Group A streptococcal infections and tic disorders in an Italian pediatric population

Cardona F, Orefici G
J Pediatr 2001; 138:71-75
הקשר שבין זיהומי- Group A streptococcus – GAS וטיקים אצל ילדים איטלקיים.

רקע: הקשר שבין זיהומי- Group A streptococcus – GAS וטיקים נבדק לאחרונה, אך לא בצורה סיסטמטית בעזרת בדיקות עזר.

מטרות: לבדוק סימנים קליניים ומעבדתיים של זיהום GAS באוכלוסיה גדולה של ילדים עם טיקים.

שיטות: עבודה עם קבוצת ביקורת: 150 ילדים עם טיקים נבדקו בהשוואה לקבוצת ביקורת של 150 ילדים ללא טיקים.

תוצאות: אצל ילדים עם טיקים, רמת אנטיסטרפטוליזין O היתה גבוהה יותר מאשר בקבוצת ביקורת( 434±338 כנגד 126±155 IU ).ב- 26% מהילדים עמ טיקים צמחו GAS בגרון. ריכוז נוגדני ASO היה קשור לחומרת הטיקים.

מסקנות: יש קשר הדוק בין טיקים וזיהומי GAS.

הערת העורך:
ידענו על הקשר האוטו-אימוני בין Sydenham כנראה ו- GAS. עכשיו, יש לחשוב על GAS גם בהופעת טיקים אצל ילדים…

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים