משפחה

יתרונות משלב Apixaban ומעכב P2Y12 בחולים עם פרפור פרוזדורים ותסמונת כלילית חדה (Circulation)

מתוצאות מחקר AUGUSTUS, אשר הוצגו במהלך כנס ה-TCT (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics) ופורסמו בכתב העת Circulation, עולה כי משטר טיפול אנטי-תרומבוטי הכולל מתן Apixaban (אליקוויס) ומעכב P2Y12 יעיל ועשוי להיות בטוח יותר בחולים עם פרפור פרוזדורים ותסמונת כלילית חדה.

החוקרים התמקדו בחולים עם פרפור פרוזדורים ותסמונת כלילית חדה או חולים לאחר התערבות כלילית מילעורית, אשר קיבלו טיפול במעכב P2Y12 ובחנו את תוצאות הטיפול ב-Apixaban אל מול אנטגוניסט לוויטמין K ו/או אספירין. הם העריכו את אירועי דמם, תמותה ואשפוזים, כמו גם מקרי תמותה ואירועים איסכמיים, לפי גישת הטיפול האנטי-תרומבוטי, בשלוש קבוצות משתתפים: חולים עם תסמונת כלילית חדה אשר טופלו שמרנית, חולים עם תסמונת כלילית חדה לאחר התערבות כלילית מילעורית וחולים בהם בוצעה התערבות כלילית מילעורית באופן אמבולטורי.

מדגם המחקר כלל 4,614, מהם 1,097 חולים (23.9%) לאחר תסמונת כלילית חדה אשר טופלה שמרנית, 1,714 חולים (37.3%) לאחר תסמונת כלילית חדה והתערבות כלילית מילעורית ו-1,784 חולים (38.3%) לאחר התערבות כלילית אלקטיבית.

בהשוואה לאנטגוניסט לוויטמין K, מתן Apixaban לווה בשיעור נמוך יותר של דימום מג’ורי או דימום לא-מג’ורי בעל חשיבות קלינית בחולים עם תסמונת כלילית חדה אשר טופלה שמרנית (יחס סיכון של 0.44), חולים עם תסמונת כלילית חדה לאחר התערבות כלילית מילעורית (יחס סיכון של 0.68) וחולים לאחר התערבות כלילית אלקטיבית (יחס סיכון של 0.82). עוד נרשם סיכון מופחת לתמותה או אשפוזים בקרב חולים עם תסמונת כלילית חדה שטופלה שמרנית (יחס סיכון של 0.71), או לאחר התערבות כלילית מילעורית (יחס סיכון של 0.88) והתערבות כלילית מילעורית אלקטיבית (יחס סיכון של 0.87).

בהשוואה לאנטגוניסט לוויטמין K, טיפול ב-Apixaban לווה בהשפעה דומה על התמותה ואירועים איסכמיים בחולים עם תסמונת כלילית חדה שטופלה שמרנית, חולים עם תסמונת כלילית חדה לאחר התערבות כלילית מילעורית וחולים לאחר התערבות כלילית מילעורית אלקטיבית.

בהשוואה לפלסבו, טיפול באספירין לווה בשיעור גבוה יותר של דימומים בחולים עם תסמונת כלילית חדה שטופלה שמרנית (יחס סיכון של 1.49), חולים עם תסמונת כלילית חדה לאחר התערבות כלילית מילעורית (יחס סיכון של 2.02) וחולים לאחר התערבות כלילית מילעורית אלקטיבית (יחס סיכון של 1.91). באותה השוואה, החוקרים לא זיהו הבדלים בתוצאות בין שלוש הקבוצות בהערכת משלב תמותה או אשפוזים ותמותה או אירועים איסכמיים.

החוקרים מסכמים וכותבים כי משטר טיפול אנטי-תרומבוטי הכולל Apixaban ומעכב P2Y12, ללא אספירין, נמצא בטוח יותר ובעל יעילות דומה למתן אנטגוניסטים לוויטמין K ו/או אספירין, בחולים עם פרפור פרוזדורים ותסמונת כלילית חדה, בין אם טופלו שמרנית או בהתערבות כלילית מילעורית, או אלו שהופנו להתערבות כלילית מילעורית באופן אלקטיבי.

Circulation. Published online September 26, 2019

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים