מאמרי מערכת

זיהום אוויר והסיכון להתפתחות חסימת עורק רשתית מרכזי / פרופ' מרדכי רוזנר

29/12/2016

חסימת עורק רשתית מרכזי CRAO הינו אחד הגורמים המובילים לאיבוד ראיה פתאומי בלתי הפיך.  שכיחותו בערך אחד למאה אלף. למרות היותו נדיר, הוא בעל משמעות ניכרת כיוון שהפרוגנוזה לראיה היא גרועה ובנוסף לכך התברר שחולים שלקו בחסימת עורק רשתית מרכזי, מתים בגיל צעיר יותר, בעלי שכיחות מוגברת של אירוע מוחי ובעלי גורמי סיכון קרדיווסקולריים רבים יותר. בדומה לאירועים איסכמיים במוח, חסימת עורק רשתית מרכזי נגרמת מחסימה קרישית או תסחיפית של עורק הרשתית המרכזי, המובילה לאיסכמיה של הרשתית ושל ראש עצב הראייה שמלווה באיבוד ראייה ניכר. בנוסף לכך, לחסימת עורק רשתית מרכזי ולאירוע מוחי יש גורמי סיכון דומים, והסיכון להתרחשות אירוע מוחי גדל באופן משמעותי הן לפני והן אחרי אירוע של חסימת עורק רשתית מרכזי. מתרבות העדויות לכך שמזהמי אוויר גזיים וחלקיקיים קשורים לשכיחות מוגברת של אשפוזים בגלל אירוע מוחי ולתמותה הקשורה לאירוע מוחי. הראו שהסיכון לאירוע מוחי גדל באופן משמעותי בעקבות הגדלה יומית בחלקיקים מזהמים באוויר ומזהמים גזיים הכוללים פחמן חד חמצני, sulfur dioxide (SO2) , ו- nitrogen dioxide (NO2) , אך לא אוזון. נמצא שהקשרים האלה חזקים במיוחד עבור חולים עם אירועים איסכמיים חוזרים, סוכרת ועם חולים בעלי גורם סיכון אחד או יותר למחלה קרדיווסקולרית. חשיפה קצרה למזהמי אוויר אלה עשויה להוות גורם מעורר להתפתחות התקף לב שגם הוא אירוע תרומבואמבוליטי. בגלל הדמיון בפתופיזיולוגיה של CRAO , אירוע מוחי והתקף לב, יש לשער שזיהום אויר עשוי להיות חשוב ולהוות גורם סיכון גם עבור התפתחות CRAO . המחקר הנוכחי בא לבדוק אם שינויים יומיים ברמת זיהום האוויר היו קשורים לסיכון מוגבר להיארעות של CRAO .

החוקרים היו מטיוון, מ-  National Yang-Ming University, Taipei , ממכוני העיניים של Taipei Veterans General Hospital ושל המכון לבריאות הציבור של אוניברסיטה זו, וכן מאוניברסיטת Yuan Ze University, Taoyuan , ומהמחלקה לרפואה פיזיקלית ושיקום של Taoyuan General Hospital, Ministry of Health and Welfare, Taoyuan . המחקר היה רטרוספקטיבי ומבוסס אוכלוסייה. זוהו חולים עם אבחנה חדשה של CRAO  בין השנים 2001 ל- 2013 במאגר מידע מייצג של מיליון חולים אשר נבחרו באופן אקראי מכל האנשים שרשומים בתוכנית הביטוח הרפואי הלאומי בטיוון. מזהמי האוויר באזור המגורים שלהם נמדדו. אנשים אשר עבור מקום מגוריהם לא היה רישום מדידות של זיהום אוויר הוצאו מהמחקר.  התוצאים העיקריים היו הקשרים הסטטיסטיים בין מידת זיהום האוויר לבין היארעות של CRAO . אותרו 96 חולים שלקו ב- CRAO . גילם הממוצע היה 65.6 שנים. 67.7 אחוזים מהם היו גברים. הסיכון ללקות ב- CRAO  היה גדול יותר באופן משמעותי במהלך תקופה של חמשת הימים שלאחר עלייה ברמות NO2  באוויר. לאחר ביצוע תיקונים נמצא שהסיכון היה גבוה ביותר במהלך ארבעה עד חמישה ימים לאחר עליית זיהום ב- NO2 בחולי סוכרת. הסיכון ללקות ב- CRAO  היה גבוה באופן משמעותי גם בחולים עם יתר לחץ דם ובחולים שגילם 65 שנים או יותר במהלך יום אחד לאחר עלייה בזיהום של SO2 . לא נמצא קשר למזהמים אחרים שנמדדו.  מסקנת החוקרים הייתה שקיים קשר בין עלייה במזהמי אוויר לבין היארעות של CRAO , במיוחד בחולי סוכרת, חולי יתר לחץ דם ובחולים שגילם 65 שנים או יותר.

Cheng HC, Pan RH, Yeh HJ, Lai KR, Yen MY, Chan CL, Wang AG

Ambient Air Pollution and the Risk of Central Retinal Artery Occlusion

Ophthalmology 2016;123:2603-2609

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<