hemophilia

ה-FDA אישר את Hemlibra (המליברה) עבור חולי המופיליה A ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII (הודעת רוש)

הודעת רוש

·         התרופה הראשונה המפחיתה דימומים מטופלים באופן מובהק בהשוואה לטיפול מניעתי קודם בפקטור VIII בהסתמך על השוואה עבור המטופל האינדיבידואלי

·         התרופה היחידה הניתנת להזרקה עצמית באופן תת-עורי פעם אחת בשבוע, אחת לשבועיים או אחת ל- 4 שבועות עבור חולי המופיליה A עם וללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII 

·         היעילות והבטיחות של Hemlibra הודגמו באחת התכניות המובילות הנרחבות ביותר של ניסויים קליניים בהמופיליה A

חברת Roche הכריזה כי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את התכשיר Hemlibra® (emicizumab-kxwh) לטיפול מניעתי שגרתי למניעת אירועי דמם או להפחתת התדירות של אירועי דמם במבוגרים ובילדים, מגיל לידה ומעלה, חולי המופיליה A ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII. נכון להיום, Hemlibra היא הטיפול המניעתי היחיד עבור חולי המופיליה A עם וללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII אשר ניתן להזרקה תת-עורית (מתחת לעור) ובאפשרויות מתן מרובות (אחת לשבוע, אחת לשבועיים או אחת ל- 4 שבועות). אישור זה מבוסס על תוצאות חיוביות ממחקרי פאזה III HAVEN 3 ו- HAVEN 4. טיפול מניעתי ב- Hemlibra הוביל להפחתות מובהקות סטטיסטית ובעלות משמעות קלינית בדימומים מטופלים בהשוואה להיעדר טיפול מניעתי (מדד תוצאה עיקרי) ובכל מדדי התוצאה האחרים הקשורים לדימומים במחקר HAVEN 3, וכן הדגים שליטה בדימומים בעלת משמעות קלינית במחקר HAVEN 4.     

“רבות מאפשרויות הטיפול המניעתי עבור חולי המופיליה A ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII מחייבות עירויים תוך-ורידיים מספר פעמים בשבוע. למרות טיפול זה, החולים עדיין עלולים לסבול מדימומים, וקיים צורך באפשרויות טיפול נוספות,” כך לדברי ד”ר מייקל קלגהן, המטולוג, בית חולים לילדים של מישיגן, דטרויט. ” האישור של Hemlibra מייצג התקדמות חשובה עבור קהילת המופיליה A כולה, מאחר שכעת בידינו תרופה מסוג חדש בפעם הראשונה מזה כמעט 20 שנה. Hemlibra יכולה למנוע דימומים ומציעה אופן מתן חדש, תת-עורי, אחת לשבוע, אחת לשבועיים או אחת ל- 4 שבועות.”

“האישור שניתן היום ל- Hemlibra משקף את מחויבותנו למדע פורץ דרך ולפיתוח תרופות בעלות פוטנציאל להגדיר מחדש את הטיפול המקובל,” כך לדברי ד”ר סנדרה הורנינג, מנהלת רפואית ראשית בחברת Roche וראש מחלקת פיתוח מוצר גלובלי. “כיום Hemlibra היא התרופה היחידה המאושרת על ידי ה-FDA עבור חולי המופיליה A עם וללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII, בהסתמך על פרופיל היעילות והבטיחות אשר הודגם ב- 4 מחקרים מובילים. אנו מודים לחברי קהילת ההמופיליה על שיתוף הפעולה שלהם, אשר סייע לנו להביא אפשרות טיפול חדשה זו לכל חולי המופיליה A.” 

במחקר פאזה III HAVEN 3, מבוגרים ובני נוער בני 12 ומעלה חולי המופיליה A ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII אשר קיבלו טיפול מניעתי ב- Hemlibra אחת לשבוע (n=36) או אחת לשבועיים (n=35) הדגימו הפחתה של 96% (95% CI: 92.5; 98.0, p<0.0001) ושל 97% (95% CI: 93.4; 98.3, p<0.0001) בדימומים מטופלים, בהתאמה, בהשוואה לחולים שלא קיבלו טיפול מניעתי (n=18). Hemlibra היא התרופה הראשונה אשר הפחיתה באופן מובהק את שיעור הדימומים המטופלים בהשוואה לטיפול קודם בפקטור VIII, שהוא הטיפול המקובל המומלץ, כפי שהודגם על ידי הפחתה מובהקת סטטיסטית של 68% (95% CI: 48.6; 80.5, p<0.0001) בדימומים מטופלים לפי השוואה עבור המטופל האינדיבידואלי ((n=48 בקרב חולים שקיבלו בעבר טיפול מניעתי בפקטור VIII במחקר לא-התערבותי ועברו לטיפול מניעתי ב- Hemlibra. במחקר פאזה III החד- זרועי HAVEN 4 במבוגרים ובני נוער בני 12 ומעלה חולי המופיליה A עם נוגדנים מעכבים לפקטור VIII (n=5) וללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII ((n=36, טיפול מניעתי ב- Hemlibra אחת ל- 4 שבועות (n=41) הוביל לשליטה בדימומים בעלת משמעות קלינית. תופעות הלוואי השכיחות ביותר אשר התרחשו ב- 10% או יותר ממטופלי Hemlibra  במקבץ המחקרים (n=391) היו תגובות במקום ההזרקה (n=85), כאב ראש (n=57) וכאב במפרקים (ארתרלגיה; n=59).    

ה- FDA העניק ל- Hemlibra סיווג של טיפול פורץ דרך עבור חולי המופיליה A ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII. כמו כן, לתרופה הוענקה סקירה מועדפת, סיווג המוענק לתרופות לגביהן ה- FDA קבע כי הן בעלות פוטנציאל להעניק שיפור משמעותי בטיפול, במניעה או באבחון של מחלה חמורה. בקשת שינוי האישור לשיווק (MAA) של החברה לגבי Hemlibra עבור המופיליה A ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII, אשר כוללת נתונים ממחקרי HAVEN 3 ו- HAVEN 4, נמצאת בהליך בדיקה על ידי רשות התרופות האירופאית (EMA). הגשות לרשויות רגולטוריות נוספות ברחבי העולם נערכות כעת.

  

Hemlibra אושרה על ידי ה- FDA בנובמבר 2017 עבור מבוגרים וילדים חולי המופיליה A עם נוגדנים מעכבים לפקטור VIII. היא נחקרה באחת התכניות המובילות הנרחבות ביותר של ניסויים קליניים בחולי המופיליה A עם וללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII, לרבות 4 מחקרי HAVEN מובילים (HAVEN 1, HAVEN 2, HAVEN 3 ו- HAVEN 4).

אודות HAVEN 3 (NCT02847637)

HAVEN 3 הוא מחקר פאזה III, אקראי, רב-מרכזי, בתווית פתוחה להערכת היעילות, הבטיחות והפרמקוקינטיקה של טיפול מניעתי ב-Hemlibra לעומת היעדר טיפול מניעתי (טיפול אפיזודי/ לפי הצורך בפקטור VIII) בחולי המופיליהA ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII. המחקר כלל 152 חולי המופיליה A  (בני 12 ומעלה) אשר טופלו בעבר בפקטור VIII לפי הצורך או כטיפול מניעתי. חולים אשר טופלו בעבר בפקטור VIII לפי הצורך שובצו באופן אקראי ביחס 2:2:1 לקבלת טיפול מניעתי ב-Hemlibra במתן תת-עורי במינון 3 מ”ג/ק”ג/שבוע במשך 4 שבועות, ולאחר מכן 1.5 מ”ג/ק”ג/שבוע במשך לפחות 24 שבועות (זרוע A; n=36), טיפול מניעתי ב-Hemlibra במתן תת-עורי במינון 3 מ”ג/ק”ג/שבוע במשך 4 שבועות, ולאחר מכן 3 מ”ג/ק”ג/שבועיים במשך לפחות 24 שבועות (זרוע B; n=35), או לזרוע ללא טיפול מניעתי (זרוע C; n=18) במשך לפחות 24 שבועות. חולים אשר טופלו בעבר בפקטור VIII במסגרת טיפול מניעתי קיבלו טיפול מניעתי ב-Hemlibra במתן תת-עורי במינון 3 מ”ג/ק”ג/שבוע במשך 4 שבועות, ולאחר מכן 1.5 מ”ג/ק”ג/שבוע עד סיום המחקר (זרוע D; n=48). טיפול אפיזודי בדימומים מתפרצים באמצעות פקטור VIII היה מותר לפי הפרוטוקול.

מחקר HAVEN 3 השיג את מדד התוצאה העיקרי ואת מדדי התוצאה המשניים המרכזיים. נתוני המחקר הראו:  

·         טיפול מניעתי ב-Hemlibra אחת לשבוע או אחת לשבועיים הוביל להפחתת דימומים מטופלים ב- 96% (95% CI: 92.5; 98.0, p<0.0001) וב- 97% (95% CI: 93.4; 98.3, p<0.0001), בהתאמה, בהשוואה להיעדר טיפול מניעתי.

·         55.6% (95% CI: 38.1; 72.1) מהחולים שטופלו ב-Hemlibra אחת לשבוע ו- 60% (95% CI: 42.1; 76.1) מהחולים שטופלו ב-Hemlibra אחת לשבועיים הדגימו אפס דימומים מטופלים, בהשוואה ל- 0% (95% CI: 0.0; 18.5) מהחולים שלא קיבלו טיפול מניעתי.

·         91.7% (95% CI: 77.5, 98.2) מהחולים שטופלו ב-Hemlibra כטיפול מניעתי אחת לשבוע ו- 94.3% (95% CI: 80.8, 99.3) מהחולים שטופלו ב-Hemlibra כטיפול מניעתי אחת לשבועיים הדגימו 3 או פחות מ- 3 דימומים מטופלים,  בהשוואה ל- 5.6% (95% CI: 0.1, 27.3) מהחולים שלא קיבלו טיפול מניעתי.

·         טיפול מניעתי ב-Hemlibra אחת לשבוע או אחת לשבועיים הוביל להפחתת דימומים למפרקי המטרה שטופלו ב- 95% (95% CI: 85.7; 98.4, p<0.0001) וב- 95% (95% CI: 85.3; 98.2, p<0.0001), בהתאמה, בהשוואה להיעדר טיפול מניעתי.

·         טיפול מניעתי ב-Hemlibra אחת לשבוע או אחת לשבועיים הוביל להפחתת כלל הדימומים ב- 95% (95% 95% CI: 90.1; 97.0, p<0.0001) וב- 94% (95% CI: 89.7; 97.0, p<0.0001), בהתאמה, בהשוואה להיעדר טיפול מניעתי.

·         טיפול מניעתי ב-Hemlibra אחת לשבוע הדגים הפחתה מובהקת סטטיסטית של 68% (95% CI: 48.6; 80.5, p<0.0001) בדימומים מטופלים בהשוואה לטיפול מניעתי קודם בפקטור VIII, בהסתמך על השוואה עבור המטופל האינדיבידואלי בחולים שגויסו בעבר למחקר לא התערבותי פרוספקטיבי.   

·         תופעות הלוואי השכיחות ביותר אשר התרחשו ב- 10% או יותר ממטופלי Hemlibra במקבץ המחקרים (n=391) היו תגובות במקום ההזרקה (n=85), כאב ראש (n=57) וכאב במפרקים (ארתרלגיה; n=59).

      אודות HAVEN 4 (NCT03020160)

HAVEN 4 הוא מחקר פאזה III חד- זרועי, רב- מרכזי בתווית פתוחה להערכת היעילות, הבטיחות והפרמקוקינטיקה (PK) של Hemlibra במתן תת-עורי אחת ל- 4 שבועות. המחקר כלל 48 חולי המופיליה A (בני 12 ומעלה) עם או ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII אשר טופלו בעבר באמצעות פקטור VIII או תכשירי מעקף, לפי הצורך או כטיפול מניעתי.  המחקר נערך ב- 2 חלקים: שלב הרצה להערכת PK וקבוצת הרחבה. כל המטופלים שהשתתפו בשלב ההרצה להערכת PK (n=7) טופלו בעבר לפי הצורך, וקיבלו Hemlibra בהזרקה תת-עורית במינון 6 מ”ג/ק”ג על מנת לאפיין את פרופיל ה- PK במלואו לאחר מנה אחת במהלך  4 שבועות, ולאחר מכן מתן 6 מ”ג/ק”ג אחת ל- 4 שבועות במשך לפחות 24 שבועות. בקבוצת ההרחבה (n= 41) , חולי המופיליה A עם נוגדנים מעכבים לפקטור VIII (n=5) וללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII (n=36) קיבלו טיפול מניעתי ב- Hemlibra בהזרקה תת-עורית במינון 3 מ”ג/ק”ג/שבוע במשך 4 שבועות, ולאחר מכן 6 מ”ג/ק”ג אחת ל- 4 שבועות במשך לפחות 24 שבועות. טיפול אפיזודי בדימומים מתפרצים באמצעות פקטור VIII או תכשירי מעקף, בהתאם לסטטוס הנוגדנים המעכבים לפקטור VIII של המטופל, היה מותר לפי פרוטוקול המחקר.  

במחקר HAVEN 4, 56.1% (95% CI: 39.7; 71.5) מהחולים עם או ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII אשר קיבלו טיפול מניעתי ב- Hemlibra אחת ל- 4 שבועות הדגימו אפס דימומים מטופלים ו- 90.2% (95% CI: 76.9; 97.3) הדגימו 3 או פחות מ- 3 דימומים מטופלים.


אודותHemlibra (emicizumab)

התכשירHemlibra הוא נוגדן בעל ספציפיות כפולה המכוון לפקטור IXa ולפקטור X. הוא מיועד לחבר בין פקטור IXa לפקטור X, חלבונים הדרושים לשפעול שרשרת הקרישה הטבעית ולשיקום תהליך קרישת הדם בחולי המופיליה A. התכשירHemlibra הוא טיפול מניעתי המתאים למתן באמצעות הזרקת תמיסה מוכנה לשימוש מתחת לעור (באופן תת-עורי) פעם אחת בשבוע, אחת לשבועיים או אחת ל- 4 שבועות. התכשירHemlibra נוצר על ידי חברתChugai Pharmaceutical Co., Ltd. ונמצא בשלבי פיתוח משותף על ידי החברות Chugai, Roche ו- Genentech.  התכשיר משווק בארה”ב כ- Hemlibra (emicizumab-kxwh), כאשר הסיומת kxwh מיועדת לעמידה בדרישות ל- Nonproprietary Naming of Biological Products Guidance for Industry שפורסמו על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי.       

      אודות המופיליהA

המופיליה A היא הפרעה תורשתית חמורה המשבשת את תהליך קרישת הדם, תוך גרימת דימומים בלתי נשלטים ולעתים תכופות ספונטניים. המופיליה A פוגעת בכ- 320,000 בני אדם ברחבי העולם, [1,2] וכ- 50%- 60% מתוכם סובלים מהצורה החמורה של הפרעה זו. [3] החולים בהמופיליה A סובלים מחסר מוחלט או חלקי של חלבון קרישה המכונה פקטור VIII. באדם בריא, כאשר מתרחש דימום, פקטור VIII מחבר בין גורמי הקרישה פקטור IXa ופקטור X; זהו שלב קריטי ביצירת קריש הדם המסייע בעצירת דימום. בהתאם לחומרת ההפרעה, חולי המופיליה A עלולים לדמם לעתים תכופות, במיוחד לתוך המפרקים והשרירים. [1] דימומים אלה עלולים להוות בעיה בריאותית משמעותית מאחר שהם גורמים לכאב לעתים תכופות, ועלולים להוביל לנפיחות כרונית, לעיוות, לירידה בניידות ולפגיעה ארוכת טווח במפרקים. [4] סיבוך חמור הכרוך בטיפול הוא התפתחות נוגדנים מעכבים לתכשירי פקטור VIII המשמשים לטיפול חלופי. [5] נוגדנים מעכבים הם נוגדנים המפותחים על ידי מערכת החיסון של הגוף, אשר קושרים פקטור VIII חלופי וחוסמים את פעילותו היעילה, ובכך מקשים על השגת רמת פקטור VIII מספקת לשליטה בדימום, ולעתים אף אינם מאפשרים זאת כלל. 

אודות חברת Roche בהמטולוגיה

במשך למעלה מ- 20 שנה, חברת Roche מפתחת תרופות המגדירות מחדש את הטיפול בתחום ההמטולוגיה. כיום אנו משקיעים יותר מתמיד במאמצנו להעניק אפשרויות טיפול חדשניות לחולים הסובלים ממחלות דם. בנוסף לתרופות המאושרות MabThera®/Rituxan® (rituximab), Gazyva®/Gazyvaro® (obinutuzumab), ו- Venclexta/Venclyxto (venetoclax) בשיתוף פעולה עם חברת AbbVie, מאגר תרופות המחקר ההמטולוגיות של חברת Roche כולל Tecentriq® (atezolizumab), תצמיד הנוגדן anti-CD79b עם תרופה (polatuzumab vedotin/RG7596) ואנטגוניסט של MDM2 בעל משקל מולקולרי נמוך (idasanutlin/RG7388). מסירותה של חברת Roche לפיתוח מולקולות חדשות בהמטולוגיה חורגת מעבר לתחום המחלות הממאירות, עם פיתוחו של התכשיר Hemlibra (emicizumab), נוגדן מונוקלונלי בעל ספציפיות כפולה לטיפול בהמופיליה A. 

אודות חברת Roche

Roche היא חברה כלל עולמית מובילה בתחום התרופות והדיאגנוסטיקה, המתמקדת בקידום המדע למען שיפור חיי האדם. שילוב העוצמות בתחומי התרופות והדיאגנוסטיקה תחת קורת גג אחת הפכו את Roche לחברה מובילה בתחום הטיפול הרפואי המותאם באופן אישי – אסטרטגיה שמטרתה להתאים את הטיפול הנכון לכל מטופל באופן הטוב ביותר האפשרי.

Roche היא חברת הביוטכנולוגיה הגדולה ביותר בעולם, בעלת מגוון תרופות נרחב ביותר בתחומי האונקולוגיה, אימונולוגיה, מחלות זיהומיות, רפואת עיניים ומחלות של מערכת העצבים המרכזית. כמו כן, Roche היא החברה המובילה בעולם בתחומי דיאגנוסטיקה in vitro ודיאגנוסטיקה של מחלות סרטן  המבוססת על רקמה, וכן חברה חלוצה בתחום הטיפול בסוכרת.

חברת Roche, אשר נוסדה בשנת 1896, ממשיכה בחיפושיה אחר דרכים טובות יותר למניעה, לאבחון ולטיפול במחלות במטרה לתרום תרומה בת קיימא לחברה. כמו כן, החברה שואפת לשפר את נגישותם של חידושים רפואיים לחולים באמצעות שיתוף פעולה עם כל בעלי העניין הרלוונטיים. שלושים תרופות אשר פותחו על ידי חברת Roche כלולות ברשימות המודל לתרופות חיוניות של ארגון הבריאות העולמי, ביניהן תרופות אנטיביוטיות מצילות חיים, תרופות נגד מלריה ותרופות לטיפול בסרטן. יתרה מכך, חברת Roche זכתה להכרה כמובילת הענף בקיימות בתוך תעשיית התרופות במשך 10 שנים ברציפות על פי מדדי הקיימות של Dow Jones (DJSI).

קבוצת Roche, שמשרדיה הראשיים ממוקמים בבאזל, שווייץ, פועלת בלמעלה מ- 100 מדינות, ובשנת 2017 העסיקה כ- 94,000 בני אדם ברחבי העולם. בשנת 2017, השקיעה חברת Roche 10.4 מיליארדCHF במחקר ופיתוח, ומכירותיה הסתכמו ב- 53.3 מיליארד CHF .

Genentech הממוקמת בארה”ב היא חברה מקבוצת Roche ובבעלותה המלאה.

Roche היא בעלת המניות העיקרית בחברת Chugai Pharmaceutical ביפן.

למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.roche.com

כל הסימנים המסחריים בהם נעשה שימוש או המוזכרים בידיעה זו מוגנים על פי חוק.

סימוכין

[1] WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012 [Internet; cited 2018 July]. Available from:
http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf[2] Berntorp E, Shapiro AD. Modern haemophilia care. The Lancet 2012; 370:1447-1456.[3] Marder VJ, et al. Hemostasis and Thrombosis. Basic Principles and Clinical Practice. 6th Edition, 2013. Milwaukee, Wisconsin. Lippincott Williams and Wilkin.
[4] Franchini M, Mannucci PM. Haemophilia A in the third millennium. Blood Rev 2013; 179-84
[5] Gomez K, et al. Key issues in inhibitor management in patients with haemophilia. Blood Transfus. 2014; 12:s319-s329.[6] Whelan, SF, et al. Distinct characteristics of antibody responses against factor VIII in healthy individuals and in different cohorts of haemophilia A patients. Blood 2013; 121:1039-48.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

הנך גולש/ת באתר כאורח/ת.

במידה והנך מנוי את/ה מוזמן/ת לבצע כניסה מזוהה וליהנות מגישה לכל התכנים המיועדים למנויים
להמשך גלישה כאורח סגור חלון זה