אונקולוגיה

יעילות הטיפול בקיטרודה כנגד מלנומה אינה תלויה במוטאציות BRAF (מתוך JAMA Oncol)

בחולים עם מלנומה מתקדמת, טיפול ב-Pembrolizumab (קיטרודה) היה יעיל ללא תלות בנוכחות או העדר מוטאציות BRAF, כך עולה מנתונים רטרוספקטיביים משלושה מחקרי KEYNOTE, שפורסמו בכתב העת JAMA Oncology.

החוקרים השלימו ניתוח פוסט-הוק של נתונים משלושה מחקרים בינלאומיים: מחקר KEYNOTE 001, KEYNOTE 002 ו-KEYNOTE-006. הם כללו בניתוח הנתונים מבוגרים עם מלנומה מתקדמת ונתונים אודות נוכחות או העדר מוטאציות BRAF V600E/K בגידול בחולים שטופלו בקיטרודה. המשתתפים במחקר טופלו בקיטרודה בשני מינונים של 2 מ”ג/ק”ג כל שלושה שבועות, 10 מ”ג/ק”ג כל שבועיים, או 10 מ”ג/ק”ג כל 3 שבועות.

תוצאי הסיום כללו את שיעורי התגובה האובייקטיבית והישרדות ללא-התקדמות כפי שנקבע לפי קריטריוני RECIST 1.1 וההישרדות הכוללת. שיעורי תגובה אובייקטיבית, שיעורי הישרדות ללא-התקדמות לאחר 4 שנים ושיעורי הישרדות כוללם נבחנו במספר תתי קבוצות: חולים ללא מוטאציות BRAF לעומת אלו עם מלנומה עם מוטאציות BRAF V600E/K וחולים עם מלנומה עם מוטאציות BRAF V600E/K עם ובלי טיפול קודם במעכבי BRAF עם/ללא טיפול במעכב MEK.

מדגם המחקר כלל 1,558 חולים (60.6% גברים, גיל ממוצע של 60 שנים). שיעורי התגובה האובייקטיבית עמדו על 38.3% (596 מבין 1,558 חולים), שיעורי ההישרדות ללא-התקדמות לאחר 4 שנים עמדו על 22.0% ושיעורי ההישרדות הכוללים לאחר 4 שנים עמדו על 36.9%.

בקרב 1,124 חולים ללא מוטאציות BRAF ו-434 חולי מלנומה עם מוטאציות BRAF V600E/K, שיעורי תגובה אובייקטיבית עמדו על 39.8% ו-34.3%, בהתאמה, שיעורי ההישרדות ללא-התקדמות לאחר 4 שנים עמדו על 22.9% ו-19.8%, בהתאמה, ושיעורי ההישרדות הכוללים לאחר 4 שנים עמדו על 37.5% ו-35.1%, בהתאמה.

ב-271 חולי מלנומה עם מוטאציית BRAF V600E/K אשר קיבלו טיפול קודם במעכב BRAF, עם/ללא מעכב MEK, תועדה פרוגנוזה גרועה יותר בהשוואה ל-163 חולים שלא קיבלו טיפול זה; שיעורי התגובה האובייקטיבית עמדו על 28.4% ועל 44.2%, בהתאמה, שיעורי הישרדות ללא-התקדמות מחלה עמדו על 15.2% ו-27.8%, בהתאמה ושיעורי ההישרדות הכוללים עמדו על 26.9% ו-49.3%, בהתאמה.

ממצאי המחקר תומכים בשימוש בקיטרודה בטיפול בחולים עם מלנומה מתקדמת, ללא תלות בנוכחות/העדר מוטאציות BRAF V600E/K, בין אם קיבלו טיפול במעכבי BRAF ובין אם לאו.

JAMA Oncol. Published online July 16, 2020

לידיעה ב-MedPage Today

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים