Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 20/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/10/2009 השפעת התקשורת על ילדים ומתבגרים

             

זה יובל שנים שחוקרים מנסים לברר השפעת תכניות התקשורת על התנהגות של ילדים ונוער. הממצאים מעידים על כך שאכן התקשורת משפיעה על תחומים רבים של חיי הצעירים, כולל קיום יחסי מין בגיל צעיר, שימוש בסמים, התנהגות תוקפנית, התאבדות, השמנה, הפרעות אכילה ואפילו הפרעות קשב וריכוז וקשיי למידה. על אף מחקרים אלה, תעשיית הבידור ועמה ההורים והחברה בכלל, מעלימים עין מהממצאים ומתיימרים  להאמין כי תכניות התקשורת אינן אלא בידור בעלמא ללא השפעה על התנהגות בני הנוער שלנו. מחבר המאמר לפנינו מסכם את הידוע לנו ומציע שכל הורה  וכל קלינאי ילמדו את העובדות.

           

תוקפנות  

קרוב ל-3000  מחקרים מוקדשים לנושא התוקפנות. המסקנה היא שקיים מתאם משמעותי מאוד בין  תכניות בידור בהן מופיעות תמונות של תוקפנות, לבין אגרסיביות בחיי היום. לפי האומדן, כ-10% של מקרי תוקפנות מקורם בצפייה בהתנהגות תוקפנית בתקשורת. לא זו בלבד, אלא המחקרים מראים כי בשיחה אחת, הרופא המטפל יכול לבטל את ההשפעה המזיקה של הטלוויזיה.

        

מין

בארצות הברית התקשורת הפכה להיות המחנך העיקרי בענייני מין. כעת, חמישה מחקרים מעידים על כך כי חשיפה למין בתקשורת מובילה לפעילות מינית יחסית מוקדם בחיים. מחקר אחד גם מגלה כי חשיפה למין גורמת לעלייה במקרי הריון אצל מתבגרים –teenage pregnancy. שמונה מחקרים מוכיחים כי מתן קונדומים לא מעודדים צעירים לפעילות מינית.

 

הערת העורך: בארצות הברית מתנהל ויכוח אם לפרסם שימוש בקונדומים למתבגרים כדי למנוע הריון בגיל ההתבגרות.  המתנגדים טוענים שפרסום של קונדומים רק יעודד צעירים לפעילות מינית ואילו המחקר עליו דיווחנו כרגע מצא שפרסום שימוש בקונדומים אינו מגביר פעילות מינית. יש לציין שבארצות מערב אחרות אין הגבלה על פרסום של קונדומים – ומספר מקרי ההריון קטן יותר מאשר בארה"ב.

 

סמים   

אלכוהול ועישון הם האיומים הכי משמעותיים בתחום הסמים על בריאות המתבגר. לפרסומת של מוצרי אלכוהול ושל סיגריות השפעה ניכרת על שימוש במוצרים אלה אצל מתבגרים. בארצות רבות הפרסומת של מוצרים אלה אסורה. מחקרים נוספים מראים כי עישון של שחקני קולנוע ושתית אלכוהול על ידי השחקנים מעודד צעירים להשתמש בסמים אלה.

 

השמנה

יש קשר בין הציפייה בתקשורת לבין העלייה בהשמנה לה אנחנו עדים בשנים האחרונות. המנגנון אינו ברור. יתכן ובפרסומת של מזון מהיר ועתיר פחמימות האשמה. לגבי הישיבה הממושכת לפני מסכי הטלוויזיה או לפני המחשב הדעות חלוקות וכעת אין עדות חד משמעית שישיבה זו מוסיפה למגפת ההשמנה.

 

הפרעות אכילה

הכוונה לאנורקסיה נרבוזה ולבולימיה.  מחקר שנערך בפיג'י העלה ממצאים מעניינים. סדרת הטלוויזיה האמריקאית "Beverly Hills 90210" הוקרנה בטלוויזיה הפיג'ית ובסדרה שחקניות אמריקאיות רזות וחטובות. לאחר הקרנת סידרה זו. מספר מקרי ההפרעות באכילה עלה. עדות נוספת של השפעת כלי התקשורת על התנהגותנו.

לאחר שסקר את ההשפעה השלילית הטמונה בתקשורת המחבר מדגיש את האפשרויות החיוביות של אמצעי זה. אפשר לפרסם מזון בריא, להעסיק שחקניות שאינן מורעבות, להסביר שיטות של מניעת הריון וכן הלאה. כלומר יש בידינו נשק רב עוצמה לטוב ולרע וחיוני שנידע להשתמש בו באופן נבון.

 

הערת העורך: אני נזכר בפסוק מפרשת ניצבים שקראנו לא מזמן: .".....נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעיך"

 

המאמר הופיע בירחון Archives of disease in childhood   מחודש ספטמבר 2009    

 

Children, adolescents and the media: what we know what we don"t know and what we need to find out (quickly).

Strasburger  VC

Arch Dis Child 2009;94:655-7

        

  

סגור חלון