Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/08/2012 העליה בהיארעות המחלות הדלקתיות של מערכת העיכול

הזיהוי של עלייה אמיתית בהיארעות של מחלה מסוימת יכול לעזור לנו בהבנת הפתוגנזה של המחלה, במיוחד בקשר להשפעות סביבתיות.  מדידת שכיחות המחלות הדלקתיות של המעי חשובה כדי לתכנן את השירותים הנחוצים להתמודד במחלות אלה. כאשר אנחנו מנסים להסביר את העלייה בשיעור הלוקים במחלות הדלקתיות של המעי, עלינו לציין שעלייה זו מלווה בעלייה במחלות אימוניות מורכבות נוספות, דוגמת העלייה במספר מקרי האסתמה וסוכרת מסוג 1בקרב ילדים. המחלות הדלקתיות של המעי כוללות את מחלת קרוהן וקולוטיס כיבית – ulcerative colitis – והן יכולות להופיע בכל גיל.

 

מספר הולך וגדל של מקרים מאובחן בגיל הילדות וההתבגרות. מחלת קרוהן יכולה לפגוע בכל מקום במערכת העיכול, והניסיון הוא שהאיזור הנגוע  נוטה להיות נרחב יותר כאשר המחלה פוגעת בילדים מאשר במבוגרים. תופעה זו גם נכונה לגבי קוליטיס כיבית – בחולים צעירים המחלה מפושטת יותר מאשר בחולים מבוגרים. בנוסף לסיבוכי המחלה המופיעים בילדות, למחלות הדלקתיות של המעי בילדות השלכות על הגדילה של החולה, על היקף הלימודים שלו, על התעסוקה שלו בעתיד ועל איכות חייו.

 

העלייה בהיארעות של המחלות הדלקתיות של המעי היא תופעה המורגשת בכל העולם. כותב מאמר מערכת זה מביא מספרים מסקוטלנד, שם נמדדה עלייה של 76% בהיארעות המחלות הדלקתיות של מערכת העיכול במשך 18 שנים. היארעות המחלה בסוקטלנד בין השנים 1990 ו 1995 הייתה  4.5 ל 100,000 נוער צעיר מ- 16 שנה ועלה ל- 7.8 ל 100,000  בין השנים 2003 עד 2008. באשר להיארעות המחלה בארצות שונות יש פערים גדולים מאד. ההיארעות בלוב נאמדת ב - 0.24 ל 100,000 ואילו באונטריו קנדה, ההיארעות היא 13.3.

יש לקחת בחשבון שבמחקרים שונים שיטות העבודה ואיסוף הנתונים שונים ומארצות מתפתחות רבות אי אפשר להשיג נתונים בכלל.

 

מידע על היארעות ושכיחות המחלה נחוצים לתכנון השירותים. פנוטיפ (phenotype) המחלה בגיל הצעיר, שכאמור מאופיין על ידי מחלה נרחבת יותר ופעילה יותר, דורש מספר גדול יותר של בדיקות אנדוסקופיות כדי לעקוב על התפתחות המחלה וכן מצריך טיפול בתרופות אימונוסופרסיביות דוגמת מתוטרקסט (methotrexate) ותרופות ביולוגיות דוגמת infliximab  ו adalimumab. בדיקות אלה והטיפולים שהזכרנו מעלות את ההוצאות הכספיות הדרושות עבור חולים צעירים.

 

הסיבה לעלייה זאת בהיארעות המקרים לא ידועה. היפותזות לא חסרות. מחשבה אחת מאשימה את הדיאטה שלנו – כלומר הירידה בכמות ה- fiber  , הסיבים, בדיאטה המודרנית יחד עם העלייה בכמות הסוכר. הצעה נוספת היא תיאורית ההיגיינה והצעה שלישית כוללת את תאוריית השרשראות הקרות- the cold chain hypothesis. מחקרים סקוטיים מראים שככל וצפיפות האוכלוסייה גדולה יותר, כך היארעות המחלה  נמוכה יותר. כך יתכן שהנטייה המודרנית לברוח מהעיר מגבירה את הסיכון לסבול ממחלה דלקתית של המעי. מחקרים אחרים מאשימים חוסר בויטמין D. גם זו הצעה מעניינת ואם תוכח כנכונה לא קשה יהיה למנוע את המחלה.

 

אך השורה התחתונה היא שעדיין איננו יודעים מה גורם לעלייה הניכרת בהיארעות המחלה.

 

The rising incidence of IBD

Henderson P, Wilson DC

Arch Dis Child 2012;97:585

 

המאמר הופיע בכתב העת Archives of Disease in Childhood   לחודש יולי 2012.

 

סגור חלון