Renal Failure

רמות אבץ בדם נמוכות יותר בחולים עם מחלת כליות כרונית ותחת טיפולי המודיאליזה (J Ren Nutr)

במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Renal Nutrition מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי בהשוואה לביקורות בריאות, בחולים עם מחלת כליות כרונית או תחת המודיאליזה רמות אבץ נמוכות בדם בשכיחות גבוהה יותר.  יתרה מזאת, מהנתונים עולה כי רופאים נוטים לבדוק רמות אבץ בדם בתדירות גבוהה יותר באוכלוסיית חולים זו.

במסגרת המחקר הנוכחי בחנו החוקרים הבדלים ברמות אבץ בדם בין ביקורות בריאות, חולים עם מחלת כליות כרונית וחולים תחת טיפולי המודיאליזה. בנוסף, הם בחנו הבדלים ברמות אבץ בדם לפני ואחרי המודיאליזה.

החוקרים מסבירים כי מספר מחקרים בחנו את רמות אבץ בדם בחולים עם מחלת כליות כרונית ותחת המודיאליזה, אך למיטב ידיעתם, אין מטה-אנליזה להערכת ההשפעה של המודיאליזה על רמות אבץ בדם תוך השוואת ריכוזי אבץ בדם אל מול הרמות בחולים עם מחלת כליות כרונית שאינם תחת טיפולי דיאליזה, או ע”י הערכת ריכוזי אבץ לפני ואחרי המודיאליזה.

מטה האנליזה כללה 42 מחקרים, אשר כללו 460 חולים עם מחלת כליות כרונית, 2,047 חולים תחת המודיאליזה ו-1,654 ביקורות בריאות. כל המחקרים היו מחקרים תצפיתיים או אקראיים שמדדו ריכוזי אבץ בדם בחולים עם מחלת כליות כרונית או תחת המודיאליזה אל מול ביקורות בריאות.

בהשוואה לביקורות, בחולים עם מחלת כליות כרונית ובאלו תחת המודיאליזה תועדו ריכוזי אבץ נמוכים יותר בדם. עם זאת, החוקרים לא זיהו הבדל משמעותי בריכוזי אבץ בין חולים עם מחלת כליות כרונית וחולים תחת המודיאליזה. בסיכומו של דבר, ריכוזי אבץ לפני המודיאליזה היו נמוכים יותר משמעותית, בהשוואה לריכוזים בחולים לאחר המודיאליזה.

מניתוח לפי תתי-קבוצות עלה כי ריכוזי אבץ בדם היו נמוכים יותר משמעותית במבוגרים עם מחלת כליות כרונית או תחת המודיאליזה, בהשוואה לביקורת, בעוד שבילדים לא תועדו הבדלים משמעותיים בריכוזי אבץ בדם בין ביקורות ובין חולים עם מחלת כליות כרונית.

עם זאת, החוקרים מזהירים כי יש לנקוט משנה זהירות במתן תוספי אבץ מאחר ומינונים גבוהים יותר של אבץ מלווים בחסר נחושת, שמצידו עלול להוביל לאנמיה עמידה לאריתרופואטין. ממצאי המחקר מעידים על ריכוזי אבץ נמוכים יותר משמעותית בחולים עם מחלת כליות כרונית ותחת המודיאליזה, בהשוואה לביקורות בריאות. הגדלת תדירות מדידות אבץ בדם עשויה להיות חשובה בחולים אלו.

J Ren Nutr 2022

לידיעה ב-Healio

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים