כלי החלטה מסייעים בטיפול בחולים עם חום נויטרופני (J Oncol Pract)

כלי החלטה קלינית שפותח ע”י מאיו קליניק עשוי לסייע בשיפור היענות להנחיות לטיפול בחום נויטרופני בחולים עם מחלות ממאירות. היענות להנחיות לטיפול בחום נויטרופני מביאות לשיפור טיפול יעיל בתרופות אנטי-מיקרוביאליות, אך שיעורי ההיענות הירודים להנחיות במרכזים רבים מובילים לבחירה לא-טובה של הטיפול התרופתי, הוצאות רפואיות גבוהות ותוצאות טיפול ירודות.

החוקרים התמקדו בפיתוח כלי חדש במטרה לסייע לרופאים בבחירה אמפירית של טיפול אנטי-מיקרוביאלי ובהערכה האבחנתית של חולים עם חום נויטרופני במהלך 24 השעות הראשונות לאחר האבחנה. לצורך כך, הם השתמשו באפליקציית AskMayoExpert (AME) לפתח מודל CPM (Care Process Model) אשר עשוי להביא לסטנדרטיזציה של הטיפול בחום נויטרופני.

החוקרים בחנו את היארעות חוסר-היענות להנחיות לטיפול במהלך ולאחר השימוש בכלי ההחלטה הקליני, בשילוב עם תכנית הדרכה. מדגם המחקר כלל 28 חולים עם אפשרות לחום נויטרופני, 14 מהם עם אבחנה אמיתית של חום נויטרופני. כאשר הפרויקט הסתיים, החוקרים זיהו 26 חולים עם אפשרות לחום נויטרופני, 11 מהם עם אבחנה אמיתית של חום נויטרופני.

הערכות לאחר הפרויקט נערכו שלושה חודשים לאחר הפצת כלי ההחלטה, כאשר זוהו 32 חולים עם חשד לחום נויטרופני, 15 מהם עם אבחנה אמיתית של חום נויטרופני.

בתחילת המחקר, הטיפול האנטי-מיקרוביאלי תאם לאלגוריתם הטיפול המומלץ שפותח ע”י מאיו קליני ב-42.9% מהמקרים בלבד. בתום הפרויקט, שיעור זה עלה ל-72.7%. שלושה חודשים לאחר השלמת הפרויקט, בחירת הטיפול האנטי-מיקרוביאלי תאמה להנחיות ב-66.6% מהמקרים.

החוקרים מציינים כי בכל מקרה של שימוש-יתר בטיפול אנטי-מיקרוביאלי, Vancomycin ניתן באופן לא-הולם, בין אם לבד או בשילוב עם תכשירים אנטי-מיקרוביאליים אחרים. שימוש-יתר בתכשירים אנטי-מיקרוביאליים אחרים כללו בחירה לא-הולמת בתרופה או תרופות עם כיסוי כפול של חיידקים גראם שליליים, מתן כיסוי אנאירובי כאשר הדבר לא נדרש ושימוש ב-Carabapenem כאשר ניתן היה לבחור בכיסוי ביתא-לקטאם או צפלוספורינים.

הזמנות בדיקות הדמיה תאמו להנחיות ב-50% מהחולים בתחילת המחקר, כאשר בתום הפרויקט ושלושה חודשים לאחר הפרויקט בדיקות ההדמיה תאמו באופן מלא לאלגוריתם המומלץ לטיפול.

בדיקות מעבדה תאמו לאלגוריתם המומלץ ב-21.4% מהמקרים בתחילת המחקר, עם עליה בשיעור זה ל-54.6% בתום הפרויקט ול-86.7% בהערכת התוצאות שלושה חודשים לאחר הפרויקט.

החוקרים בחנו גם את ההיקף בו ההחלטות סטו מהפרוטוקול המומלץ מאז יישום כלי ההחלטה ומצאו כי שיעור החולים עם סטייה קריטית מההמלצות עמד על 71% בתחילת המחקר, עם ירידה ל-27.3% בתום הפרויקט ו-33.3% לאחר סיום הפרויקט.

J Oncol Pract. Published online July 19, 2019

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים