חדשות

טיפול ב-Cladribine עשוי להפחית אטרופיה של חומר אפור בחולים עם טרשת נפוצה (ACTRIMS-ECTRIMS)

15/10/2020

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

מנתונים שפורסמו במהלך כנס ACTRIMS-ECTRIMS עולה כי טבליות Cladribine (מייבנקלאד ) עשויות להוביל להפחתת אובדן נפח חומר אפור בחולים עם טרשת נפוצה ולהפחית את הסיכון להתקדמות מוגבלות.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אטרופיה של החומר האפור מלווה בהתקדמות מוגבלות והידרדרות קוגניטיבית בחולים עם טרשת נפוצה. במחקר CLARITY, טיפול בטבליות Cladribine הפחית אטרופיה מוחית, בהשוואה לפלסבו, לצד סיכון מופחת להתקדמות מוגבלות.

 

כעת, החוקרים השלימו ניתוח פוסט-הוק להערכת שינויים בנפח בחומר אפור ובחומר לבן בחולים עם טרשת נפוצה התקפית, אשר חולקו באקראי לטיפול בטבליות Cladribine במינון 3.5 מ"ג/ק"ג או פלסבו למשך שנתיים במסגרת מחקר CLARITY. הם בחנו בדיקות הדמיה לאחר 0-6 חודשים ולאחר 6-24 חודשים במטרה לקחת בחשבון אפשרות של פסוידו-אטרופיה וקבעו את אחוז השינוי הממוצע בנפח חומר אפור/חומר לבן לאורך הזמן.

 

מהנתונים עולה כי פסוידו-אטרופיה זוהתה בחומר האפור ובחומר הלבן במהלך 6 החודשים הראשונים לטיפול: אחוז השינוי בנפח החומר האפור היה קטן ב-52% בקרב מטופלים ב-Cladribine, בהשוואה לאלו בקבוצת הפלסבו (p=0.045) ואחוז השינוי בחומר הלבן עמד על 31% (p=0.137).

 

אובדן נפח המוח לאחר 6-24 חודשי טיפול היה קטן יותר בחולים שטופלו ב-Cladribine, בהשוואה למטופלים בפלסבו עם הבדל של 29% בהיקף הירידה בחומר האפור (p=0.026) והבדל של 21% בהיקף הירידה בחומר הלבן (p=0.52).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ירידה באובדן נפח חומר אפור זוהתה החל מ-6-24 חודשים לטיפול ב-Cladribine לעומת פלסבו, לאחר תקופה של פסוידו-אטרופיה (0-6 חודשים). מהממצאים עולה כי טבליות Cladribine הפחיתו משמעותית אטרופיה מוחית בעיקר בחומר האפור, השפעה העשויה לתרום להפחתת הסיכון להתקדמות מוגבלות.

 

מתוך כנס ACTRIMS-ECTRIMS

 

 

Battaglini M et al. ECTRIMS 2020; [P231]

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני