חדשות

יעילות Rebif® (שם גנרי Interferon Beta-1a) כטיפול לטרשת נפוצה אינה תלויה בגיל החולה

29/08/2021

במאמר שפורסם בכתב העת Frontiers in Neurology מדווחים חוקרים על נתוני real world, מהן עולה כי התועלת של טיפול ברביף בחולי טרשת נפוצה אינה תלויה בגיל.

בחולים מבוגרים, תועדו שיעורי הפסקת טיפול נמוכים יותר, פעילות מחלה מופחתת עם שיעורי התקפים נמוכים יותר ופחות בדיקות הדמיה, בהשוואה לחולים צעירים יותר.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי קיימות עדויות כי בחולים מבוגרים עם טרשת נפוצה תתכן תמונה קלינית שונה ותגובה שונה לטיפול ברביף, בהשוואה לחולים צעירים יותר. עם זאת, אין נתוני real world אודות התועלת של הטיפול לפי גיל.

 

במחקר זה, החוקרים התבססו על מאגרי נתונים מארצות הברית במטרה לקבוע את ההבדלים בשיעורי ההתקפים, פנייה לשירותים רפואיים, היענות לטיפול והפסקת טיפול בהתאם לקבוצות גיל מוגדרות מראש.

 

נתוני המטופלים נאספו משני מאגרי מידע*. חולים עם אבחנה של טרשת נפוצה  שהחלו טיפול ברביף בין יולי 2010 ועד סוף דצמבר 2015. כמו כן, לחולים היו לפחות 6 חודשי הסטוריה רפואית ו- 6 חודשי השתתפות בתוכנית הטיפול הרפואי.

החולים היו במעקב ממועד המרשם הראשון לטיפול (תאריך אינדקס) ועד להפסקת הטיפול, החלפת הטיפול או תום תקופת המעקב.

 

בקרב 5,340 חולים שנכללו בניתוח הנתונים תועד שיעור גבוה של חולים ללא הישנות מחלה לאורך כל קבוצות הגיל (טווח: 94.1-95.4%), עם ירידה מספרית במספר בדיקות הדמיה בתהודה מגנטית שנדרשו לפי גיל (ממוצע של 0.25 בדיקות באלו בגילאי 18-30 שנים; 0.20 בדיקות באלו בגילאי

31-40 שנים; 0.16 בדיקות במטופלים בגילאי 41-50 שנים; 0.14 בדיקות באלו בגילאי 51 שנים ומעלה).

 

שיעורי ההיענות לטיפול (80% ומעלה) עלו עם הגיל, מ-77.6% באלו בגילאי 18-30 ל-79.6% בגילאי 31-40 שנים, 81.3% בגילאי 41-50 שינם ו-84.0% בחולים בגילאי 51 שנים ומעלה. במקביל, נרשמה ירידה לא-משמעותית בשיעורי הפסקת הטיפול (שיעורי היארעות של 79.91%, 73.01%, 71.75% ו-68.71%, בהתאמה).

 

ממצאי המחקר מעידים כי התועלת של רביף בחולי טרשת נפוצה אינה תלויה בגיל. שיעורי הפסקת טיפול ופעילות המחלה היו נמוכים יותר בקרב חולים מבוגרים יותר, בהשוואה למטופלים צעירים ובהתאם, שיעור ההתקפים והיקף בדיקות ההדמיה היה נמוך יותר בחולים מבוגרים.

 

 

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

בחסות חברת MERCK

 

 

* IBM MarketScan Commercial Claims Database & Medicare Supplemental Database

 

Allignol et al. Frontiers in Neurology, July 2021 | Volume 12 | Article 676585

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני