Breast cancer

ממוגרפיה והסיכון לתמותה מסרטן שד, BMJ, מתוך jc 434 , למנויים – חינם!

תוכנית לביצוע ממוגרפיה (mammography) לכלל אוכלוסיית הנשים מעל לגיל 50 שנים מיושמת בקופנהגן, דנמרק, מאז שנת 1991. רשויות הבריאות במדינה זו החלו בביצוע בדיקות הסקר בעקבות תוצאותיהם של מספר מחקרים אקראיים שבוצעו בשבדיה וקבעו כי בדיקות הסקר הפחיתו את התמותה מסרטן השד בכ- 30% בקרב נשים בגיל 50 עד 69 שנים.

קיימת מחלוקת בדבר יעילותה של התוכנית שיושמה בקופנהגן בהפחתת התמותה מסרטן השד. לשם בדיקת השלכותיה של התוכנית, חוקרים דניים ערכו מחקר קוהורט מבוסס אוכלוסין, שבדק כ- 40,000 נשים, בגיל 50 עד 69, שקיבלו הזמנה לביצוע ממוגרפיה אחת לשנתיים. המעקב נמשך 10 שנים. החוקרים בדקו את השינוי בשיעורי התמותה, בכלל הנשים שהוזמנו ובנשים שביצעו את הבדיקה בפועל. כקבוצת ביקורת שימשו נשים באזורים אחרים של דנמרק, בהם לא יושמה תוכנית מסוג זה, וכן נבדקה קבוצת ביקורת היסטורית, שכללה נשים מקופנהגן, בתקופה שטרם בוצעו בדיקות סקר.

מהמחקר עולה, כי לפני ביצוע בדיקות ממוגרפיה בנשות קופנהגן, שיעור התמותה מסרטן שד היה גבוה בכ- 20% בעיר זו, בהשוואה לתמותה באזורים אחרים של המדינה. לעומת זאת, לאחר תחילת ביצוע הבדיקות, שיעור התמותה בקופנהגן היה נמוך בכ- 10% מאשר באיזורים אחרים. בעקבות ביצוע הבדיקות, נרשמה הפחתה של 25% בתמותה מסרטן שד בקרב הנשים שהשתתפו בתוכנית, בהשוואה לתמותה בקבוצות הביקורת.

בנשים שנענו להזמנה וביצעו את בדיקות הסקר, נרשמה הפחתה של כ- 40% בתמותה מסרטן שד. בנשים שלא ביצעו את הבדיקה לא נרשמה הפחתה בשיעור התמותה. היתרונות בקבוצת הממוגרפיה נותרו מובהקים גם לאחר תיקון עבור גיל, תקופה ואזור גיאוגרפי.

מתוצאות המחקר עולה כי תוכנית הממוגרפיה המיושמת בקופנהגן, הביאה להפחתה ניכרת בשיעור התמותה מסרטן שד. נתונים אלו דומים לנתונים שהתקבלו מעבודות שנערכו בבריטניה, הולנד ושבדיה, שהראו גם-כן הפחתה בתמותה בעקבות יישומן של תוכניות דומות. 

הערת המערכת:  מחקר זה שב ומדגיש את החשיבות של הרפואה המונעת הן על ידי ביצוע ממוגראפיה על פי ההמלצות והן כפי שהוכח במחקרים קודמים על ידי בדיקה ידנית שגרתית. לא נותר לנו הן כרופאים והן כמקדמי בריאות לשוב ולעודד את אוכלוסית הנשים לבצע המלצות אלו.


Breast cancer mortality in Copenhagen after introduction of mammography screening: cohort study, Anne Helene Olsen,

BMJ 2005;330;220-; originally published online 13 Jan 2005;

doi:10.1136/bmj.38313.639236.82

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים