הרצאות מצגות

מאגר המחקרים הקלינים הבינ''ל המתקיימים בישראל

05/01/2008

שמחנו לגלות באמצעות אתר משה"ב שקיים מאגר מחקרים בינ"ל המאפשר הצגה של מחקרים קליניים המתקיימים בישראל. אנו מאמינים שמידע זמין ועדכני של מחקרים קליניים יאפשר לציבור הרופאים להפנות מטופלים מתאימים למחקרים רלבנטים, ואף יהווה ערוץ שבו מטופלים מתאימים יוכלו להציע עצמם למחקרים שמעוניינים בגיוס משתתפים, ושהם עונים לקריטריונים.

לכניסה למאגר המחקרים (המנוהלים בישראל ואשר נמצאים בשלב גיוס או טרום גיוס של חולים)

נכון לכתיבת שורות אלה היו  258 מחקרים כאלה במאגר.

ניתן לבצע במאגר חיפוש בהתאם לסוגי מחלות, התערבויות כדי לצמצם את החיפוש לקריטריונים הרלבנטים. למשל, חיפוש בתוך המאגר של מחקרים בתחום הסרטן מניב את הרשימה של 39 המחקרים שלהלן.

Include studies which are not seeking new volunteers.

1 Recruiting Peritumoral Injection of Immature Dendritic Cells to Irradiated Skin Metastases of Solid Tumors
Conditions: Cancer of Skin;   Solid Tumors
Intervention: Procedure: Immunotherapy treatment for solid tumors
2 Recruiting Effectiveness of Zoledronic Acid in the Prevention of Osteoporosis in Early Breast Cancer Patients Receiving Letrozole
Condition: Breast Cancer
Intervention: Drug: zoledronic acid
3 Recruiting Gemcitabine With Curcumin for Pancreatic Cancer
Condition: Pancreatic Cancer
Intervention: Drug: curcumin (+ gemcitabine)
4 Not yet recruiting Development of Gourmet Healthy Cooking Workshop for Cancer Patients
Condition: Breast Cancer
Intervention: Behavioral: gourment cooking workshop
5 Recruiting Treatment of Patients With Donor Lymphocytes Sensitized by Antigens Expressed by the Host
Conditions: Hematological Malignancy;   Neoplasm Metastasis
Intervention: Procedure: DLI sensitized against antigens expressed by the host.
6 Recruiting Mistletoe as Complementary Treatment in Patients With Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC), Treated With Carboplatin/Gemcitabine Chemotherapy Combination: Randomized Phase II Study
Condition: Non Small Cell Lung Cancer
Intervention: Drug: Mistletoe extract
7 Recruiting Efficacy of FWGE in Combination With Hormone Therapy for the Treatment of Hormone-Refractory Prostate Cancer Patients
Condition: Hormone Refractory Prostate Cancer
Intervention: Drug: Fermented Wheat germ extract
8 Recruiting Perioperative Chemoradiotherapy for Potentially Resectable Gastric Cancer
Condition: Stomach Neoplasms
Interventions: Procedure: Chemotherapy;   Procedure: surgery;   Procedure: radiotherapy
9 Not yet recruiting A Novel Vaccine for the Treatment of MUC1-Expressing Tumor Malignancies
Conditions: Multiple Myeloma;   Tumors
Intervention: Biological: Peptide Vaccine (MUC-1)
10 Recruiting Initial Assessment of the Effect of the Addition of Disulfiram (Antabuse) to Standard Chemotherapy in Lung Cancer
Condition: Non-Small Cell Lung Cancer
Intervention: Drug: chemotherapy +/- disulfiram
11 Not yet recruiting Phase III Trial of Gemcitabine, Curcumin and Celebrex in Patients With Metastatic Colon Cancer
Condition: Colon Neoplasm
Interventions: Drug: CELECOXIB;   Drug: CURCUMIN
12 Recruiting Newcastle Disease Virus (NDV) for Cancer Patients Resistant to Conventional Anti-Cancer Modalities
Conditions: Metastatic Cancer;   Newcastle Disease Virus (NDV)
Intervention: Procedure: Newcastle Virus
13 Recruiting The Effect of Cognitive Behavior Intervention on Psychological Distress of Cancer Patients and Their Family Members
Condition: Cancer
Intervention: Behavioral: cognitive-behavior groups
14 Recruiting Phase III Trial of Gemcitabine, Curcumin and Celebrex in Patients With Advance or Inoperable Pancreatic Cancer
Condition: Pancreatic Cancer
Interventions: Drug: Gemcitabine;   Drug: Curcumin;   Drug: Celebrex
15 Recruiting Cell Therapy of Cancer With Allogeneic Blood Lymphocytes Activated With Recombinant Interleukin-2 (rIL-2) for Metastatic Solid Tumors
Condition: Tumors
Intervention: Procedure: Cell therapy
16 Recruiting Allogeneic Tumor Cell Vaccination in Patients With Solid Tumors
Condition: Metastatic Solid Tumors
Intervention: Biological: Tumor Cell Vaccine
17 Recruiting Comparison Study of WBRT and SRS Alone Versus With Temozolomide or Erlotinib in Patients With Brain Metastases of NSCLC
Conditions: Carcinoma, Non-Small-Cell Lung;   Neoplasm Metastasis
Intervention: Drug: Erlotinib, Temozolomide
18 Not yet recruiting Evaluation of NiTi Laparoscopic Compression Anastomosis Clip (LapCAC) Device for Intra-Corporeal Lap-Colectomy
Condition: Colon Cancer
Intervention: Device: LapCAC Laparoscopic Compression Anastomosis Clip
19 Recruiting Concurrent Xeloda and Radiotherapy for Bone Metastases
Conditions: Solid Tumors;   Bone Metastases
Interventions: Drug: Xeloda;   Procedure: External Beam Radiotherapy
20 Recruiting Immunotherapy of Cancer Using Donor Lymphocytes Labelled With in-Vitro Bispecific Antibodies.
Condition: Metastatic Solid Tumors
Intervention: Drug: Cell therapy with bispecific antibodies
21 Recruiting Combined Treatment of Cetuximab and Paclitaxel in Basal Like Breast Carcinoma
Condition: Breast Neoplasms
Intervention: Drug: cetuximab paclitaxel
22 Not yet recruiting Allogeneic Tumor Cell Vaccination in Patients With Chronic Myeloid Leukemia
Condition: Chronic Myeloid Leukemia
Intervention: Biological: Allogeneic tumor cell vaccine
23 Recruiting Analgesia and Wound Healing Assessment Following Topical Morphine Applied to Patients With Cutaneous Cancer Related Pain
Conditions: Ulcer;   Wounds and Injuries
Intervention: Drug: topical morphine
24 Recruiting Immunochemotherapy for Metastatic Renal Cell Carcinoma
Condition: Adenocarcinoma Clear Cell
Intervention: Drug: Capecitabine (Xeloda)
25 Not yet recruiting Tocopherol is a Novel Treatment for Cancer Related Mucositis
Condition: Oral Mucositis
Intervention: Drug: Tocopherol
26 Recruiting The Role of Peptide-Loaded Dendritic Cells to Augment the Therapeutic Effect of Interleukin-2
Condition: Metastatic Melanoma
Intervention: Procedure: Immunotherapy treatment for melanoma
27 Recruiting Adoptive Cell Therapy Following Non-Myeloablate Chemotherapy in Metastatic Melanoma Patients
Condition: Metastatic Melanoma
Intervention: Procedure: Procedure - Adoptive cell transfer
28 Not yet recruiting EpSSG (European Soft Tissue Sarcoma Study Group) Protocol for Non-Metastatic Rhabdomyosarcoma in Children
Condition: Rhabdomyosarcoma
Intervention: Drug: doxorubicin, cytoxan
29 Not yet recruiting Zevalin and BEAM High-Dose Chemotherapy Compared With BEAM Alone as Conditioning Regimen in Patients With Chemosensitive Relapse of Non-Hodgkin’s Lymphoma
Condition: Non-Hodgkin’s Lymphoma
Intervention: Drug: 90Yttrium Ibritumomab Tiuxetan (Zevalin)
30 Recruiting Tailored Therapy for Hodgkin Lymphoma Using Early Interim Therapy PET for Therapy Decision.
Condition: Hodgkin Lymphoma
Intervention: Procedure: interim PET/CT
31 Recruiting To Determine the Role of Adding Campath-1H or ATG Given in-Vivo in Addition to Fludarabine and Low Dose Busulfex on Outcome in Patients Treated With Reduced Intensity Conditioning
Conditions: Acute Myeloid Leukemia;   Myelodysplastic Syndrome
Intervention: Drug: Campath-1H /ATG
32 Recruiting Imatinib Versus Imatinib and Peg-Interferon in Patients With Ph+ CML and Complete Cytogenetic Response After Imatinib Therapy
Condition: Leukemia, Myeloid, Philadelphia-Positive
Intervention: Drug: Pegylated Interferon and Imatinib
33 Recruiting Zevalin-Beam for Aggressive Lymphoma
Condition: Non-Hodgkin's Lymphoma
Intervention: Drug: ibritumomab tiuxetan (zevalin)
34 Recruiting Treosulfan-Based Conditioning for Transplantation in AML/MDS
Conditions: Acute Myeloid Leukemia;   Myelodysplastic Syndrome
Intervention: Drug: treosulfan
35 Not yet recruiting Lenalidomide Melphalan and Prednisone Versus High Dose Melphalan in Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients
Conditions: Multiple Myeloma;   Newly Diagnosed Patients
Interventions: Drug: Melphalan;   Drug: Lenalidomide
36 Recruiting Creation of Bone Marrow Microenvironment for Treatment of Myelodysplastic Syndrome (MDS) in Conjunction With Allogeneic Stem Cell Transplantation
Conditions: Myelodysplastic Syndromes;   Myelofibrosis
Intervention: Device: DBM for creation of bone marrow microenvironment
37 Recruiting 18FDG- PET/CT Contribution to the Assessment of Lesion Severity in Cystic Fibrosis (CF)
Condition: Cystic Fibrosis
Intervention: Procedure: PET-CT
38 Not yet recruiting Evaluation the Effect of Exjade on Oxidative Stress in Low Risk Myelodysplastic Syndrome Patients With Iron Over Load
Condition: Myelodysplastic Syndrome
Intervention: Drug: Exjade
39 Recruiting In Vitro Maturation of Immature Oocytes
Conditions: Polycystic Ovary Syndrome;   Ovarian Hyperstimulation Syndrome
Intervention: Procedure: In Vitro Maturation of immature oocytes

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<