FMF

היעילות של fluticasone furoate (שם מסחרי Avamys ) בטיפול בנזלת אלרגית (Clinical Experimental Allergy )/מאת ד”ר קובי שדה, עורך אלרגיה

האביב בפתח ועמו מתקרבת גם עונת האלרגיה. יותר ויותר אנשים בארץ סובלים מנזלת אלרגית שעבור רבים מהם מדובר בפגיעה משמעותית באיכות החיים ובתפקוד.

במקרים רבים,  במיוחד בשיאה של עונת הפריחה, טיפול אנטיהיסטמיני אינו מספיק עבור החולים ורבים מהם יזדקקו לטיפול גם בתרסיסים אנטידלקתיים.

בנוסף,  רבים מהחולים יתלוננו לא רק על הנזלת והעיטושים עצמם אלא גם מתסמינים עיניים של אודם, גרד ודמעת התקפיים או כרוניים ולכן גם בכך עלינו לטפל.

מתוצאות מחקר חדש עולה כי טיפול בתרסיס האבמיס (Avamys ) לאף (   Fluticasone Furoate )    הביא לשיפור עקבי בתסמינים העיניים והנזאליים, לצד שיפור באיכות חייהם של חולים עם נזלת אלרגית. Avamys הוא תרסיס אנטידלקתי לשימוש נזאלי מקומי חדש עם אפיניות גבוהה לרצפטור ,פעילות אנטידלקתית פוטנתית וספיגה סיסטמית נמוכה.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי נתונים קודמים מצאו כי טיפול בתרסיס אפי באבמיס מביא לשיפור לא רק בתסמינים הנזליים של הנזלת האלרגית כמו עיטושים, נזלת וגרד אלא באופן עקיף דרך השפעה על ההחזר העיני אפי Naso-Occular Reflexeמסוגל האבמיס לטפל גם בתסמינים העיניים האופיינים לנזלת האלרגית ולקדחת השחת.

לשם הוכחה ערכו החוקרים סקירה סיסטמית ומטה-אנליזה לאישור השפעת הטיפול.

במסגרת הסקירה השוו החוקרים את היעילות של תרסיס אפי של Avamys מול פלסבו והשפעת הטיפול על תסמינים עיניים ונזאליים בחולים עם נזלת אלרגית.

היעד העיקרי היה מדדים קליניים שונים לדלקת עינים אלרגית ולנזלת אלרגית  rTOSS (Reflective Total Ocular Symptom Scores ) ו-iTOSS (Instantaneous TOSS ) וכן מדדי rTNSS  (Reflective Total Nasal Symptom Score ) ו-iTNSS (Instantaneous TNSS ).

כמו כן בדקו החוקרים יעדים משניים שכללו את הערכת התגובה לטיפול, איכות החיים של החולים ותופעות לוואי.

החוקרים איתרו 16 מחקרים שונים שכללו סך הכל כ 5,348 משתתפים. שבעה מחקרים כללו חולים עם נזלת אלרגית עונתית ותשעה כללו חולים עם נזלת אלרגית רב-שנתית. טיפול תוך-אפי באבמיס הביא לשיפור משמעותי הן בתסמיני הנזלת האלרגית והן בתסמינים העיניים בהשוואה לפלסבו גם בחולים עם נזלת אלרגית עונתית וגם בחולים עם נזלת אלרגית כל-שנתית. במקביל מצאו החוקרים שחל שיפור גדול יותר בתגובה לטיפול ובאיכות החיים, עם פרופיל בטיחות מצויין.

החוקרים מסכמים וכותבים כי הטיפול ב-  Avamys   הביא לשיפור בתסמינים הנזאליים והעיניים בחולים עם נזלת אלרגית, וכן לשיפור איכות חייהם של החולים. הסקירה מספקת עדות משמעותית לפיה הטיפול בתרסיס האף של אבמיס , במינון של 110 מיקרואגרם, פעם ביום, הינה אפשרות טיפול יעילה להקלה על תסמינים עיניים ונזאליים במתבגרים ומבוגרים עם נזלת אלרגית.


Clinical Experimental Allergy, 41, 160170

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים