Breast cancer

תגובה למחקר על תוספת אווסטין בסרטן שד מתקדם/מאת פרופ’ תמר פרץ, עורכת אונקולוגיה

בכינוס האחרון בנושא סרטן השד אשר התקיים בחודש זה בניס, צרפת, דיווחה ד”ר רובין זון וחבריה מאינדיאנה על תוצאות מחקר חדש בסרטן שד מתקדם מקומית או גרורתי (הדיווח המלא על המחקר – כאן).

במחקר זה שהתקיים בין דצמבר 2001 ומרץ 2004 השתתפו 722 נשים עם סרטן שד מתקדם, מהן 680 השלימו את המחקר. המחקר בדק את השפעת התוספת של התרופה בווסיסומב (אווסטין) (bevacizumab-Avastin) לטיפול הכימותראפי המקובל בטקסול בנשים הסובלות מסרטן שד מתקדם.

החולות עברו רנדומיזציה בין טיפול בטקסול בלבד לבין טיפול בטקסול בשילוב עם תרופת המחקר. הערכת הביניים בוצעה על סמך 484 נשים אשר מחלתן התקדמה. שיעור התגובה בנשים שטופלו בשילוב הייתה 29.9% לעומת 13.8% בחולות שטופלו בטקסול בלבד , (p<.0001) וחציון תוחלת החיים ללא התקדמות המחלה היה 11.4 חודש בטיפול המשולב לעומת 6.1 חודש בקבוצת הטיפול בטקסול בלבד (HR-0.51, p<.0001).

תוחלת החיים הכוללת לא הייתה שונה משמעותית בין שתי הקבוצות ( 28.4 חודש  בשילוב לעומת  חודש 25.2 בטיפול בטקסול בלבד) אך נצפתה מגמה מסוימת של שיפור. לדברי החוקרת הראשית המחקר אינו בשל דיו בכדי להסיק על תוחלת החיים הכוללת אשר מבוססת בשלב זה על 275 מקרי פטירה. לא נצפה הבדל בין שתי הקבוצות באיכות החיים של המטופלות.

אווסטין הינו נוגדן מונוקלונאלי אשר מעכב את גורם הצמיחה הווסקולרי האנדותליאלי VEGF))  ומוכר לנו בעיקר מהטיפול המשולב בסרטן המעי הגס. מחקר מעניין זה בדק את הערך המוסף של טיפול ביולוגי זה על טיפול כימותראפי מקובל ומרמז על יתרונות פוטנציאליים של טיפול זה. היתרון נצפה בשיעורי התגובה ובתוחלת החיים ללא התקדמות המחלה, אולם לא תורגם בשלב זה לשיפור בהישרדות החיים הכוללת או לשיפור באיכות חיים.

הניסיון היומיומי מראה כי בחולות סרטן שד עם מחלה גרורתית, הפרמטרים החשובים הינם שיפור באיכות חיים והארכת תוחלת החיים. כמובן שאנו שואפים לריפוי מלא במחלה גרורתית, אך עד היום נצפה קושי להגיע למטרה זו. ממחקרים קודמים רבים בסרטן שד (וגם בגידולים אחרים) אנו יודעים כי פעמים רבות שיפור בשיעורי תגובה ושיעורי הישרדות ללא התקדמות המחלה, אינם מיתרגמים לשיפור בתוחלת חיים או באיכות חיים. האם במחקר הנוכחי, כאשר יבשיל, אכן יופיע שיפור בתוחלת החיים של החולות שטופלו בטיפול המשולב? רק עדכון נוסף יענה על שאלה זו.

 אין ספק כי יש צורך בזמן נוסף ובמחקרים נוספים בכדי לבחון את שאלת ההשפעה של הטיפול באווסטין על איכות ואורך חיי הנשים הסובלות מסרטן שד גרורתי ומתקדם. יחד עם זאת  תוצאות המחקר פותחות פתח לתקווה נוספת בטיפול בסרטן שד גרורתי וייתכן ומדובר בצעד נוסף בהתמודדות עם מחלה זו.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים