Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 20/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/10/2010 האם אכילת דגים וחומצות שומניות מקבוצת אומגה 3 מפחית שכיחות הדיכאון באוכלוסייה ?

הדיכאון – אחת הבעיות המרכזיות של העולם המערבי, בעיה אשר לפי אירגון הבריאות העולמי היא בין הסיבות השכיחות ביותר להעדר תפקוד אצל בני אדם. תקופת ההתבגרות נחשבת במיוחד לתקופה בה הדיכאון מלווה בתוצאות שליליות, דוגמת תחלואה  ותמותה מוגברות. לכן חיוני להתמקד בבעיה זו וללמוד מהן סיבותיה וכיצד לטפל בה.

 

הדיאטה של האדם היא גורם שאנחנו יכולים לשלוט בו. לכן לו יכולנו למצוא גורם דיאטטי שבעזרתו ניתן למנוע דיכאון, הוא עשוי לשמש לנו כטיפול למניעת דיכאון. יתכן והחומצות השומניות הבלתי רוויות, ארוכות השרשרת מקבוצת אומגה שלוש, ה PUFAs, משחקות תפקיד בפעילות המוח ובתפקודו, וכבר הועלתה ההצעה כי החומצות השומניות eicosapentaenoic acid   EPA   והחומצה docosapentaenoic acid  DHA   מעורבות במניעת הדיכאון, אם כי הקשר טרם נבדק באוכלוסיית מתגברים.

 

הסקר עליו נדווח כאן נערך בעיר אוקינבה, יפן, במסגרת של קבוצת ילדים הנמצאת במעקב לאורך זמן כדי לעמוד על התפתחותה. במחקר נכללו 3067 נערים ו 3450 נערות בין הגילים 12 ועד 15. החוקרים ביקשו לעמוד על הכנסת כמות הדגים בכלל, וכמות חומצת EPA וחומצת DHA בפרט בקבוצות אלה וכן לברר קשר אפשרי בין פרטי דיאטה אלה לבין תלונות דיכאוניות. לגבי הדיאטה המשתתפים התבקשו למלא שאלון אשר חקר את הכנסת כמויות המזון והרכבו  במשך 24 שעות.

האבחנה של דיכאון נקבעה לפי סולם הנמצא בשימוש למטרה זו, סולם בו נבדקים תופעות דוגמת מצב רוח ירוד, דימוי עצמי ירוד, חוסר אונים וחוסר תקווה, פיגור שכלי, חוסר תיאבון והפרעות שינה.

מניתוח התוצאות מתברר שסימני דיכאון נמצאו בקרב 22.5% של הבנים ו 31.25 של הבנות. בקרב הבנים נמצא קשר הפוך בין כמות הדגים שאכלו לבין שכיחות הדיכאון.

 

ככל שכמות הדגים שנצרכה הייתה גדולה יותר כך פחתה שכיחות הדיכאון. כאשר השוו את החמישית העליונה של קבוצת הבנים מבחינת כמות הדגים שנאכלה,  עם החמישית התחתונה,  נמצא שהיחס הצולב – the odds ratio   היה 0.73  והמובהקות הייתה p=0.04. ממצא דומה ומובהק נמצא לגבי אכילת חומצה שומנית EPA.  לגבי החומצה DHA הנטייה הייתה דומה אך לא הגיעה לתוצאות מובהקות.

 

בבנות לא נמצא  קשר בין תלונות דיכאוניות לבין אכילת דגים בכלל או חומצות ה PUFA בפרט.

החוקרים מסכמים כי אכילת דגים, EPA ו DHA מצמצמת את שכיחות מקרי הדיכאון בקרב מתבגרים  אך אינה משפיעה על הדיכאון בקרב מתבגרות.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  לחודש ספטמבר 2010

Fish and n-3 polyunsaturated fatty acids intake and depressive symptoms

Murakami K et al

Pediatrics2010;126:e623-e630

 

סגור חלון