חוזר מס' 28/2000

26/6/2000
מס': 173

חוזר מס' 28/2000

חבר/ה יקר/ה

הנדון: נוהל בתי מרקחת מקוונים-נייר עמדה של הסתדרות הרוקחים בישראל- ענף בתי המרקחת.
בהמשך לחוזר 18/2000 מ- 22.5.00

1. לפני כחודש הועבר אליכם חוזר (18/2000) ובו טיוטת הצעה לנוהל בתי מרקחת מקוונים שהוכנה ע"י משרד הבריאות והועברה בין היתר גם אלינו להערות.
2. מפאת חשיבות הנושא וההשפעה העצומה שצופים שתהיה לכניסת האינטרנט לתחום המסחר בתרופות על בתי המרקחת, הועברה טיוטת הצעת הנוהל לעיון והערות כל חברי/ות הסתדרות הרוקחים. זאת במקביל ללמוד מעמיק ומסודר שבוצע ע"י הח"מ וצוות נוסף של רוקחים רובם חברי הועדה המרכזית.
3. מספר חברים נענו לבקשתנו והעבירו אלינו הערות חשובות ומועילות ועל כך תודתי.
4. ההערות המפורטות של הסתדרות הרוקחים לגבי הצעת טיוטת הנוהל הועברו למשרד הבריאות במועד שנקבע.
5. מצ"ב נייר עמדה מרוכז של הסתדרות הרוקחים בישראל ובו הנושאים העקרוניים בלבד.
6. לעיונכם ושימושכם.

שלכם ולמענכם

יוסי שניר
מנכ"ל
הערה:
כל המבקש/ת לקבל את הערותינו המפורטות להצעת טיוטת הנוהל שהועברו למשרד הבריאות, יפנה אלינו טלפונית או בפקס.

יוני 2000

בתי מרקחת מקוונים
נייר עמדה
נושאים עקרוניים

כללי
1. הסתדרות הרוקחים בישראל-ענף בתי המרקחת (להלן "הסתדרות הרוקחים") מודעת ומכירה בעובדה שהאינטרנט משמש בין היתר כאמצעי נוסף בשירות כלל צרכני הבריאות בישראל ובעולם כולו וככלי המאפשר מפגש ישיר של הצרכן עם מגוון רחב של מוצרים ולרבות תכשירים רפואיים, מוצרים הנמכרים בבתי המרקחת.
2. "הסתדרות הרוקחים", רואה צורך חיוני להבטיח שהמפגש הזה יתקיים תוך שמירה נאותה על בריאות הציבור, בכך שתובטח ללא סייגים אפשרות טיפול רוקחי נאות לכל צרכן ע"פ "העקרונות לטיפול רוקחי נאות" – good pharmacy practice שאומצו ב 1993 ע"י הפדרציה הבינלאומית של הרוקחים P.I.F וכמתחייב מ"חוק זכויות החולה התשנ"ו 1996".
3. "הסתדרות הרוקחים" רואה כחובה חוקית ששיווק תכשירים רפואיים באמצעות האינטרנט יתבצע אך ורק על ידי בית מרקחת רשוי כחוק ועל פי כל דין. האתר יופעל אך ורק ע"י בעל בית המרקחת וכחלק אינטגרלי של בית המרקחת, כאשר בעמוד השער של האתר יופיעו שם בית המרקחת וכתובתו, פרטי בעל/י בית המרקחת ומספר הטלפון שלו/שלהם, פרטי הרוקח האחראי כולל מספר הרשיון שלו לעסוק ברוקחות ושעות הפעילות של בית המרקחת.

אבטחת שימוש מבוקר בתרופות
4. על מנת שהציבור ישתמש כיאות ובצורה מבוקרת בתרופות, על כל עמוד באתר יהיה צורך לציין:
 " ע"פ הנחיות משרד הבריאות , לפני שימוש בתרופה יש להתייעץ עם הרופא ו/או הרוקח ולעיין בעלון לצרכן".
 להתייעצות עם הרוקח פנה למס טלפון …. בשעות פעילות בית המרקחת או פנה לכתובת דואר אלקטרוני….

המרשם "המקורי"
5. תרופת מרשם תנופק על ידי רוקח מבית מרקחת רק על פי מרשם רופא "מקורי" בלבד שהתקבל בבית המרקחת. לצורך זה כמרשם רופא "מקורי" יחשב גם מרשם שהועבר ע"י רופא בדואר אלקטרוני ואושר על ידו בחתימה אלקטרונית. בשימוש במרשם רופא בדואר אלקטרוני, ההפניה לאיזה בית מרקחת יופנה המרשם תקבע ע"י החולה בלבד. חל איסור מוחלט על הרופא או על גורם אחר למעט החולה להשפיע או לקבוע לחולה לאיזה בית מרקחת יופנה המרשם בדואר אלקטרוני.
6. ניתן יהיה להעביר מרשם מקורי גם באמצעות הפקס או בהעברה מקוונת אחרת על מנת שהרוקח יכין את תרופת המרשם ובתנאי שנפוק תרופת המרשם ע"י הרוקח יעשה כנגד המרשם "המקורי" בלבד. חל איסור מוחלט על הרופא או על גורם אחר למעט החולה להשפיע או לקבוע לחולה לאיזה בית מרקחת יופנה המרשם באמצעות הפקס או בהעברה מקוונת אחרת.
ברשות הרופאים במחשבים יהיו כל כתובות ומספרי הפקס של בתי המרקחת ואילו ברשום בתי המרקחת במחשבים יהיו כל רשימות ופרטי הרופאים המורשים.
הובלה
7. הובלת התרופות למעונו של הצרכן תבוצע לפי "נוהל מסירת תרופות באמצעות שליח", מסמך מנכ"ל משרד הבריאות מ- 0622/94 מ- 29 בפברואר 1999 כאשר סעיף א' בו ישונה וייכתב כלהלן:
" מסירת התרופות ע"י שליח תעשה אך ורק לאחר שהחולה המזמין יעביר מראש ייפוי כוח באמצעות הפקסמיליה, או באמצעות דואר אלקטרוני עם חתימה אלקטרונית למסור לו תרופות באמצעות שליחים.
החולה המזמין יוכל להפקיד מראש בבית המרקחת שהוא יקבע ע"פ החלטתו בלבד יפויי כוח מראש למסור לו תרופות באמצעות שליחים.
(מצ"ב צילום נוהל מסירת תרופות באמצעות שליח כנ"ל מודגש המקורי, ללא השינוי הנדרש הנ"ל).
סמים מסוכנים ותרופות בקירור
8. ההסדר לא יחול על:
*סמים מסוכנים ותרופות פסיכוטרפיות
*אספקת תרופות בקירור.
פרסום
9. כל פרסום תכשיר ללא מרשם (O.T.C) שלא אושר מראש ע"י משרד הבריאות לפרסום ע"י חברות התרופות , יחוייב באישור מוקדם של אגף הרוקחות כמתחייב בתקנות.
פרסום תכשיר ללא מרשם (O.T.C) שאושר לחברות ע"י משרד הבריאות יותר ללא מגבלה וללא צורך באישור נוסף של אגף הרוקחות.
01. לא יתאפשר פרסום תכשיר מרשם בכל דרך שהיא. קיום קטלוג תרופות מרשם לא ייחשב כפרסום.
11. אסור כל דיוור שהוא בגדר פירסום תרופות באמצעות דואר אלקטרוני ע"י בית מרקחת לצרכנים . מותר כל דיוור שהוא בגדר ייעוץ רוקחי שכולל: בירור מוקדם לפני ניפוק התרופה או לצורך הענקת מידע הדרוש לשם טיפול מיטבי בתרופה והעלאת ההיענות לטיפול או לצורך ניטור השפעות הטיפול התרופתי.
אבטחת מידע
21. על בעלי האתר להבטיח את מאגרי המידע לגבי לקוחות בטכנולוגיה בטוחה ע"פ פרוטוקול L.S.S (secure sockets layer ) באמצעות חברה המתמחה בכך. בעל האתר יחוייב בקבלת אישור מרשם מאגרי המידע במשרד המשפטיים.

אכיפת קיום הנוהל
31. יש לקבוע עונשים כבדים על אי קיום הנוהל במיוחד בהקשר לנושאים מהותיים כמו: הקמת אתר מחוץ לבית המרקחת, מכירת תרופות מרשם ללא מרשמים מקוריים חוקיים וכיו"ב.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

הנך גולש/ת באתר כאורח/ת.

במידה והנך מנוי את/ה מוזמן/ת לבצע כניסה מזוהה וליהנות מגישה לכל התכנים המיועדים למנויים
להמשך גלישה כאורח סגור חלון זה