Mutations in coagulation factors in women with unexplained late fetal loss.

Martinelli I, Taioli E, Cetin I, Marinoni A, Gerosa S, Villa M, Bozzo M and Mannucci M.
N.Engl.J.Med. 2000;343:1015.

שיעור תמותת העוברים (המוגדרת כתמותה לאחר שבוע 20 להריון) במדינות מפותחות היא כ- 0.5%. הסיבות לתמותת העוברים הן רבות, בינהן יש לציין מצבים של אי-ספיקה שליתית המובילה עד למוות תוך-רחמי. בעבר נמצא קשר בין נשים הסובלות ממצבים טרומבופילים שונים (כגון:Antiphospholipid-antibody-syndrome, ATIII deficiency, ו- Protein C/S deficiency) לבין אי-ספיקה שלייתית ותמותת עוברים.
בעבודה זו נבדק הקשר בין מצבים טרומבופילים נוספים לבין הסיכון למוות תוך-רחמי (לאחר שבוע 20).

המצבים הטרומבופילים אשר נבדקו היו

Factor V Leiden mutation
Mutation in Prothrombin gene
Methyl-Tetra-Hydro-Folate Reductase (MTHFR) mutation

המחקר בוצע בשיטה של case-control. לקבוצת המחקר גויסו נשים בגילאים 35-18. כל הנשים סבלו ממות עובר תוך-רחמי בשבוע 20 ואילך. נשים אשר בעברן מות-עובר בהריונות קודמים הוצאו מהמחקר. כמו כן הוצאו מהמחקר נשים עם גורמים הידועים כקשורים למוות תוך רחמי כגון מומים רחמיים, הפרעות כרומוזומליות, שימוש בסמים או אלכוהול, מיקום פתולוגי של השליה ועבר של Rh isoimmunization. כקבוצת הביקורת שימשו נשים אשר ילדו בתקופת המחקר. נכללו רק נשים ממוצא לבן היות והמוטציות הנ"ל נדירות בגזעים אחרים. כמו כן הוצאו מקבוצת הביקורת נשים עם עבר של מאורעות קרישתיים ונשים עם טרומבופיליה ידועה (שאיננה נכללת במחקר זה קרי, APLA syndrome, ATIII def. ו- Protein C/S def).
למחקר נכנסו 130 מקרים של מוות תוך רחמי. מהם הוצאו 57 נשים עקב שייכות אתנית (15 נשים), מוות תוך רחמי בעבר (7), מומים רחמיים ושליתיים (4), שימוש בסמים (2), מומים (12), מחלת Rh iso. 4, הריונות מרובי עוברים 5, APLA syn 7 ו- Peotrin C def. 1. מכלל 73 הנשים שנשארו במחקר, הסכימו להשתתף 67 נשים. קבוצת הביקורת כללה 232 נשים.

תוצאות המחקר מובאות בטבלה :

מחקר זה מראה כי נשים הנשאיות למוטציות הנ"ל בגן לפקטור V או בגן לפרוטרומבין נמצאות בסיכון גבוה למות עובר ברחם. ההשערה היא כי מצבים אלו גורמים לטרומבוזיס (פקקת) בכלי הדם השליתיים ובכך מביאים למות העובר. ואכן, בכ- 80% מהשליות של נשים אשר נושאות את המוטציות ואשר סבלו ממות עובר נמצאו ממצאים פתולוגיים המעידים על חסימת כלי דם שליתיים. אולם, שיעור דומה של ממצאים טרומבוטיים התגלה גם בשליות של נשים אשר אינן נושאות את המוטציות הנ"ל. מכאן, יתכן וישנן מוטציות נוספות הגורמות לטרומבוזיס שלייתי והפוגעות בעובר.
לסיכום, בדומה לנהוג ב- APLA Syndrome, ייתכן ויש לשקול טפול תרופתי נוגד קרישה בנשים הנושאות את המוטציות הנ"ל. אולם, היות ולמעלה ממחצית הנשים הסובלות מהמוטציות הנ"ל היה בעבר הריון תקין, טיפול שכזה צריך להישקל כנגד הסכנות ותופעות הלוואי הכרוכות בו. לפיכך, נראה כי יש צורך במחקר פרוספקטיבי אשר יבדוק את יעילות הטיפול למניעת תמותה תוך רחמית.

לתקציר באנגלית (למאמר המלא דרושה הרשמה)

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים