Genetics

גורמי סיכון הפיכים להופעה של דמנציה בגיל צעיר (JAMA Neurol)

 מעבר לגורמי הסיכון המוכרים לדמנציה, דוגמת סוכרת, אירוע מוחי, מחלת לב ודיכאון, מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת JAMA Neurology עולה כי חסר וויטמין D, רמות CRP גבוהות ובידוד חברתי מעלים את הסיכון להופעה של דמנציה בגיל צעיר.

מחקר כלל 356,052 משתתפים מתחת לגיל 65 שנים (גיל ממוצע של 54.6 שנים) ללא דמנציה, אשר נכללו במאגר UK Biobank, מחקר עוקבה פרוספקטיבי הנמשך בימים אלו.

החוקרים זיהו מקרים חדשים של דמנציה מכל-סיבה בגיל צעיר מרשומות אשפוז בבית חולים או תעודות תמותה. הם זיהו 39 גורמי סיכון אפשריים וקיבצו אותם יחדיו לתחומים סוציו-דמוגרפיים, גנטיים, אורחות חיים, סביבתיים, רמות ויטמין D ו-CRP, מאפיינים קרדיו-מטבוליים, פסיכיאטריים ואחרים.  הם בחנו את שיעורי היארעות דמנציה בגיל מעיר במקבצי גיל של 5 שנים החל מגיל 40 שנים ובנפרד עבור גברים ונשים.

לאורך מעקב ממוצע של 8.12 שנים תועדו 485 מקרים של דמנציה בגיל צעיר, עם שיעורי היארעות של 16.8 ל-100,000 שנות-אדם (רווח בר-סמך 95% של 15.4-18.3).

ניתוח הנתונים הוביל לזיהוי 15 גורמי סיכון הקשורים עם סיכון מוגבר להיארעות דמנציה בגיל צעיר, כולל גורמים מסורתיים דוגמת אירוע מוחי (יחס סיכון של 2.07), מחלת לב (יחס סיכון של 1.61), סוכרת (יחס סיכון של 1.65) ודיכאון (יחס סיכון של 3.25), אך גם גורמי סיכון פחות מוכרים דוגמת חסר ויטמין D (פחות מ-10 ננוגרם/מ”ל, יחס סיכון של 1.59), רמות CRP גבוהות (מעל 1 מ”ג/ד”ל, יחס סיכון של 1.54) ובידוד חברתי (ביקורים לעיתים רחוקות לחברים או משפחה; יחס סיכון של 1.53) עם מצב סוציו-אקונומי נמוך יותר (יחס סיכון של 1.82), נשאות שני אללי Apolipoprotein E ε4 (יחס סיכון של 1.87), תת לחץ דם אורתוסטטי, אשר עשוי להיות סמן מוקדם לדמנציה על-רקע מחלת פרקינסון או גופיפי לואי (יחס סיכון של 4.20) וליקוי שמיעה (יחס סיכון של 1.56) גם לוו בסיכון מוגבר.

מעניין לציין כי צריכת אלכוהול הדגימה השפעה מגנה (צריכה בינונית או רבה לוותה בקשר חלש יותר עם דמנציה בגיל צעיר לעומת הימנעות מאלכוהול, ייתכן משנית להשפעת שותה בריא בה אנשים השותים אלכוהול הם בריאים יותר מאלו הנמנעים מאלכוהול בהם תתכן מחלה המונעת מהם לשתות אלכוהול), כמו גם רמת השכלה גבוהה יותר וכוח אחיזה חזק מהנורמה.

בגברים עם סוכרת תועד סיכון מוגבר להופעת דמנציה בגיל צעיר, בהשוואה לאלו ללא סוכרת, בעוד שלא תואר קשר עם סוכרת בנשים. מצד שני, בנשים עם רמות CRP גבוהות תועד סיכון גבוה יותר לדמנציה בגיל צעיר בהשוואה לאלו עם רמות נמוכות, בעוד שלא זוהה קשר עם רמות CRP בגברים.

החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים להערכת גורמי סיכון אלו במטרה לקבוע את המנגנונים בבסיס הקשר הנ”ל ולבחון אם איזון גורמי סיכון אלו עשוי להגן מפני התפתחות דמנציה בגיל צעיר.

JAMA Neurol, Dec 26, 2023

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

אחיות ואחים יקרים,

לרגל יום האחיות והאחים המצוין היום, 16 באפריל 2024, אנו מצדיעים לכם ומוקירים את פועלכם.

אתם, הגיבורים שנלחמים על חייהם של חיילים ושל אזרחים, ולא משנה באילו תנאים, וזאת באומץ, בגבורה וללא פשרות, ראויים לכל הערכה.
תודה רבה בשם חברת e-Med ובשם המדינה כולה.