חדשות

הערכת תוצאות השימוש במסכה לרינגיאלית בהחייאת תינוקות (N Engl J Med) והערת עורך ניאונטולוגיה, ד''ר ברזילי

02/12/2020

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

במאמר שפורסם בכתב העת New England Journal of Medicine מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי בתינוקות עם תשניק, השימוש במסכה לרינגיאלית בידיהן של מיילדות היה בטוח, אך לא נמצא עדיף על-פני הנשמה באמצעות מסכת פנים מבחינת הסיכון לתמותה מוקדמת ואנצפלופתיה היפוקסית-איסכמית בדרגה מתונה-עד-חמורה.

 

ברקע למחקר כותבים החוקרים כי הנשמה באמצעות מסכת פנים הינה הגישה הנפוצה להחייאה במקרים של תשניק בלידה. להנשמה עם מסכה לרינגיאלית מספר יתרונות על-פני הנשמה באמצעות מסכת פנים בעת החייאת תינוקות במדינות בעלות הכנסה נמוכה, אך לא ברור אם השימוש במסכה זו מפחית את שיעורי התמותה והתחלואה בקרב תינוקות עם תשניק.

 

המחקר בשלב 3, בתווית-פתוחה, כלל תינוקות באוגנדה שנדרשו להנשמה בלחץ חיובי. המשתתפים חולקו באקראי לטיפול במסכה לרינגיאלית ע"י מיילדות או להנשמה עם מסכת פנים. כל התינוקות היו בגיל היריון משוער של לפחות 34 שבועות ו/או משקל לידה משוער של 2,000 גרם ומעלה. התוצא העיקרי היה משלב של תמותה בתוך שבוע או אשפוז ליחידת טיפול נמרץ של יילודים עם אנצפלופתיה היפוקסית-איסכמית בדרגה מתונה-עד-חמורה.

 

נתוני מעקב היו זמינים עבור 99.2% מהתינוקות. שיעורי התוצא העיקרי עמדו על 27.4% בקרב תינוקות שטופלו במסכה לרינגיאלית ועל 24.4% עם טיפול במסכת פנים (סיכון יחסי מתוקן של 1.16, p=0.26). שיעורי התמותה בתוך שבוע עמדו על 21.7% בקרב תינוקות שטופלו באמצעות מסכה לרינגיאלית, בהשוואה ל-18.4% במקרים בהם נעשה שימוש במסכת פנים (סיכון יחסי מתוקן של 1.21; רווח בר-סמך 95% של 0.90-1.63) ושיעור האשפוזים ליחידת טיפול נמרץ עם אנצפלופתיה איסכמית-היפוקסית בדרגה מתונה-עד-חמורה עמד על 11.2% ו-10.1%, בהתאמה (סיכון יחסי מתוקן של 1.27, רווח בר-סמך 95% של 0.84-1.93).

 

שיעור אירועים חריגים על-רקע ההתערבות היה דומה בשתי הקבוצות.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי בתינוקות עם תשניק, השימוש במסכה לרינגיאלית בידי מיילדות היה בטוח, אך לא נמצא עדיף על-פני הנשמה באמצעות מסכת פנים כאשר נבחנו שיעורי תמותה מוקדמת ואנצפלופתיה היפוקסית-איסכמית בדרגה מתונה-עד-חמורה.

 

N Engl J Med 2020; 383:2138-2147

 

הערות עורך ניאונטולוגיה, ד''ר ברנרד ברזילי:

בהנחיות האחרונות של החייאת היילוד עולה קרנה של המסיכה הלרינגיאלית. כנראה שהרתיעה מהשימוש בה אינה מוצדקת, ויתכן כי בהחייאה היא יעילה לפחות כמו מסיכת פנים. ממחקרים קודמים נמצא כי שיעור ההצלחה באינטובציה הוא כ-24% עבור מתמחים, 78% עבור מתמחי על ו-86% עבור רופאים מומחים. במקרים בהם אין הצלחה בביצוע אינטובציה רבים משתמשים בהנשמה באמצעות מסיכת פנים, כמו גם במקרים בהם מטפלים לא יודעים או לא מנוסים באינטובציה. ממחקרים אחרים ידוע כי שיעור ההצלחה במיקום מסיכה לרינגיאלית הוא כ-90-95%.

במחקרים קודמים בשימוש במסיכה לרינגיאלית ביילודים, הכנסת המסיכה נעשתה ע"י רופאים. במחקר זה, רצו להשוות את ההנשמה בעזרת מסיכה לרינגיאלית לעומת מסיכת פנים ע"י צוות פחות מיומן. לכן, במחקר זה הכנסת המסיכה הלרינגיאלית בוצעה ע"י מיילדות ולא רופאים. נמצא כי אין הבדל משמעותי בין הנשמה במסיכת פנים לבין הנשמה במסיכה לרינגיאלית בילודים מעל לשבוע 34 ומשקל לידה של 2,000 גר'. נראה שעם הזמן, השימוש במסיכה הלרינגיאלית יגבר עם עלייה ביכולות הצוותים הרפואיים להחדיר אותה.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני