Digital Marketing

בכמעט מחצית מהפגישות בין נציגים רפואיים לרופאים על תרופות שאושרו על בסיס ביורמקרים בלבד מוצגים בכל זאת מסרים ליעילות קלינית (BJCP)

מחקר חדש מה- BJCPחושף כי בכמעט 50% מהביקורים של הנציגים הרפואיים המקדמים תכשירים שאושרו לשיווק על בסיס ביומרקרים ולא תוצאים קליניים, הנציגים מעבירים מסרים שיווקיים שהם מעבר להתוויה, היינו מתייחסים גם לתוצאות קליניות, על אף שאין לכך עדיין בסיס עובדתי במידע הרישומי של התרופה.

מטרת המחקר הייתה להשוות את המסרים המועברים בעת פגישות בין נציגים רפואיים לרופאים על השפעת תרופות על מחלות קרדיווסקולריות וסוכרת על תרופות שאושרו על בסיס תוצאים ביומרקריים בלבד, כלומר מסרים שאינם בהתוויה (off-label) המאושרת, וזאת בהשוואה למסרים המועברים על תרופות שאושרו על בסיס תוצאים קליניים מבוססים על תחלואה ו/או תמותה.

נכללו במחקר 25 רופאים ברפואה ראשונית במונטיראול, ואנקובר, סקרמנטו וטולוז אשר פגשו נציגים רפואיים במסגרת רוטינית במהלך עבודתם, אשר “נשלפו” באופן אקראי מרשימת רופאים העוסקים בתחומים הרלבנטיים לאותן תרופות שנבחנו.

החוקרים השוו את התדירות עליה דיווחו הרופאים על כך שהנציגים העבירו מסרים על יעילות התרופות בהפחתת תחלואה או תמותה (בעלי משמעות קלינית) עבור תרופות שאושרו על בסיס מדדים ביומרקרים בלבד, בהשוואה לתרופות שההתוויה המאושרת שלהן כללה תוצאו קליניות.

נכללו במחקר 448 ביקורים עבור 58 תרופות סוכרתיות וקרדיווסקולריות שונות.

דווח כי הועברו מסרים ליעילות קלינית בעלת משמעות ב-156 (45%) מכלל ה-347 פגישות שהיו על תרופות שאושרו על בסיס ביומרקרים, כלומר, מסרים שהם מחוץ להתוויה המאושרת, או קידום off-label .

מסרים של תועלת קלינית דווחו ב-72 מתוך 101 (71%) הפגישות שעסקו בתכשירים שהיה להם בסיס קליני מוכח בהתוויה. יחס סיכויים מותאם היה OR = 0.3 (95% CI 0.2, 0.6), P < 0.001 .

החוקרים מסכמים כי מסרים על יעילות המוצגים ע”י נציגים רפואיים בביקורים מול רופאים עבור תרופות שאושרו על בסיס ביומרקרים בלבד, חורגים מעבר להתוויה המאושרת בכמעט במחצית מהמקרים. לדעת המחברים, הצגת מסרים לא מאושרים באשר ליעילות תרופות מהווה קידום off-labe , מה שדורש את תשומת ליבם וערנותם של הרגולטורים.

BJCP, Aug 2018

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים