משפחה

טיפול באספירין בנשים עם רירית רחם דקה המבצעות הזרעה תוך-רחמית: מחקר פרוספקטיבי אקראי. J Assist Reprod Genet

שיעור ההריונות המושגים בנשים עם רירית רחם דקה (<7.5 mm ) נמוך יחסית לאלו עם רירית רחם תקינה. בעבודות במודל חיה , נמצא כי טיפול באספירין מעלה את שיעור ההשרשה ברחם. עם זאת, ישנה מחלוקת לגבי יעילות הטיפול באספירין בנשים עם רירית דקה. עבודות שונות הראו כי נשים עם רירית רחם דקה המקבלות תרומת ביצית השיגו שיעורי השרשה והריונות גבוהים יותר כאשר טופלו באספירין. עבודות אחרות לעומת זאת (אשר התמקדו בהחזרת עוברים מוקפאים), לא הדגימו כל השפעה חיובית של טיפול באספירין. אחת ההשערות הנפוצות לגבי אופן פעולת האספירין מציעה כי רירית רחם דקה נובעת או משקפת אספקת דם לקויה דרך עורקי הרחם והעורקים הספיראלים. ע"י טיפול באספירין, ושינוי היחס בין טרומבוקסאן לפרוסטציקלין (ומתווכים נוספים), ייתכן כי אספקת הדם תשתפר. עם זאת, חוקרים שונים אשר בדקו את זרימות הדם בעורקי הרחם (Resistance and Pulsatility Index) חלוקים בדעתם לגבי השפעת הטיפול באספירין על זרימות הדם.
עבודה זו הינה עבודה פרוספקטיבית רנדומלית (אקראית). למחקר גויסו נשים לפני טיפול בהזרעה תוך רחמית (IUI) החל מינואר 1996 ועד למרץ 1999 . במחקר לא נכללו זוגות אצלם אי הפריון היה על-רקע גורם זכרי, גיל האישה מעל 38 שנים, ידועים פגמים במבנה חלל הרחם וממצאים כגון הידרוסאלפינקס. סה"כ גויסו 236 נשים; 114 נשים טופלו באספירין החל מהיום הראשון למחזור ועד לבדיקת ההריון (במקרה של בדיקה חיובית, הטיפול נמשך עד סוף שבוע 6 ). 122 נשים לא קיבלו טיפול באספירין (עם זאת גם לא קיבלו פלצבו).
פרוטוקול הטיפול ההורמונלי היה זהה בשתי הקבוצות וכלל טיפול משולב בקלומיפן ציטראט ו- hMG (פרגונל), מעקב זקיקים, מתן כוריגון לביוץ, הזרעה 34-36 שעות ממתן הכוריגון, ותכשיר פרוגסטטיבי החל משלשה ימים לאחר ההזרעה.
כל הנשים ביצעו הערכת על-שמע (US) ביום 3 למחזור וביום ה- IUI למדידת עובי רירית הרחם, צורתה (האם קיים מראה תלת שכבתי), ומדידת RI ו- PI בעורקים הספיראלים , עורקי הרחם, ובאזור הזקיק המוביל.
תוצאות המחקר הראו כי הטיפול באספירין שינה, אם כי לא באופן מובהק סטטיסטית, את עובי רירית הרחם, ואת זרימות הדם שנמדדו בעורקים השונים (ראה טבלה).

אולם, עם זאת, נמצא הבדל מובהק לגבי מאפייני הרירית (שיעור הנשים עם רירית תלת שכבתית עלה בקבוצת האספירין) . יתר-על-כן, שיעור ההריונות בקרב המשתמשות באספירין היה כפול לעומת קבוצת הביקורת.
לסיכום, עבודה זו הינה הראשונה בה נבדק בצורה פרוספקטיבית , יעילות הטיפול באספירין בנשים עם רירית רחם דקה. בעבודה זו, לא הודגמו הבדלים משמעותיים לגבי עובי הרירית או זרימת הדם בעורקי הרחם, העורקים הסליליים ובאזור הזקיק המוביל (ייתכן עקב גודל קבוצת הנשים). עם זאת, העבודה הדגימה הבדל משמעותי במאפייני צורת רירית הרחם. העבודה הראתה גם עליה משמעותית בשיעורי ההריון בקרב הנשים אשר טופלו באספירין. עם זאת יש לציין:
א. לא היה שימוש בפלצבו בקבוצת הביקורת, כך שהעבודה לא הייתה כפולת סמיות (double blind) .
ב. אין השוואה בין יעילות הטיפול באספירין בקבוצה מצומצמת זאת לבין יעילותו בכלל הזוגות הסובלים מאי-פריון. כלומר, ייתכן כי השיפור המודגם בשיעור ההריונות אינו קשור דווקא לתת-קבוצה עם רירית דקה אלא משקף את השפעת האספירין על סיכויי ההריון בכלל.

Low-dose Aspirin for infertile women with thin endometrium receiving intrauterine insemination: A prospective randomized trial. Yao-Yuan H.et al.
J Assist Reprod Genet. 2000; 17(3):174-177.

למאמר המקורי

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים