חדשות

דו''ח אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2020

24/06/2021

שר הבריאות, ניצן הורוביץ: "במהלך כהונתי אפעל לשים דגש על נושא צמצום הפערים בבריאות. נעשה זאת בשיתוף פעולה של גורמים במערכת הבריאות, החינוך, הרווחה, וברשויות המקומיות. נחזק את היחידה לצמצום פערים במשרד, ויחד עם נשות ואנשי מערכת הבריאות הציבורית כולה, נציב את משרד הבריאות כספינת הדגל בנושא שוויון וזכויות אדם בישראל".

מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי: " אנו פועלים לצמצום פערים בין אוכלוסיות שונות בישראל, מרכז ופריפריה הן גיאוגרפית והן חברתית-כלכלית, עולים וותיקים, ערבים ויהודים, דתיים וחילונים ועוד במטרה שכל אזרח ישראלי יממש את הזכות שלו לבריאות. אחת הדוגמאות לכך היא הנגשת החיסונים ביישובים השונים ובפריפריה. במקומות בהם זיהינו כי ישנם חסמים בהגעה להתחסן, הגיעו בתיאום עם הרשויות וקופות החולים, ניידות חיסון לשכונות ולישובים ע"י ספקים שחיסנו את האוכלוסייה תוך הנגשת השירות וצמצום הבירוקרטי".

הדו"ח השנה מחולק ל-3 חלקים:
1. מעקב וסקירה של אי שוויון כלכלי, בתשתיות אשפוז וכח אדם, אליו נוספו פרק בנושא בני משפחה מטפלים ופרק המתאר תהליך של קביעת מדדים לאומיים לאי שוויון.
2. מיקוד בנושא הקורונה, הכולל סקירה מקיפה על פערים בתחלואה ותמותה מקורונה בין אוכלוסיות שונות ופרקים נוספים על היבטים של השפעות קורונה על מתמודדי נפש, פערים בין קבוצות אתניות בביצוע בדיקות סקר להריון והשפעת הקורונה על צריכת שירותי בריאות.
3. מאמרים הסוקרים את פעילות מערכת הבריאות בתקופת הקורונה.
קישור לדו"ח המלא

קישור לתקציר הדו"ח

בברכה,
ענת דניאלי לב, 
דוברת משרד הבריאות

תגובת איגוד רופאי בריאות הציבור לדו"ח:
פערים בריאותיים מחייבים שינוי. איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית מברך על הדוח החשוב של משרד הבריאות בנושא אי השוויון בבריאות.
לצערנו מגפת הקורונה משמשת ראי לפערים החברתיים כלכליים הקיימים בחברה.
הדוח חושף תמונה קשה של פערים עצומים בבריאות ובתמותה, כולל מקורונה, בין אוכלוסיות שונות בישראל ועל פי המצב הסוציואקונומי. זוהי אינה גזירת גורל.
אנו מפצירים בשר הבריאות, ניצן הורוביץ, לחולל שינוי וליישם תפיסה של הוגנות בבריאות בכל מדיניות תוך עבודה בין משרדית מתוך מחויבות עמוקה לזכות לבריאות ולהבנת ההשפעה של פערים חברתיים, כלכליים, סביבתיים ותרבותיים על הבריאות.
מתחייבת תכנית עבודה ויעדים ברורים לטווח הקצר והארוך לצורך השינוי הנדרש.
הדוח מציג את החשיבות של גורמי המקצוע המצוינים העוסקים בתחום והצורך בחיזוק התחום שהינו מליבת תפיסת בריאות הציבור.

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני