Medical Management

משרד הבריאות מפרסם את דו”ח מיטות האשפוז ועמדות ברישוי לשנת 2023

משרד הבריאות
משרד הבריאות פרסם הבוקר את דו"ח מיטות אשפוז ועמדות ברישוי דצמבר 2023, המציג מידע מעודכן על מספר המיטות במוסדות הבריאות השונים, בהן מיטות לאשפוז ולאשפוז יום, עמדות לטיפול יום, רפואה דחופה, ניתוח, התעוררות, דיאליזה, לידה ועריסות ילודים.

בהודעה שפרסם המשרד נמסר כי הדו”ח כולל מגמות בעשור האחרון של מספר ושיעור המיטות בסוף כל שנה לפי סוג האשפוז, וכן מידע לפי סוג המוסד והמחלקה לסוף 2023. בנוסף, מוצג מספר בתי החולים, מספר מוסדות הסיעוד ומספר מיטות האשפוז לפי סיווג והגדרות ה-OECD והשוואה למדינות ה-OECD. המידע מבוסס על תעודות הרישוי שהאגף לרישוי מוסדות רפואה במשרד הבריאות מנפיק למוסדות הרפואה בישראל.

לפי הודעת המשרד, לצד נתוני שנת 2023, ועל מנת לתת מענה לצרכים האקוטיים של מערכת הבריאות, בשנים הקרובות צפויות להתווסף מיטות אשפוז, כאשר בשנים 2023-2028 יקצה משרד הבריאות 1,790 מיטות נוספות לבתי החולים, כך שיהיו בישראל כ-17,500 מיטות כלליות – גידול של 11%. בנוסף לכך וכחלק מהתוכניות של משרד הבריאות לתחום השיקום ולתחום בריאות הנפש, הוקצו 300 מיטות עבור מחלקות השיקום, כאשר עבור כך נפתח מרכז שיקום חדש בהדסה לאזור ירושלים וכן יפתח מרכז שיקום חדש בפוריה לתושבי הצפון. למיטות אלה יתווספו מיטות נוספות במסגרת תכנית השיקום בעקבות המלחמה. בנוסף, יוקצו 245 מיטות עבור מחלקות בריאות הנפש, כאשר רוב מוחלט מהמיטות יהיו בבתי חולים כלליים ויהיו על-אזוריות עבור מאושפזים מכלל הארץ.

שר הבריאות אוריאל בוסו אומר הבוקר עם פרסום הדו”ח כי “מדינת ישראל נמצאת בתקופה מורכבת מאוד ומערכת הבריאות מתגלה בגדולתה ועוצמתה. הימים הללו הם גם הזדמנות עבורנו לקדם את השינויים הנדרשים להבטחת המשך תפקודה הראוי של המערכת. התוכנית הרב שנתית להקצאת מיטות אשפוז שהצגנו לאחרונה היא צעד חשוב במסגרת הפעולות שאנו מקדמים לקיצור התורים במערכת הבריאות, ובמערך לבריאות הנפש, וכן בשיפור הנגישות ואיכות הטיפול הרפואי. במסגרת התוכנית הצלחנו להביא להוספה משמעותית ביותר של מיטות אשפוז כלליות ופסיכיאטריות בכל שנה עד ל-2028. אנחנו שמים דגש מיוחד על צמצום פערים בשיעור המיטות לנפש בין הפריפריה למרכז ועל הענקת שירות רפואי שוויוני לכל אזרחי מדינת ישראל בכל מקום, ובמקביל, פועלים בהתאם לצרכי המלחמה. אנו מוציאים אל הפועל צעדים הכרחיים נוספים לרווחת הציבור, לרבות הגדלה של כוח האדם הרפואי, המקצועי וכוח העזר בכל תחומי הרפואה, שדרוג והרחבה של תשתיות בריאות, הטמעת התמיכות בקופות החולים בבסיס סל הבריאות שמאפשרת לייצר אופק תכנוני ותפעולי ארוך טווח, הגדלת תקציב בתי החולים ביותר ממיליארד ורבע שקלים ועוד. נמשיך לפעול לשיפור השירות, קידום המערכת והתאמתה לאתגרי העתיד”.

מנכ”ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב מוסיף כי “במטרה לתת מענה משמעותי לצרכים השונים שעולים בעקבות המלחמה ולמחסור במיטות אנחנו שמים דגש משמעותי על שיפור תשתיות הבריאות ותוספת מיטות למערכת הבריאות. משכך, במסגרת התוכנית האסטרטגית למערכת הבריאות, התווספו בתכנית המיטות האחרונה כאלפיים מיטות עבור אשפוז, שיקום ובריאות הנפש. לצד זאת, מתמרץ המשרד את קופות החולים להמשיך ולפתח את מערך אשפוזי הבית והשיקום הביתי, ומקדם הקמת בתי חולים נוספים שאמורים להעלות את היקף המיטות בצפון ובדרום. הוספת מיטות קריטית לשיפור השירות הרפואי לתושבי מדינת ישראל והמשרד ימשיך בפעולות הנדרשות לכך. תוספת המיטות משמעותה גם צורך בתוספת בכוח אדם, ועל כן יש להוסיף ולהרחיב את מספר העוסקים במערכת הבריאות הציבורית. לשם כך, ועל מנת להתמודד עם האתגרים הרבים שעימם מתמודדת המערכת, עוד טרם המלחמה, פעלנו בשנה האחרונה להגדלת מספר הסטודנטים החדשים לרפואה כשהיעד הוא הגדלה ל-2,000 סטודנטים בכל שנה עד סוף העשור, וכן להגדלת מספר האחים והאחיות בישראל. בנוסף, משרד הבריאות פועל להגדלת מספר הרופאים המומחים בכל התחומים והאזורים הגיאוגרפים, באמצעות מימון מתמחים בקהילה בקופות החולים.”

להלן הממצאים העיקריים שפרסם משרד הבריאות:

• מיטות קורטיביות: שיעור המיטות הקורטיביות, כוללות מיטות לאשפוז כללי ומיטות לאשפוז פסיכיאטרי קורטיבי, נמוך בישראל בהשוואה ל-OECD, 2.1 ל-1,000 תושבים בהשוואה ל-2.4 בממוצע ה-OECD, מהם 0.3 ו-0.1, בהתאמה, לאשפוז קורטיבי פסיכיאטרי.• אשפוז כללי: בסוף 2023 היו 16,938 מיטות לאשפוז כללי בתקן, מהן 16,808בבתי חולים לאשפוז כללי ו-130 בבתי חולים גריאטריים. שיעור המיטות היה 1.72 ל-1,000 תושבים, ירידה ב-1% משנה קודמת, ירידה ב-6% מ-1.83 בשנת 2015 וירידה ב-10% מסוף 2010.
• שינוי במספר המיטות לאשפוז כללי: במהלך 2023 נוספו 69 מיטות לאשפוז כללי בתקן. בעשור האחרון, מסוף 2010 ועד סוף 2023, נוספו 2,344 מיטות בתקן, מהן 920 מיטות באגף הפנימי, 405 באגף ילדים, 386 באגף הכירורגי, 299 לטיפול נמרץ301 ליולדות ו-33 מיטות להשהיה.
• אשפוז פסיכיאטרי: בסוף 2023 היו 3,560 מיטות לאשפוז פסיכיאטרי בתקן, מהן 3,038 בבתי חולים ציבוריים. מסוף 2010, נוספו 109 מיטות בתקן. שיעור המיטות ירד ל-0.36 ל-1,000 תושבים, ירידה ב-2% משנה קודמת, ב-13% משנת 2015 וב-19% משנת 2010.
• אשפוז גריאטרי: בסוף 2023 היו 27,300 מיטות בתקן, מהן 22,077 (81%) לגריאטריה ממושכת (גריאטריה סיעודית ותשושי נפש) ו-5,223 (19%) לגריאטריה פעילה. מסוף 2010 נוספו 1,708 מיטות לגריאטריה ממושכת ו-1,530 לגריאטריה פעילה, עליה ב-8% וב-57%, בהתאמה, משנת 2010 ועליה ב-5% וב-36%, בהתאמה, משנת 2015.
• אשפוז שיקומי: בסוף 2023 היו 1,001מיטות לשיקום, כולל שיקום כללי, שיקום ילדים, שיקום אורתופדי, שיקום נוירולוגי, שיקום נשימתי וטיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה. שיעור המיטות היה 0.10 ל-1,000 נפש בסוף 2023, עליה ב-3% משנה קודמת וירידה ב-1% משנת 2015.
• מיטות לאשפוז יום: בסוף 2023 היו 1,772 מיטות לאשפוז יום בתקן, מהן 1,194 מיטות לאשפוז כללי, 329 לאשפוז יום פסיכיאטרי, 115 לאשפוז יום גריאטרי ו-134 לאשפוז יום שיקומי. שיעור המיטות לאשפוז יום באשפוז הכללי יציב לעומת ירידה בשאר סוגי האשפוז.
• עמדות לטיפול יום בבתי חולים: בסוף 2023 היו 1,140 עמדות לטיפול יום בבתי חולים, מהן 663 בבתי חולים לאשפוז כללי (427 לפסיכיאטריה, 179 לאונקולוגיה, 35 להמטואונקולוגיה ו-22 לגריאטריה שיקום), 448 בבתי חולים פסיכיאטריים ו-29 בבתי חולים לאשפוז גריאטרי.
• עמדות לרפואה דחופה: בסוף 2023 היו 1,415 עמדות, תוספת 286 עמדות מסוף 2010.
• עמדות דיאליזה: בסוף 2023 היו 1,714 עמדות דיאליזה 905 בבתי חולים ו-757 ביחידות בקהילה. מסוף 2010 נוספו 559 עמדות בתקן.
• עמדות ניתוח: בסוף 2023 היו 533עמדות ניתוח, תוספת 44 עמדות מסוף 2010.
• עמדות התעוררות: בסוף 2023 היו 1,035 עמדות, תוספת 110 עמדות מסוף 2010.
• עמדות לידה: בסוף 2023 היו 285 עמדות לידה, תוספת 33 עמדות מסוף 2010.
• עריסות ילודים: בסוף 2023 היו 1,700 עריסות ילודים, תוספת של 272 עריסות מסוף 2010.
• מערך שיקום פסיכיאטרי: בסוף 2023 היו 410 מקומות לשיקום פסיכיאטרי בבתי החולים, ירידה ב-280 מקומות מסוף 2015 ו-559 מסוף 2010.
• מיטות לטיפול בהתמכרויות: בסוף 2023 היו 1,215 מיטות במוסדות להתמכרויות, תוספת 350 מיטות מסוף 2010. מיטות אלו אינן נכללות במספר מיטות האשפוז.
• עמדות ניתוח במרפאות כירורגיות בקהילה: בסוף 2023 היו 58 עמדות ניתוח ברישוי במרפאות כירורגיות בקהילה, מהן 35 לכירורגיה בינונית ו-23 לכירורגיה קטנה.

לדו”ח המלא (פתיחה בחלון חדש):

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

הנך גולש/ת באתר כאורח/ת.

במידה והנך מנוי את/ה מוזמן/ת לבצע כניסה מזוהה וליהנות מגישה לכל התכנים המיועדים למנויים
להמשך גלישה כאורח סגור חלון זה