חדשות

הודעת משרד הבריאות: מתכבדים לבשר על שינוי חוק הסכמים לנשיאת עוברים

04/01/2022

שר הבריאות ניצן הורוביץ: "אנחנו עושים היסטוריה. בעוד שבוע – פונדקאות שווה לכולם."

שר הבריאות ניצן הורוביץ ומנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש הציגו היום (ג') חוזר המעדכן את החוק לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד) תשנ"ו-1996, החל מיום 11.1.22. החוק יפורש כך שלא ידיר מהליך הפונדקאות גברים או יחידים ובני זוג מאותו מין. 

שר הבריאות ניצן הורוביץ: "זה יום הסטורי למאבק הלהט״בי בישראל ולחברה הישראלית כולה.  אנחנו שמים סוף לעוול ולאפליה של שנים - מהפכת השוויון בפונדקאות יוצאת לדרך. שכפי שהתחייבנו, החל מה-11 בינואר נאפשר גם לגברים יחידנים וגם לזוגות להטב"ים, ובעצם לכל אדם גישה שווה לפונדקאות בישראל".

פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות : "ערך השוויון מרכזי עבור משרד הבריאות לכלל האוכלוסייה בכל רחבי הארץ וכן גם ביחס לאוכלוסיות שונות. החוזר הזה הוא נדבך חשוב בעשייה הזו. אנו רואים חשיבות רבה בהנגשת שירות רפואי חשוב לאוכלוסייה רחבה ככל הניתן ולכל הקהילות. מהחלטת בג"ץ  פעלנו וישבנו על הפרטים ואני רוצה להודות לגברת אתי דקל ושאר גורמי המקצוע שביצעו את ההתאמות לכלל האוכלוסיות בחוזר. אך באופן כללי, פרט להתאמות לא בוצעו שינויים בשירות הזה".

מתוך דברי שר הבריאות הורוביץ: "חוזר המנכ"ל החדש מעגן את פסיקת בג"ץ וקובע בפשטות את מה שהיה אמור להיות לגמרי מובן מאליו – שיוויון. זה הכל, פשוט שיוויון.  מעתה נתייחס לכל הורה ולכל משפחה באופן שווה. לכל אחד הזכות להורות. סטרייטים ולהט"בים יחידים וזוגות. הרחבנו את הפרשנות ואני שמח לעדכן שגם טרנסג'נדרים יוכלו לגשת להליך פונדקאות בישראל. המאבק לשוויון, של הקהילה הגאה ושל כל אדם, הוא המאבק שלי. כשר הומו שמכיר היטב את ההדרה והאפליה, הצבתי לעצמי כמטרה להפוך את משרד הבריאות לספינת הדגל של זכויות האדם והשיוויון. מערכת הבריאות הישראלית נהיית לאחת המתקדמות ביותר בעולם ביחסה ללהט"ב ולכל אדם. זו גאווה גדולה.יש עוד הרבה עבודה לפנינו במאבק לשיוויון מלא אבל רגעים כאלה הם בדיוק מה שנותן לי, ולכולנו, כוח להמשיך".

משרד הבריאות מברך על השינוי ורואה בו רגע  מכונן והיסטורי במגמה הרווחת לפעול באופן שוויוני כלפי כל דת גזע או מין . זוהי בשורה מרגשת עבור הציבור בישראל אשר מהווה פלטפורמה מבורכת לשינויים טובים לרווחת הכלל . השינויים באים לידי ביטוי בפרקים א' ו– ב' בחוק הסכמים לנשיאת עוברים. להלן הרקע:
1.1   תבוטלנה הגדרות "הורים מיועדים" ו "אם מיועדת יחידה" שבסעיף 1 לחוק ההסכמים כך שהחוק יפורש באופן שאינו מדיר מהסדר הפונדקאות גברים יחידים ובני זוג מאותו מין.
1.2  יש לפרש את יתר הוראות חוק הסכמים והוראות רלבנטיות בחוק תרומת ביציות, תש"ע – 2010, בהתאם לעיקרון השוויון ועל פי שתי אמות מידה:

א. יש להימנע מפרשנות העומדת בסתירה לזכות לשוויון ולזכות להורות, אשר תחסום את גישתם של בני זוג מאותו מין וגברים יחידים להתקשר בהסדר.
ב. יש להחיל את הוראות ההסדר במידת האפשר ובשינויים המחויבים באופן שוויוני.
1.3 תיקון וביטול ההגדרות מותיר את מכלול ההסדרים הקבועים בחוק הסכמים ובחוק תרומת ביציות על כנם, והרחבת הגישה להסדר הפונדקאות בישראל איננה שוללת את התכלית של הסדרת הליך הפונדקאות בישראל או את תכליתו הרפואית ביחס לנשים.
1.4 הנחיות הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים, והטפסים המשמשים לפנייה לוועדה, תוקנו ועודכנו בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון והשינויים שלעיל.

לחוזר המלא לחצו כאן בבקשה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני