חדשות

האם שיכוך כאבים אפידוראלי מלווה בסיכון מוגבר להפרעות מהספקטרום של אוטיזם בילדים? (JAMA Pediatr) והערת עורך ניאונטולוגיה, ד''ר ברזילי

06/01/2021

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

שיכוך כאבים בגישה אפידוראלית בזמן לידה עשוי להיות מלווה בסיכון מוגבר להפרעות מהספקטרום של אוטיזם, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת JAMA Pediatrics. החוקרים מציינים כי הסיכון אינו קשור ישירות להופעת חום אימהי על-רקע הפרוצדורה.

 

למרות שהבטיחות של שיכוך כאבים אפידוראלי עבור היילודים הוכח במחקרים רבים, ההשפעות ארוכות הטווח של הפרוצדורה על הצאצא אינה ידועה. כעת בחנו החוקרים את הקשר בין שיכוך כאבים אפידוראלי בזמן לידה ובין הסיכון להפרעות מהספקטרום של אוטיזם בצאצא.

 

המחקר הרטרוספקטיבי התבסס על נתונים מרשומות רפואיות ממוחשבות אודות 147,895 ילדים שנולדו בלידה נרתיקית בין תחילת שנת 2008 ועד סוף שנת 2015. הילדים היו במעקב מגיל שנה עד לתאריך הראשון מבין הבאים: אבחנה קלינית של הפרעות מהספקטרום של אוטיזם, התאריך האחרון של ההשתתפות בתכנית הבריאות, תמותה, או תום המחקר בסוף שנת 2018.

 

התוצא העיקרי היה אבחנה קלינית של הפרעות מהספקטרום של אוטיזם. ניתוח סטטיסטי שימש להערכת הסיכון להפרעות מהספקטרום של אוטיזם על-רקע שיכוך כאבים בגישה אפידוראלית בזמן לידה.

 

מבין 147,895 הילדים שנכללו במחקר (50.3% בנים, גיל היריון ממוצע בלידה של 38.9 שבועות), 10,719 ילדים (74.2%) נולדו לאימהות שטופלו בגישה אפידוראלית לשיכוך כאבים בזמן הלידה. חום במהלך הלידה תועד ב-13,055 אימהות (11.9%) בקבוצת שיכוך כאבים אפידוראלי וב-510 מבין 38,176 אימהות (1.3%) שלא טופלו בגישה זו.

 

הפרעות מהספקטרום של אוטיזם תועדו ב-2,039 ילדים (1.9%) לאימהות שטופלו בגישה אפידוראלית וב-485 ילדים (1.3%) בקבוצת הביקורת. לאחר תקנון לערפלנים אפשריים, כולל שנת לידה, מרכז רפואי, גיל האם בלידה, ולדנות, מוצא/גזע, רמת השכלה, הכנסה ביתית, היסטוריה של מחלות רקע, סוכרת בהיריון, עישון בהיריון, קדם-רעלת היריון או רעלת היריון, מדד מסת גוף לפני היריון, עליה במשקל במהלך ההיריון, גיל היריון בלידה ושנת לידה, הסיכון להפרעות מהספקטרום של אוטיזם בעקבות פרוצדורה אפידוראלית היה גבוה ב-37% (יחס סיכון של 1.37, רווח בר-סמך 95% של 1.23-1.53), בהשוואה לקבוצת הביקורת.

 

בהשוואה לאלו שלא נחשפו לשיכוך כאבים אפידוראלי, יחס הסיכון המתוקן להפרעות מהספקטרום של אוטיזם עם חשיפה במשך פחות מ-4 שעות לשיכוך כאבים אפידוראלי עמד על 1.33 (רווח בר-סמך 95% של 1.17-1.54), כאשר יחס הסיכון עמד על 1.35 (רווח בר-סמך 95% של 1.20-1.53) עם חשיפה במשך 4-8 שעות ויחס הסיכון עמד על 1.46 (רווח בר-סמך 95% של 1.27-1.69) עם חשיפה במשך למעלה מ-8 שעות.

 

בקבוצת הילדים לאימהות שנחשפו לשיכוך כאבים אפידוראלי תועדה עליה מובהקת סטטיסטית בסיכון להפרעות מהספקטרום של אוטיזם עם עליה במשך החשיפה לשיכוך כאבים אפידוראלי לאחר תקנון למשתנים שונים (יחס סיכון של 1.05, רווח בר-סמך 95% של 1.01-1.09, לכל 4 שעות). הוספת חום למודל לא הובילה לשינוי יחס הסיכון על-רקע החשיפה לשיכוך כאבים אפידוראלי.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מצביעים על קשר אפשרי בין שיכוך כאבים אפידוראלי בזמן לידה ובין סיכון מוגבר להפרעות מהספקטרום של אוטיזם בילדים.

 

JAMA Pediatr. 2020 Dec 1;174(12):1168-1175

 

הערות עורך ניאונטולוגיה , ד''ר ברנרד ברזילי:

מחקר זה מעלה שאלה מטרידה האם אילחוש אפידורלי לנשים בשעת הלידה מעלה את הסיכון להתפתחות הפרעה על הרקע האוטיסטי לילדם. לפני שאנו מסיקים מסקנות ממחקר זה יש לזכור כי זהו מחקר רטרוספקטיבי במהותו ולכן יש לנקוט משנה זהירות בהסקת מסקנות של סיבה ומסובב.

מחקרים קודמים מצאו קשר בין לידה בניתוח קיסרי לעומת לידה נרתיקית מעלה את הסיכון להתפתחות הפרעות על הספקטרום האוטיסטי לילד ב-50%. כאשר המחקר המסכם והמרשים ביותר פורסם ב-JAMA ב-2019 שסיכם תוצאות של כ-20,000,000 ילודים. מחקר זה בא לבדוק האם בחשיפת העובר לחומרי הרדמה כפי שנעשה בעת אילחוש אפידורלי בעת לידה נרתיקית מעלה את הסיכון בהתפתחות הפרעות על הספקרום האוטיסטי בילוד. אכן, לאחר תקנון לערפלנים שונים נמצא כי אילחוש אפידורלי מעלה את הסיכון הזה בכ-37% בממוצע. ממצא מטריד נוסף הוא שיש קשר לעליה בזמן החשיפה לאילחוש האפידורלי לעליה בסיכון. למשל, כאשר החשיפה היתה פחות מ-4 שעות העליה בסיכון היתה 33%, עם חשיפה של 4-8 שעות הסיכון עלה ב-35% ואילו כאשר החשיפה היתה מעל ל-8 שעות הסיכון עלה ב-46%. ההסבר הביולוגי יתכן והוא שהתרופות הניתנות  באילחוש אפידורלי הן בעלות משקל מולקולרי נמוך ולכן הן יכולות לעבור את השליה ולהגיע לעובר.

מחקר זה בדק רק את ההשפעות על התפתחות הפרעות בספקטרום האוטיסטי אולם ייתכן וישנן השפעות נוירולוגיות אחרות

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני