הרצאות מצגות

מגמות מרכזיות בשוק הבריאות מאז החלת חוק בריאות ממלכתי

31/12/2007

במלאת 13 שנים ("בר מצווה") לחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מפרסם האגף לכלכלה וביטוח בריאות במשרד הבריאות קובץ נתונים סטטיסטיים אודות מגמות שונות הקשורות לביצוע החוק. את הקובץ ערכו גבי בן נון וניר קידר מהאגף לכלכלה וביטוח בריאות במשרד הבריאות. 

 

"מספר הנפשות המבוטחות עלה מאז 1995 (מועד הפעלת החוק) ב-34%  בעוד הפיצוי שקבלו קופות החולים לאספקת סל השירותים שבחוק – עלה רק ב 23% .  חלק משחיקה זו של מעל 10% (כ 2.5 מיליארד ₪) נספג על ידי התייעלות וחלק אחר עשוי להשפיע על איכות וזמינות שירותי הבריאות לאוכלוסייה" , כך אמר מר גבי בן נון , סמנכ"ל לכלכלת בריאות ואחד מעורכי הקובץ.

 

ממצאים עיקריים נוספים:

 

מבוטחים :

·          בסוף שנת 2007 מבוטחים בישראל 7,119,891 תושבים. 53% בכללית, 24% במכבי, 13% במאוחדת ו-10% בלאומית.

·         בשנת 2007, 116 אלף איש עברו מקופה לקופה . שיעור המעברים מקופה לקופה  הסתכם ב 1.6% . רוב המעברים היו לקופת חולים מאוחדת בעוד שמרבית העוזבים היו מקופת חולים לאומית וכללית שירותי בריאות .

·         קשישים – 10.1% מהמבוטחים בקופות הינם מעל לגיל 65. בקופת חולים כללית  שיעור הקשישים הוא הגבוה ביותר - 13% לעומת 8% בלאומית, 7% במכבי ו-5% במאוחדת.

·         מספר הנפשות המבוטחות עלה מאז 1995 (מועד הפעלת החוק) ב-34% . הגידול הרב ביותר במספר הנפשות המבוטחות היה בקופת חולים מאוחדת – גידול של -95%.

·         רמת ההכנסה הממוצעת של מבוטחי מכבי שירותי בריאות גבוהה ב-20% מן הממוצע ההכנסה של כל המבוטחים . שיעור ההכנסה של המבוטחים בכללית שירותי בריאות ובקופת חולים לאומית הוא נמוך  מן הממוצע.

·         ביטוח משלים (שב"ן) - בסוף שנת 2006 72% מהמבוטחים בקופות היו מבוטחים ברובד הראשון של תוכניות השב"ן.

 

עלות הסל:

·         בשנים האחרונות חלה  ירידה בהשתתפות המדינה במימון עלות סל השירותים שבאחריות הקופות : השנת 1998 עמד המימון הממשלתי על 48% מעלות הסל לעומת 41% בשנת 2007.

·         נמשכת השחיקה בעדכון מקורות המימון של סל הבריאות. מאז 1995 שיעור הגידול בנפשות המתוקננות היה 38% בעוד העדכון הדמוגרפי לסל היה רק 23% . שיעור התייקרות מדד תשומות הבריאות היה 66% לעומת עדכון בפועל של 51% בלבד.

·         שיעור ההוצאות של משקי הבית לבריאות מסך ההוצאות שלהן עלה מ-3.8% ל- 5.1% בשנת 2006. את עיקר העלייה ניתן לזקוף לגידול בהוצאה על ביטוחים משלימים.

·         החמישון העליון מוציא על שירותי בריאות פי 3 מאשר החמישון התחתון.

 

לקובץ המלא הכולל גרפים לחצו כאן

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<