משרד הבריאות מפרסם את דו”ח כוח אדם במקצועות הבריאות 2022: עלייה במספר העובדים במקצועות הבריאות

רפואה דיגיטלית, טכנולוגיה, רופא דיגיטלי
משרד הבריאות מפרסם את דוח 'כוח אדם במקצועות הבריאות' לשנת 2022, המציג מגמות עד סוף 2022 על בעלי ההכשרה במקצועות הבריאות, וכן מועסקים והשוואה ל-OECD, במטרה לסייע למקבלי ההחלטות וחוקרים בתכנון כוח האדם במקצועות הבריאות בישראל.

בהודעה שפרסמה דוברת המרכז הבוקר נכתב כי לפי הדו”ח, נרשמה מגמת עליה במרבית מקצועות הבריאות בעשור האחרון. שיעור הרופאים והרופאות המועסקים, מספר המתמחים ברפואה, האחים והאחיות, רופאי ורופאות השיניים, עלה בשנים האחרונות. בעשור האחרון נרשמה מגמת עליה בשיעור בעלי ההרשאה במרבית מקצועות הבריאות המוסדרים בחוק, בהם פסיכולוגים ופסיכולוגיות, רוקחים ורוקחות, דיאטנים ודיאטניות, קלינאי וקלינאיות תקשורת, מרפאים ומרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטים ופיזיותרפיסטיות ועוד. נתוני שנת 2023 מעידים על עליה בכוח האדם במקצועות הבריאות השונים. כך למשל, בשנת 2022 נרשמה ירידה קלה במספר הרישיונות החדשים ברפואה, אך עם זאת, נתוני 2023 חלה מגמת עליה, עם 2,486 רישיונות חדשים. נתונים אלו אינם מופיעים בדוח מאחר והדוח מסכם נתונים עד סוף 2022. במטרה לתת פתרון לטווח הארוך למחסור ברופאים ולהגדיל את מספר הרופאים בישראל, הקים שר הבריאות וועדה לטיפול במחסור בכוח אדם רפואי, בראשה עומד מנכ”ל משרד הבריאות, בין היתר, גוף תכנון לאומי של כוח אדם רפואי שיקבע את מספר המומחים הנדרש בכל תחום ועל פעולות להשגת יעדים אלו.

 

שר הבריאות, אוריאל בוסו: “מאז מתקפת הטרור של השבעה באוקטובר ועד לימים אלו מערכת הבריאות הציבורית מוכיחה את יכולותיה הגבוהות ואת המקצועיות של הצוותים הרפואיים המצוינים שפועלים בה מסביב לשעון. כמות הנפגעים החריגה והצורך ההולך וגובר למענה רפואי בשלל תחומים, מעצימים את האתגר שלנו בהגדלת כוח האדם במקצועות הרפואה. במסגרת התוכנית האסטרטגית לעשור הקרוב, אנו פועלים במאמץ רב להביא להעלאת מספר האנשים האיכותיים שעובדים במערכת הבריאות. לנגד עינינו עומדת משימה לאומית לענות על צרכי המערכת ולספק היצע ראוי של רופאים ורופאות, אחים ואחיות ואנשי מקצועות רפואה נוספים. לשם כך הגדלנו את כמות הסטודנטים לרפואה ואנו עתידים להרחיב את מספרם של השדות הקליניים – שהם משאב אקוטי ללומדים את המקצוע ואנו פועלים במישורים נוספים. במערך בריאות הנפש, פרסמנו תוכנית מענקים לפסיכולוגים במגזר הציבורי ואנחנו עמלים על הסכמי שכר בפסיכיאטריה ובתחומים נוספים. נכונו לנו עוד אתגרים רבים ואנו מחויבים להתמודד ולמצוא פתרונות בנושא כוח האדם ולהבטחת בריאות הציבור בטווח המיידי ובמבט צופה פני עתיד”.

 

מנכ”ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב: “מערכת הבריאות בישראל היא מהטובות בעולם. הסיבה העיקרית לכך היא כוח אדם מצוין ואיכותי. מתחילת המלחמה, מוכיחה מערכת הבריאות כי היא העורף הלאומי של מדינת ישראל. המערכת טיפלה באלפי פצועים בגוף ובנפש וממשיכה לעשות כן כל הזמן. אנו מבינים כי על מנת לתת מענה לאתגרים העתידיים יש להוסיף ולהרחיב את מספר העוסקים במערכת הבריאות הציבורית. אחד האתגרים שעימם תתמודד בשנים הקרובות מערכת הבריאות נובע מיישום הרפורמה בכוח אדם רפואי שמטרתה הבטחת איכות ההכשרה של סטודנטים שלומדים בחו”ל. בשנת 2019 יצאה לפועל “רפורמת יציב” שפסלה בתי ספר לרפואה בחו”ל שלא מלמדים ברמה טובה ומספקת, כך שמשנה הבא סטודנטים שלומדים בבתי ספר אלה לא יוכלו לקבל רישיון לעסוק ברפואה במדינת ישראל. כך, ועל מנת להתמודד עם האתגרים הרבים שעימם מתמודדת המערכת, עוד טרם המלחמה, פעלנו בשנה האחרונה להגדלת מספר הסטודנטים החדשים לרפואה כשהיעד הוא הגדלה ל-2,000 סטודנטים בכל שנה עד סוף העשור, וכן להגדלת מספר האחים והאחיות בישראל. בנוסף, משרד הבריאות פועל להגדלת מספר הרופאים המומחים בכל התחומים והאזורים הגיאוגרפים, באמצעות מימון מתמחים בקהילה בקופות החולים. תכנון מקצועות הרפואה עומד בליבת העשייה של משרד הבריאות בשנים האחרונות, ונועד להבטיח מספר מומחים מספק בכל מקצוע וכן, להמשיך ולספק שירות רפואי איכותי וזמין.”

 

 

להלן עיקרי הדוח:

 

רופאים ורופאות:

 • שיעור הרופאים והרופאות המועסקים עלה ל-3.4 ל-1,000 תושבים בשנת 2021, מ-3.2 ל-1,000 תושבים בשנת 2018. נתון זה נמוך מממוצע מדינות ה-OECD שעומד על 3.7. שיעור מסיימי בתי הספר לרפואה בארץ נמוך מממוצע מדינות ה-OECD, ועומד על 6.8 ל-100,000 בשנת 2021 ו-14.3 בשנת 2018. השנה התחילו את לימודי הרפואה 1200 סטודנטים כאשר על פי התוכנית האסטרטגית של משרד הבריאות, מל״ג ות״ת והאוניברסיטאות יוגדלו מספר הסטודנטים לרפואה כל שנה, כך שבסיום העשור יתחילו את לימודי הרפואה בישראל 2,000 סטודנטים בכל שנה.
 • מספר הרישיונות חדשים ברפואה נמצא במגמת עליה, כאשר 2,486 רישיונות חדשים הונפקו בשנת 2023, 1,946 בשנת 2022, 2,025 בשנת 2021, זאת לעומת 548 בשנת 2007. בשנים האחרונות, כשליש מהרישיונות הונפקו לבוגרי הארץ, בשנת 2023 – 749 (30%), בשנת 2022 – 671 (34%) ובשנת 2021 – 776 (38%), זאת לעומת 349 (48%) בשנת 2010. כמחצית מהרישיונות הונפקו לישראלים בוגרי חו”ל, בשנת 2023 – 1,282 (51%), בשנת 2022 – 1,031 (53%) ובשנת 2021 – 986 (49%), זאת לעומת 195 (27%) בשנת 2010.
 • בסוף שנת 2022 היו 44,840 רופאים ורופאות רשומים, מתוכם 33,558 רופאים עד גיל 67, ו-39,768 עד גיל 75. שיעור הרופאים עד גיל 67 עלה ל-3.5 ל-1,000 תושבים מ-3.3 בשנת 2017. רבע (25%) מהרופאים היו בגיל 67 ומעלה לעומת 17% בשנת 2010, ו-39% עד גיל 45 לעומת 29% בשנת 2010. אחוז הרופאים בגיל 55 ומעלה ירד בשנת 2022 ל-46% מ-50% בשנת 2017. בסוף 2022, 42% מהרופאים היו בוגרי לימודים בארץ והשאר בוגרי חו”ל.
 • בשנת 2021 היו 19,134 רופאות ורופאים מומחים מועסקים, זאת בהתאם להקבלה עם קובץ מס הכנסה בלמ”ס, מדובר ב-2.0 ל-1,000 תושבים. כמחציתם (48%) היו בגיל 55 ומעלה.
 • בסוף שנת 2022 היו 24,094 רופאות ורופאים מומחים, מהם 17,900 עד גיל 67, ומתוכם 25% מהמומחים עד גיל 45 עליה מ-23% בשנת 2010. 26% מהמומחים בגיל 67 ומעלה, עליה מ-16% בשנת 2010. במהלך שנת 2022 נוספו 1,061 רופאים ורופאות מומחים חדשים. שיעור המומחים עד גיל 67 עלה בארבע השנים האחרונות ל-1.85 ל-1,000 תושבים מ-1.79 בשנת 2018. 54% מסך הרופאים היו מומחים, 79% מהם בגיל 45-54 ו-69% בגיל 55-66. בשנת 2022 מחצית המומחים והמומחות עד גיל 67 היו בוגרי הארץ ושליש בוגרי מזרח אירופה.
 • מתמחים ומתמחות ברפואה: בשנת 2022, 1,955 רופאים ורופאות התחילו התמחות, פי שניים מ-881 מתמחים שהחלו בשנת 2010. מרביתם התחילו התמחות ראשונה ו-329 (17%) התחילו התמחות נוספת. בסוף 2022 היו 9,157 מתמחים, עליה ב-85% מ-4,942 בסוף 2010. 44% מהמתמחים היו נשים.

אחים ואחיות

 • אחים ואחיות מועסקים: שיעור האחים והאחיות המועסקים עומד על 5.3 ל-1,000 תושבים בממוצע השנים 2020-2022, זאת בהתאם לסקר כ”א של הלמ”ס, שיעור הנמוך מממוצע ה-OECD שעומד על 9.9. יחס אחיות/רופאים נמוך לעומת ה-OECD, ועומד על 1.6 ו-2.7, בהתאמה. בהתאם להקבלת קובץ בעלי ההרשאה עם קובץ מס הכנסה בלמ”ס, שיעור האחים והאחיות המועסקים בשנת 2021 היה 6.1 ל-1,000 תושבים ושיעור המועסקים בשירותי הבריאות היה 5.6, עליה ב-14% משנת 2011.
 • רישיונות חדשים לאחים ואחיות: מספר הרישיונות החדשים לאחים ולאחיות נמצא במגמת עליה בעשור האחרון. בשנת 2023 הונפקו 4,107 רישיונות ובשנת 2022 הונפקו 3,476. מדובר בעליה מ-1,744 בשנת 2015 ומ-929 בשנת 2010.
 • בעלי הרשאה במקצועות הסיעוד: שיעור בעלי ההרשאה לעסוק בסיעוד עד גיל 67 נמצא במגמת עליה, כאשר בסוף שנת 2022 השיעור עלה ל-6.6 ל-1,000 תושבים מ-6.5 בשנת 2021 ו-6.0 בסוף 2015. כמחצית (48%) מהאחים והאחיות עד גיל 67 היו בוגרי קורסים על בסיסיים, מדובר בשיעור של 2.8 ל-1,000 תושבים, עליה ב-41% מ-2.0 בשנת 2010. על מנת להמשיך מגמה זו, מינהל הסיעוד במשרד הבריאות הגדיר תוכנית חומש שכוללת הגדלת שיעור האחים והאחיות בישראל ל-7 אחיות ל-1,000 נפש, העלאת שיעור האחיות בוגרות הקורסים העל בסיסיים ופיתוח מומחיות קלינית והעלאת שיעור הבוגרים בלימודי סיעוד.

בריאות הנפש:

 • פסיכולוגיה: מספר הרישיונות החדשים בפסיכולוגיה נמצא במגמת עליה, כאשר בשנת 2023 הונפקו 700 רישיונות חדשים, ובשנת 2022 הונפקו 624 רישיונות חדשים, עליה מ-511 בשנת 2010, מרביתם הוכשרו בישראל.
 • שיעור הפסיכולוגים המועסקים במערכת הבריאות עמד על 1.4 ל-1,000 תושבים בממוצע השנים 2020-22, בהתאם לסקר כוח אדם של הלמ”ס. בסוף שנת 2022 היו 13,780 בעלי רישיון לעסוק בפסיכולוגיה עד גיל 67, 1.43 ל-1,000 תושבים, עליה ברבע מ-1.13 בשנת 2010. כמחציתם עד גיל 45. בסוף שנת 2022 היו 9,443 פסיכולוגים מומחים, מהם 7,375 עד גיל 67. שיעור הפסיכולוגים המומחים עד גיל 67 עלה ל-0.76 ל-1,000 תושבים, עליה ב-27% מ-0.60 בסוף 2010, כאשר מרביתם מומחים בפסיכולוגיה קלינית (54%) ובפסיכולוגיה חינוכית (28%).

במסגרת תקציב המדינה 2024, הוגדלו התקציבים המופנים לתחום בריאות הנפש, בסך כולל של כ-1.4 מיליארד ₪ בשנתיים. כחלק מכך, יתוקצבו קופות החולים על מנת שיוכפלו מספר הטיפולים בתחום ויתווספו תקנים ומתמחים בבתי החולים. בנוסף, יצא לדרך מתווה מענקים לפסיכולוגיות ולפסיכולוגים במערכת הבריאות הציבורית, שגובש ע”י משרד הבריאות, משרד האוצר וההסתדרות. במסגרתו יוענק מענק לפסיכולוגים במערכת הבריאות שיתחייבו להישאר במערכת הציבורית, וכן מענק נוסף לעידוד פסיכולוגים להרחיב את היקף משרתם במגזר הציבורי. כמו כן, הוסכם על מענק גיוס לפסיכולוגים שייקלטו לראשונה במערכת הבריאות הציבורית במהלך תקופת המתווה.

רופאי ורופאות שיניים: בשנת 2021 שיעור רופאי ורופאות השיניים המועסקים עמד על 0.85 ל-1,000 תושבים, זאת בהתאם לסקר כ”א של הלמ”ס בממוצע השנים 2020-22. נתון זה גבוה מממוצע ה-OECD שעומד על 0.71. מספר הרישיונות החדשים ברפואת שיניים נמצא במגמת עליה, כאשר בשנת 2023 הונפקו 564 רישיונות חדשים ברפואת שיניים, ובשנת 2022 הונפקו 534 רישיונות חודשים, מתוכם 16% לבוגרי הארץ ו-57% לישראלים בוגרי חו”ל. בסוף שנת 2022, שיעור רופאי ורופאות השיניים עד גיל 67 עלה ל-1.10 ל-1,000 תושבים, מדובר בעליה מ-1.04 בסוף 2015 ו-1.09 בסוף 2010. כחמישית מרופאי השיניים היו בגיל 67 ומעלה ו-40% היו עד גיל 45. בסוף 2022, 26% מרופאי השיניים עד גיל 67 היו בוגרי ישראל והשאר בוגרי חו”ל.

רוקחים ורוקחות: בשנת 2021 שיעור הרוקחים והרוקחות המועסקים בישראל עמד על 0.77 ל-1,000 תושבים, זאת בהתאם לסקר כ”א של הלמ”ס בממוצע השנים 2020-22. נתון זה נמוך מממוצע ה- OECDשעומד על 0.89. שיעור מסיימי בתי הספר לרוקחות בישראל עמד על 1.3 ל-100,000 תושבים, נמוך מממוצע ה- OECDשעומד על 4.2. בשנת 2023 הונפקו 398 רישיונות חדשים ברוקחות ובשנת 2022 הונפקו 303 רישיונות חדשים. עוזרי רוקחים: בסוף שנת 2022 היו 472 עוזרי רוקחים עד גיל 67, 0.05 ל-1,000 תושבים, ירידה ב-60% משנת 2010.

פיזיותרפיה: בשנת 2023 הונפקו 135 רישיונות בפיזיותרפיה, ובשנת 2022 הונפקו 401 רישיונות. בסוף 2022 היו 7,331 פיזיותרפיסטים עד גיל 67, 0.76 ל-1,000 תושבים, עליה ב-78% מ-2010.

דיאטנים ודיאטניות: בשנת 2023 הונפקו 307 רישיונות חדשים לדיאטנים, ובשנת 2022 הונפקו 344 רישיונות. בסוף 2022 היו 3,942 דיאטנים עד גיל 67, 0.41 ל-1,000 תושבים, עליה פי 2.7 משנת 2010.

קלינאי וקלינאיות תקשורת: בשנת 2023 הונפקו 433 רישיונות קלינאות תקשורת, ובשנת 2022 הונפקו 372 רישיונות. בסוף 2022 היו 6,453 קלינאי תקשורת עד גיל 67, 0.67 ל-1,000 תושבים, עליה פי 2.5 מ-2010.

מרפאים ומרפאות בעיסוק: בשנת 2023 הונפקו 623 רישיונות חדשים בריפוי בעיסוק, ובשנת 2022 הונפקו 481 רישיונות. בסוף 2022 היו 7,283 מרפאים בעיסוק עד גיל 67, 0.75 ל-1,000 תושבים, עליה פי 2.1 מ-2010.

עובדי ועובדות מעבדה: בשנת 2023 הונפקו 425 רישיונות לעובדי ועובדות מעבדה אקדמאים, ובשנת 2022 הונפקו 430 רישיונות. בסוף 2022 היו 4,266 עובדי מעבדה אקדמאים עד גיל 67, 0.44 ל-1,000 תושבים, עליה פי 2.8 משנת 2010. בנוסף היו 727 עובדי מעבדה רפואית בכירים עד גיל 67, 0.08 ל-1,000 תושבים, ירידה ב-40% משנת 2010, ו-1,975 עובדי מעבדה רפואית עד גיל 67, 0.20 ל-1,000 תושבים, ירידה ב-57% משנת 2010.

 

להלן הממצאים העיקריים (לפתיחה בחלון חדש), הדו”ח המלא יעלה לאתר המשרד.

[pdf-embedder url=”https://www.e-med.co.il/wp-content/uploads/2024/02/KOACHADAM22.pdf”]

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

הנך גולש/ת באתר כאורח/ת.

במידה והנך מנוי את/ה מוזמן/ת לבצע כניסה מזוהה וליהנות מגישה לכל התכנים המיועדים למנויים
להמשך גלישה כאורח סגור חלון זה