ידיעה מוגנת

פירסום און ליין מוקדם, מתוך JC 474 , ראיון עם פרופ' תמר פרץ: עדכונים בטיפול בסרטן קולורקטלי גרורתי (חינם !)


גולש יקר !

תוכן זה זמין אך ורק למנויי האתר.
אנא בצע LOG IN (כניסה מזוהה) ע"י הכנסת סיווגך וסיסמתך בראש הדף, ולאחר מכן המערכת תאפשר לך כניסה לתוכן.
© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני