hemophilia

תוצאות חיוביות ממחקר פאזה III עבור Hemlibra בחולי המופיליה A ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII פורסמו ב- New England Journal of Medicine (הודעת רוש)

הודעת רוש

·         טיפול מניעתי ב- Hemlibra הפחית את שיעור הדימומים באופן מובהק בהשוואה להיעדר טיפול מניעתי

·         Hemlibra היא התרופה הראשונה המדגימה עליונות במונחי יעילות על פני טיפול מניעתי קודם בפקטור VIII, בהסתמך על הפחתה מובהקת סטטיסטית בדימומים מטופלים על פי השוואה עבור המטופל האינדיבידואלי (intra-patient)  

·         Hemlibra נמצאת כעת בסקירה מועדפת (Priority Review) על ידי ה- FDA עבור חולי המופיליה A ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII 

חברת  Roche   הכריזה כי הנתונים העיקריים ממחקר פאזה III HAVEN 3, אשר העריך טיפול מניעתי ב- Hemlibra® (emicizumab), במתן אחת לשבוע או אחת לשבועיים במבוגרים ובמתבגרים בני 12 ומעלה חולי המופיליה A ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII פורסמו בגיליון 30 באוגוסט 2018 של העיתון המדעי  New England Journal of Medicine (NEJM).   
“במחקר HAVEN 3, Hemlibra הדגימה הפחתה מובהקת ובעלת משמעות קלינית בשיעור הדימומים בחולי המופיליה A ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII, תוך הצעת אפשרויות מרובות למתן תת-עורי,” כך לדברי ג’וני מהלנגו, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת וויטווטרסרנד ו-  NHLS, יוהנסבורג, דרום אפריקה. “פרסום תוצאות אלו ב- New England Journal of Medicine מייצג התקדמות משמעותית ביותר במחקר בתחום המופיליה ומחזק את הפוטנציאל של Hemlibra לשנות את הטיפול המקובל בחולי המופיליה A.”

“אפשרויות הטיפול המניעתי הקיימות כיום עבור חולי המופיליה A עשויות לחייב עירויים תוך-ורידיים תכופים, ולמרות הטיפול, רבים מהם ממשיכים לסבול מדימומים העלולים להוביל לפגיעה ארוכת טווח במפרקים,” כך לדברי ד”ר סנדרה הורנינג, מנהלת רפואית ראשית בחברת Roche וראש המחלקה הגלובלית לפיתוח מוצרים. “לאור האתגרים עמם חולי המופיליה רבים נאלצים להתמודד בטיפול במחלתם, אנו מאמינים כי Hemlibra יכולה להביא לידי שינוי משמעותי, ואנו פועלים בשיתוף פעולה עם רשויות הבריאות מתוך תקווה להפוך טיפול זה לזמין עבור חולי המופיליה A ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII בהקדם האפשרי.”            

הנתונים ממחקר HAVEN 3 הראו כי טיפול מניעתי ב-Hemlibra במתן תת-עורי אחת לשבוע או אחת לשבועיים הפחית באופן מובהק את שיעור הדימומים המטופלים ב- 96% (יחס השיעורים [RR] = 0.04; p<0.0001) וב- 97% (RR= 0.03; p<0.0001), בהתאמה, בהשוואה להיעדר טיפול מניעתי. כמו כן, התוצאות הראו כי 55.6% (95% CI: 38.1; 72.1) מהחולים שטופלו ב-Hemlibra אחת לשבוע ו- 60% (95% CI: 42.1; 76.1) מהחולים שטופלו ב-Hemlibra אחת לשבועיים הדגימו אפס דימומים מטופלים, בהשוואה ל- 0% (95% CI: 0.0; 18.5) מהחולים שלא קיבלו טיפול מניעתי. על פי השוואה עבור המטופל האינדיבידואלי במסגרת מחקר לא התערבותי פרוספקטיבי,  בקרב חולים שקיבלו בעבר טיפול מניעתי בפקטור VIII ועברו לטיפול מניעתי ב- Hemlibra, Hemlibra הדגימה הפחתה מובהקת סטטיסטית של 68% (RR=0.32; p<0.0001) בדימומים מטופלים, ממצא אשר הופך אותה לתרופה הראשונה המדגימה עליונות במונחי יעילות על פני טיפול מניעתי קודם בפקטור VIII, הטיפול המקובל הנוכחי. במחקר HAVEN 3 לא נצפו תופעות לוואי בלתי צפויות או רציניות הקשורות לטיפול ב-  Hemlibra, ותופעות הלוואי השכיחות ביותר תאמו למחקרים הקודמים. תופעות הלוואי השכיחות ביותר אשר התרחשו ב- 5% או יותר מהמטופלים היו תגובות במקום ההזרקה, כאב במפרקים (ארתרלגיה), תסמיני הצטננות (דלקת האף והלוע), כאב ראש, זיהום בדרכי הנשימה העליונות ושפעת.    

מוקדם יותר השנה, מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) העניק ל- Hemlibra סיווג של טיפול פורץ דרך וסקירה מועדפת עבור חולי המופיליה A ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII , זאת בהסתמך על הנתונים ממחקר HAVEN 3. ה- FDA צפוי לקבל החלטה לגבי אישור עד 4 באוקטובר 2018. סיווג של טיפול פורץ דרך מיועד להאיץ את פיתוחן ובדיקתן של תרופות המיועדות לטיפול במחלה חמורה, כאשר קיימת עדות ראשונית לכך כי הן עשויות להדגים שיפור מהותי בהשוואה לטיפולים הקיימים. מסלול סקירה מועדפת מוענק לתרופות לגביהן ה- FDA קבע כי הן בעלות פוטנציאל להעניק שיפור משמעותי בטיפול, במניעה או באבחון של מחלה חמורה. בנוסף, בקשת האישור לשיווק (MAA) של החברה לגבי Hemlibra עבור המופיליה A ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII נבדקת כעת על ידי רשות התרופות האירופאית (EMA). הגשות לרשויות רגולטוריות נוספות ברחבי העולם נמשכות.   
אודות HAVEN 3 (NCT02847637)

HAVEN 3 הוא מחקר פאזה III, אקראי, רב-מרכזי, בתווית פתוחה להערכת היעילות, הבטיחות והפרמקוקינטיקה של טיפול מניעתי ב-Hemlibra לעומת היעדר טיפול מניעתי (טיפול אפיזודי/ לפי הצורך בפקטור VIII) בחולי המופיליהA ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII. המחקר כלל 152 חולי המופיליה A  (בני 12 ומעלה) אשר טופלו בעבר בפקטור VIII לפי הצורך או כטיפול מניעתי. חולים אשר טופלו בעבר בפקטור VIII לפי הצורך שובצו באופן אקראי ביחס 2:2:1 לקבלת טיפול מניעתי ב-Hemlibra במתן תת-עורי במינון 3 מ”ג/ק”ג/שבוע במשך 4 שבועות, ולאחר מכן 1.5 מ”ג/ק”ג/שבוע במשך לפחות 24 שבועות (זרוע A), טיפול מניעתי ב-Hemlibra במתן תת-עורי במינון 3 מ”ג/ק”ג/שבוע במשך 4 שבועות, ולאחר מכן 3 מ”ג/ק”ג/שבועיים במשך לפחות 24 שבועות (זרוע B), או לזרוע ללא טיפול מניעתי (זרוע C) במשך לפחות 24 שבועות. חולים אשר טופלו בעבר בפקטור VIII במסגרת טיפול מניעתי קיבלו טיפול מניעתי ב-Hemlibra במתן תת-עורי במינון 3 מ”ג/ק”ג/שבוע במשך 4 שבועות, ולאחר מכן 1.5 מ”ג/ק”ג/שבוע עד סיום המחקר (זרוע D). טיפול אפיזודי בדימומים מתפרצים באמצעות פקטור VIII היה מותר לפי הפרוטוקול.

מחקר פאזה III HAVEN 3 בחולי המופיליהA ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII השיג את מדד התוצאה הראשני ומדדי תוצאה משניים מרכזיים. נתוני המחקר הראו כי:  

·         טיפול מניעתי ב-Hemlibra אחת לשבוע או אחת לשבועיים הוביל להפחתת דימומים מטופלים ב- 96% (RR=0.04; p<0.0001) וב- 97% (RR= 0.03; p<0.0001), בהתאמה, בהשוואה להיעדר טיפול מניעתי.

·         55.6% (95% CI: 38.1; 72.1) מהחולים שטופלו ב-Hemlibra אחת לשבוע ו- 60% (95% CI: 42.1; 76.1) מהחולים שטופלו ב-Hemlibra אחת לשבועיים הדגימו אפס דימומים מטופלים, בהשוואה ל- 0% (95% CI: 0.0; 18.5) מהחולים שלא קיבלו טיפול מניעתי.

·         91.7% (95% CI: 77.5, 98.2) מהחולים שטופלו ב-Hemlibra כטיפול מניעתי אחת לשבוע ו- 94.3% (95% CI: 80.8, 99.3) מהחולים שטופלו ב-Hemlibra כטיפול מניעתי אחת לשבועיים הדגימו 3 או פחות דימומים מטופלים,  בהשוואה ל- 5.6% (95% CI: 0.1, 27.3) מהחולים שלא קיבלו טיפול מניעתי.

·         טיפול מניעתי ב-Hemlibra אחת לשבוע או אחת לשבועיים הוביל להפחתת דימומים למפרקי מטרה שטופלו ב- 95% (RR=0.05; p<0.0001) וב- 95% (RR=0.05; p<0.0001), בהתאמה, בהשוואה להיעדר טיפול מניעתי.

·         טיפול מניעתי ב-Hemlibra אחת לשבוע או אחת לשבועיים הוביל להפחתת כלל הדימומים ב- 95% (RR=0.05; p<0.0001) וב- 94% (RR= 0.06; p<0.0001), בהתאמה, בהשוואה להיעדר טיפול מניעתי.

·         טיפול מניעתי ב-Hemlibra אחת לשבוע הדגים הפחתה מובהקת סטטיסטית של 68% (RR=0.32; p<0.0001) בדימומים מטופלים בהשוואה לטיפול מניעתי קודם בפקטור VIII, בהסתמך על השוואה עבור המטופל האינדיבידואלי בחולים שגויסו בעבר למחקר לא התערבותי פרוספקטיבי.   

·         לא נצפו תופעות לוואי בלתי צפויות או רציניות הקשורות לטיפול ב-  Hemlibra, ותופעות הלוואי השכיחות ביותר תאמו למחקרים הקודמים. לא נצפו אירועים תרומבוטיים או מקרים של מיקרואנגיופתיה תרומבוטית. תופעות הלוואי השכיחות ביותר אשר התרחשו ב- 5% או יותר מהמטופלים היו תגובות במקום ההזרקה, כאב במפרקים (ארתרלגיה), תסמיני הצטננות (דלקת האף והלוע), כאב ראש, זיהום בדרכי הנשימה העליונות ושפעת.   

אודות Hemlibra®  (emicizumab)

התכשירHemlibra הוא נוגדן בעל ספציפיות כפולה המכוון לפקטור IXa ולפקטור X. הוא מיועד לחבר בין פקטור IXa לפקטור X, חלבונים הדרושים לשפעול שרשרת הקרישה הטבעית ולשיקום תהליך קרישת הדם בחולי המופיליה A. התכשירHemlibra הוא טיפול מניעתי ומתאים למתן באמצעות הזרקת תמיסה מוכנה לשימוש מתחת לעור (באופן תת-עורי) פעם אחת בשבוע. תכנית הפיתוח הקליני מעריכה את הבטיחות והיעילות של Hemlibra ואת הפוטנציאל שלה לסייע למטופלים להתגבר על האתגרים הקליניים הקיימים כיום: השפעות קצרות טווח של הטיפולים הקיימים, התפתחות נוגדנים מעכבים לפקטור VIII והצורך בגישה ורידית תכופה.   

התכשירHemlibra נוצר על ידי חברתChugai Pharmaceutical Co., Ltd. ונמצא בשלבי פיתוח משותף על ידי החברות Chugai, Roche ו- Genentech.  התכשיר משווק בארה”ב כ- Hemlibra (emicizumab-kxwh) עבור חולי המופיליה A  עם נוגדנים מעכבים לפקטור VIII , כאשר הסיומת kxwh מיועדת לעמידה בדרישות ל- Nonproprietary Naming of Biological Products Guidance for Industry שפורסמו על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי.        

אודות המופיליהA

המופיליה A היא הפרעה תורשתית חמורה שבה הדם אינו נקרש כראוי, דבר המוביל לדימומים בלתי נשלטים ולעתים תכופות ספונטניים. המופיליה A פוגעת בכ- 320,000 בני אדם ברחבי העולם [1,2], וכ- 50%- 60% מתוכם סובלים מהצורה החמורה של הפרעה זו. [3] החולים בהמופיליה A סובלים מחסר מוחלט או חלקי של חלבון קרישה המכונה פקטור VIII. באדם בריא, כאשר מתרחש דימום, פקטור VIII מחבר בין גורמי הקרישה פקטור IXa ופקטור X; זהו שלב קריטי ביצירת קריש הדם המסייע בעצירת דימום. בהתאם לחומרת ההפרעה, חולי המופיליה A עלולים לדמם לעתים תכופות, במיוחד לתוך המפרקים והשרירים. . [1]  

דימומים אלה עלולים להוות בעיה בריאותית משמעותית מאחר שהם גורמים לכאב לעתים תכופות, ועלולים להוביל לנפיחות כרונית, לעיוות צורה, לירידה בניידות ולפגיעה ארוכת טווח במפרקים. [4]  סיבוך חמור הכרוך בטיפול הוא התפתחות נוגדנים מעכבים לתכשירי פקטור VIII המשמשים לטיפול חלופי. [5] נוגדנים מעכבים הם נוגדנים המפותחים על ידי מערכת החיסון של הגוף, אשר קושרים פקטור VIII חלופי וחוסמים את פעילותו היעילה [6] , ובכך מקשים על השגת רמת פקטור VIII מספקת לשליטה בדימום, ולעתים אף אינם מאפשרים זאת כלל. 

אודות חברת Roche בהמטולוגיה

במשך למעלה מ- 20 שנה, חברת Roche מפתחת תרופות המגדירות מחדש את הטיפול בתחום ההמטולוגיה. כיום אנו משקיעים יותר מתמיד במאמצנו להעניק אפשרויות טיפול חדשניות לחולים הסובלים ממחלות דם. בנוסף לתרופות המאושרות MabThera®/Rituxan® (rituximab), Gazyva®/Gazyvaro® (obinutuzumab), ו- Venclexta®/Venclyxto (venetoclax) בשיתוף פעולה עם חברת AbbVie, מאגר תרופות המחקר ההמטולוגיות של חברת Roche כולל Tecentriq® (atezolizumab), תצמיד הנוגדן anti-CD79b עם תרופה (polatuzumab vedotin/RG7596) ומולקולה קטנה שהינה אנטגוניסט של MDM2 (idasanutlin/RG7388). מסירותה של חברת Roche לפיתוח מולקולות חדשות בהמטולוגיה חורגת מעבר לתחום המחלות הממאירות, עם פיתוחו של התכשיר Hemlibra® (emicizumab), נוגדן מונוקלונלי בעל ספציפיות כפולה לטיפול בהמופיליה A. 

אודות חברת Roche

Roche היא חברה כלל עולמית חלוצה בתחום התרופות והדיאגנוסטיקה, המתמקדת בקידום המדע למען שיפור חיי האדם. שילוב העוצמות בתחומי התרופות והדיאגנוסטיקה תחת קורת גג אחת הפכו את Roche לחברה מובילה בתחום הטיפול הרפואי המותאם באופן אישי – אסטרטגיה שמטרתה להתאים את הטיפול הנכון לכל מטופל באופן הטוב ביותר האפשרי.

Roche היא חברת הביוטכנולוגיה הגדולה ביותר בעולם, בעלת מגוון תרופות נרחב ביותר בתחומי האונקולוגיה, אימונולוגיה, מחלות זיהומיות, רפואת עיניים ומחלות של מערכת העצבים המרכזית. כמו כן, Roche היא החברה המובילה בעולם בתחומי דיאגנוסטיקה in vitro  ודיאגנוסטיקה של מחלות סרטן  מבוססת רקמה, וכן חברה חלוצה בתחום הטיפול בסוכרת.

חברת Roche, אשר נוסדה בשנת 1896, ממשיכה בחיפושיה אחר דרכים טובות יותר למניעה, לאבחון ולטיפול במחלות ולמתן תרומה בת קיימא לחברה. כמו כן, החברה שואפת לשפר את נגישותם של חידושים רפואיים לחולים באמצעות שיתוף פעולה עם כל בעלי העניין הרלוונטיים. שלושים תרופות אשר פותחו על ידי חברת Roche כלולות ברשימות המודל לתרופות חיוניות של ארגון הבריאות העולמי, ביניהן תרופות אנטיביוטיות מצילות חיים, תרופות נגד מלריה ותרופות לטיפול בסרטן. חברת Roche זכתה להכרה כמובילת הענף בקיימות בתוך תעשיית התרופות, הביוטכנולוגיה ומדעי החיים במשך 9 שנים ברציפות על פי מדדי הקיימות של Dow Jones (DJSI).

קבוצת Roche, שמשרדיה הראשיים ממוקמים בבאזל, שווייץ, פועלת בלמעלה מ- 100 מדינות, ובשנת 2017 העסיקה כ- 94,000 בני אדם ברחבי העולם. בשנת 2017, השקיעה חברת Roche 10.4 מיליארדCHF במחקר ופיתוח, ומכירותיה הסתכמו ב- 53.3 מיליארד CHF .

Genentech הממוקמת בארה”ב היא חברה מקבוצת Roche ובבעלותה המלאה.

Roche היא בעלת המניות העיקרית בחברת Chugai Pharmaceutical ביפן.

למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.roche.com

כל הסימנים המסחריים בהם נעשה שימוש או המוזכרים בידיעה זו מוגנים על פי חוק.

סימוכין[1] WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012 [Internet; cited 2018 July]. Available from: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf

[2] Berntorp E, Shapiro AD. Modern haemophilia care. The Lancet 2012; 370:1447-1456.

[3] Marder VJ, et al. Hemostasis and Thrombosis. Basic Principles and Clinical Practice. 6th Edition, 2013. Milwakee, Wisconsin. Lippincott Williams and Wilkin.

[4] Franchini M, Mannucci PM. Haemophilia A in the third millennium. Blood Rev 2013; 179-84.

[5] Gomez K, et al. Key issues in inhibitor management in patients with haemophilia. Blood Transfus. 2014; 12:s319-s329.

[6] Whelan, SF, et al. Distinct characteristics of antibody responses against factor VIII in healthy individuals and in different cohorts of haemophilia A patients. Blood 2013; 121:1039-48.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

הנך גולש/ת באתר כאורח/ת.

במידה והנך מנוי את/ה מוזמן/ת לבצע כניסה מזוהה וליהנות מגישה לכל התכנים המיועדים למנויים
להמשך גלישה כאורח סגור חלון זה