משפחה

השוואת הפרופיל הפרמקוקינטי והפרמקודינאמי של טוג’או מול טרגלודק בחולים עם סוכרת מסוג 1 (מתוך ADA 2019)


מניתוח הפרופיל הפרמקוקינטי ופרמקודינאמי שלInsulin Degludec(טרגלודק) מולInsulin Glargine U300(טוג’או) בחולים עם סוכרת מסוג 1, במחקר זה, עולה דמיון בין שני תכשירי האינסולין בהשפעה להפחתת רמות גלוקוז בדם לאורך 24 שעות. לשני התכשירים טווח פעילות ממושך,כאשר לטוג’או פרופיל פרמקוקינטי שטוח וחלים שינויים קטנים יותר לאורך היממה, בהשוואה לטיפול בטרגלודק.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי עד כה, המחקרים להשוואה ראש-בראש בין טוג’או וטרגלודק כללו שני מחקרים להערכת פרופיל פרמקוקינטי/פרמקודינאמי בחולים עם סוכרת מסוג 1 ומחקר אקראי-מבוקר אחר בחולים עם סוכרת מסוג 2. מחקרים אלו הצביעו על תוצאות סותרות כאשר אחת המגבלות במחקרים נבעה משימוש במינון דומה וקבוע של אינסולין (0.4 יחידות/ק”ג) בכל החולים אשר הראה יכולת הפחתת גלוקוז נמוכה יותר לאורך 24 שעות עם טוג’או לעומד דגלודק.לאור זאת, לא ידוע אם תוצאות אלו מנבאות גם פרופיל פרמקודינאמי/פרמקוקינטי בעולם האמיתי, כאשר החולים נדרשים למינונים שונים של אינסולין בזאלי, ולרוב נדרש מינון גבוה יותר של טוג’או.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לערוך השוואה של הפרופיל הפרמקוקינטי/פרמקודינאמי של טוג’או אל מול טרגלודק בחולים עם סוכרת מסוג 1 במינונים שונים ופרטנייםשל שני תכשירי האינסולין, אשר הותאמו להשגת איזון גליקמי אופטימאלי בחיי היום-יום.

מדגםהמחקר כלל 22 משתתפים עם סוכרת מסוג 1 (11 גברים, גיל ממוצע של 12.4±44.3שנים, מדד מסת גוף ממוצע של 2.7±22.5ק”ג למטר בריבוע) עם מינון אינסולין בזאלי יומי של 0.1±0.3יחידות/ק”ג, בממוצע.

מהנתונים עולה כי המינון של שני תכשירי האינסולין הותאם להשגת היעד הגליקמי, 0.26 יחידות/לק”ג לטרגלודק ו-0.34 יחידות/לק”ג לטוגאו. בתנאים אלו מצאו החוקרים כי קיים דמיון בין טוג’או וטרגלודק בכל הנוגע להשפעת הפחתת רמות גלוקוז לאורך 24 שעות.

עוד מדווחים החוקרים כי הממצאים מאשרים כי הפרופיל הפרמקוקינטי של טוג’או הוא שטוח, עם פיזור דומה לאורך 24 שעות ושונות נמוכה במהלך היום לעומת טרגלודק.  

הפרופיל הפרמקודינאמי של טוג’או וטרגלודק הדגים טווח פעילות ממושך ודומה (מעל 24 שעות). עם זאת, הפלקטואציות עם טוג’או (הוריאביליות במהלך היום) היו נמוכות יותר, בהשוואה לטרגלודק.

החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים בגישה דומה, על-מנת לקבוע את ההבדלים האפשריים בין טוג’או וטרגלודק במטבוליזם כבדי של גלוקוז ושומנים בדם, כמו גם הערכת שונות מיום ליום בפרופיל הפרמקודינאמי/פרמקוקינטי.

ADA 2019

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים