Flu

חדשות

האם שימוש בסיגריות אלקטרוניות מעלה את הסיכון להפרעות ראיה? (מתוך כנס ה-ARVO)

09/05/2021

 

מנתונים חדשים שהוצגו במהלך כנס ה-ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology) עולה כי שימוש בסיגריות אלקטרוניות עשוי להיות מלווה בשיעור גבוה של הפרעות ראיה וכי הקשר אינו תלוי ומתווסף לזה הכרוך בשימוש בסיגריות רגילות.

 

להערכת הקשר בין סיגריות אלקטרוניות ובין ליקוי ראיה, החוקרים בחנו נתונים אודות 1.1 מיליון משיבים לסקר הטלפוני Behavioral Risk Factor Surveillance System, סקר ארצי שנשלח ברחבי ארצות הברית בין השנים 2016-2018 . החוקרים התמקדו בתשובות לשלוש שאלות אשר נגעו להפרעות ראיה ושימוש בסיגריות אלקטרוניות או מוצרים אלקטרוניים אחרים לאיוד.

 

מהנתונים עולה כי 4.6% מהמשיבים נהגו להשתמש באופן פעיל בסיגריות אלקטרוניות. מבין אלו, 6.2% דיווחו על ליקוי ראיה. בנוסף, 16.8% דיווחו על שימוש בעבר בסיגריות אלקטרוניות, מהם 5.8% דיווחו על ליקוי ראיה. מבין 78.6% משיבים שדיווחו כי מעולם לא השתמשו בסיגריות אלקטרוניות, 4.7% דיווחו על ליקוי ראיה.

 

החוקרים השלימו תקנון לגורמים שונים העלולים להשפיע על הקשר, כולל עישון, גיל, מין, מוצא/גזע, מצב משפחתי, השכלה, מצב תעסוקתי, הכנסה משפחתית, צריכת אלכוהול רבה, מדד מסת גוף, פעילות גופנית ובריאות נפשית.

 

מהנתונים עלה כי הסיכון לליקוי ראיה עלה ב-14% באלו שדיווחו על איוד אי-פעם (יחס סיכויים של 1.14, p=0.002) וב-34% בשאלו שדיווחו כי עדיין משתמשים בסיגריות אלקטרוניות (יחס סיכויים של 1.34, p < 0.0001), בהשוואה לאלו שמעולם לא איידו.

 

החוקרים מדווחים כי באלו שנהגו לאייד היו בסיכון גבוה פי חמש לעשן טבק, בהשוואה לאלו שלא איידו (יחס סיכויים של 5.24, רווח בר-סמך 95% של 5.12-5.36). לאור הקשר הבולט, הם בחנו תתי-קבוצות שונות: 41,897 משתתפים שאיידו אך לא עישנו טבק ו-620,136 אשר מעולם לא עישנו ולא השתמשו בסיגריות אלקטרוניות.

 

לאחר תקנון לגורמי סיכון, החוקרים מצאו כי הסיכון לליקוי ראיה בקרב אלו שהשתמשו באופן פעיל בסיגריות אלקטרוניות היה גבוה כמעט כפליים מהסיכון שתועד באלו שמעולם לא השתמשו בסיגריות אלקטרוניות (יחס סיכויים של 1.96, p<0.0001). עם זאת, הסיכון בקרב אלו שהשתמשו בעבר בסיגריות אלקטרוניות לא נותר עוד מובהק סטטיסטית.

 

הקשר בין שימוש בסיגריות אלקטרונית ובין ליקוי ראיה היה לא0תלוי ובנוסף לסיכון הכרוך בעישון סיגריות רגילות. הקשר בין סיגריות אלקטרוניות ובין ליקוי ראיה היה גבוה אף יותר עם איוד בהשוואה לעישון טבק.

 

החוקרים כותבים כי לא ניתן להסיק כי מדובר בקשר סיבתי בין שימוש בסיגריות אלקטרוניות ובין ליקוי ראיה וקוראים להשלים מחקרים נוספים בנושא.

 

מתוך כנס ה-ARVO

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני