Multiple Sclerosis

ירידה מהירה בהצטברות נגעים במסילות ספציפיות בחומר הלבן כפי שהוערכה באמצעות MRI בחולי טרשת נפוצה עם אירוע קליני בודד (CIS) שטופלו ב-Interferon beta 1a 1 (שם מסחרי Rebif)

נתונים מניתוח post-hoc של מחקר ה-IMPROVE אשר הוצגו כפוסטר במהלך כנס ECTRIMS 2018 שהתקיים בברלין, הראו כי הטיפול באינטרפרון בטא 1a (רביף) בהזרקה תת-עורית בהשוואה לפלסבו, מפחית במהירות את הצטברות הנגעים בחומר הלבן, בחולי RRMS, ומגיעים לאחר 16 שבועות להבדלים הגבוהים ביותר באיזורי החומר הלבן, כגון:

SLF (superior longitudinal fasciculus), CST (cortico-spinal tract), ATR (anterior thalamic radiation)

ידוע היטב שמתן אינטרפרון בטא 1a (רביף) לחולים עם טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית (RRMS) מפחית הצטברות נגעים במוח לאורך זמן, לפי הערכה בדימות תהודה מגנטית (MRI). עם זאת, פחות ברור אם להפחתה זו עשויים להיות מאפייני טיפול ספציפיים במרחב ובזמן.

המטרה באנליזה זו הייתה להעריך את המאפיינים במרחב ובזמן של נגעים פעילים ב-MRI בחולים שטופלו ברביף או בפלסבו, על-ידי תוצאות MRI הנערך אחת לחודש.

בוצע ניתוח פוסט-הוק של נתוני MRI של מטופלים ממחקר ה- IMPROVE, מחקר קליני בשיבוץ אקראי (2:1) שהשווה בין חולים שטופלו ברביף (44 מק”ג) בהזרקה תת-עורית שלוש פעמים בשבוע (n=120) לבין פלסבו (n=60). החוקרים השתמשו בבדיקות MRI שנעשו בשבועות 4, 8, 12 ו-16 לבניית מפות הסתברות נגעים

(LPM lesion probability maps) של הצטברות נגעי CUA (combined unique active lesions) בכל קבוצת מטופלים.

ההבדלים במיקום הנגעים בין קבוצת הפלסבו לבין קבוצת הטיפול נבדקו בכל נקודת זמן במספר מסילות חומר לבן על-ידי שימוש באטלסים אנטומיים מוגדרים מראש של חומר לבן. הבדלים בשכיחות הנגעים נבדקו בהשוואת voxelwise בין קבוצות הטיפול והפלסבו בתוך מסגרת המודל הלינארי הכללי ותוך שימוש בתמורות (פרמוטציות) לא-פרמטריות (p< 0.05, cluster-corrected).

תוצאות הניתוח הראו כי ההגדלה המתמשכת בחלק של החומר הלבן התפוס על-ידי נגעי CUA בקבוצת המטופלים ברביף הגיעה רק למחצית מזו שבקבוצת הפלסבו. תוצאות דומות הושגו גם בבחינת מסילות החומר הלבן, עם הפחתה של 50% בהצטברות נגעים בקבוצת הטיפול ב- CST ,(Cortico Spinal Track) 52% ב- ATR (Anterior Thalamic Radiation) ו-65% בSLF (Superior Longitudinal Fasciclus) (Fig 2).

בניתוח voxelwise, ב-LPM של קבוצת הטיפול, נראתה שכיחות נמוכה יותר של נגעי CUA לעומת זו שבקבוצת הפלסבו החל משבוע 4. הדבר בלט במיוחד בשבוע 16 ב-CST השמאלי (p<0.005), ב-ATR השמאלי (p<0.005) וב-SLF הימני (p<0.02).

MRI, magnetic resonance imaging; CIS, clinically isolated syndrome

1. Giorgio A et al. ECTRIMS 2018 [EP1511].  

2. Rebif® PI MoH approved March 2016.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים