שאלות ותשובות בנושאים פרמקולוגיים – מאת איל שורצברג

האם ניתן להשיג בישראל פוסאלן במינון חד שבועי? אם כן, מהן תופעות הלוואי שלו לעומת מינון יומי של התרופה?
רנרט

רנרט שלום,
את התרופה פוסלאן במינון שבועי של 70 מ”ג יהיה ניתן להשיג בארץ כנראה מתחילת אפריל וזאת לאחר שיסתיימו הליכי הרישום של התרופה. בנוגע לשאלתך השנייה הרי שאני מצרף פרופיל של תופעות לוואי עליו מדווחת החברה, במינון החד שבועי בהשוואה למינון היומי של 10 מ”ג. בניסוי שנערך לאורך שנה בהשתתפות 401 מטופלים, ניתן לראות כי תופעות הלוואי היו דומות ואף פחותות בקבוצה שקיבלה מינון חד שבועי.

In a one-year, double-blind multicenter study, the overall safety and tolerability profiles of once weekly FOSAMAX 70 mg and FOSAMAX 10 mg daily were similar. The adverse experiences considered by the investigators as possibly, probably, or definitely drug related in 1% of patients in either treatment group are presented in the following table. Osteoporosis Treatment Studies in Postmenopausal Women Adverse Experiences Considered Possibly, Probably, or Definitely Drug Related by the Investigators and Reported in 1% of Patients

המידע נלקח מתוך חיפוש במנוע google
פרטים נוספים ניתן למצוא בקובץ PDF בכתובת הבאה:
http://www.merck.com/product/usa/
fosamax/shared/product_info/pi/7957017.pdf.

My question is if pregnant women (week 32) could take nitrofurantoin (uvamin/macrodantin)

Ilan

אילן שלום,
בנוגע לשאלתך הרי שהשימוש ב Nitrofurantoin, משתנה לאורך ההריון. בטרימסטר הראשון והשני (כלומר שבועות 26-0 התרופה נחשבת לקטגוריה B. כלומר, הסיכוי לנזק לעובר הוא קטן אך אפשרי או שהשימוש בבני אדם בטוח אך בחיות אינו בטוח או שאין די מחקרים בבני אדם והשימוש בחיות בטוח. לגבי השימוש בטרימסטר השלישי, התרופה נחשבת לקטגוריה D. משמעות קטוגריה זו שמחקרים בבני אדם הראו סיכון מסויים וכי יש לשקול את הסיכון תועלת או שהמצב הינו מצב מסכן חיים. התרופה עלולה לגרום HAEMOLYSIS לעובר בלידה. בכל מקרה התרופה תינתן רק על פי רופא ולמידע נוסף מומלץ לפנות למרכזת למידע תרופתי באסף הרופא העוסק במתן תרופות בזמן הריון והנקה.

התשובה ניתנה מתוך הספרות המקצועית הבאה:
Lexidrugs, ePocrates4 וה BNF.

אילן שלום,
מכתב זה הינו המשך למכתב בנושא השימוש ב Nitrofurantoin בהריון.
בחיפוש בספרות מקצועית נוספת מצאתי את המידע הבא.
בנוגע לטרטוגניות הרי שהתרופה מסווגת בארה”ב ע”י ה- FDA כ- B נכון לשנת 90 (Briggs et al 1990) ועל פי העלון לרופא של התרופה מקרודנטין משנת 1987 כקטגוריה C על פי US Food and Drug Administration’s . על פי הוועדה האוסטרלית להערכת תרופות, התרופה נחשבת לקטגוריה A כלומר, בטוחה לשימוש בהריון ונלקחה ע”י מספר נשים רב מבלי להראות סימנים של עלייה בשכיחות האבנורמליות או בנזק ישיר או עקיף אחר לעובר. בד בבד מציין מאגר המידע הנ”ל (drugdex evaluations) כי נטילת התרופה קרוב ללידה עלולה לגרום להמוליזה אצל העובר (Apgar 1964).
מחקרים לאחר תאריך זה הראו כי נטילת התרופה במהלך ההריון עלולה לגרום לאנמיה המוליטית, הפטיטיס הנגרם משימוש בתרופה ובמיוחד אצל שחורים ובחולים עם G6PD
(Hibbard et al’ 1967). למרות זאת מחקרים אחרים ובינהם Gordon, 1972; House et al, 1969 ו- Monkus et al, 1969 לא הראו סיבוכים שכאלו.

בחיפוש במאגר Teris ועל פי סקירה שנערכה בחודש אפריל 99′ נזק טרטוגני לתינוק שנולד לאחר שנחשף לתרופה לא צפוי ויש די מידע איכותי וכמותי לתת הערכה זו. כמו כן מוסיפים הכותבים כי מינונים אשר נלקחים בזמן ההריון לטיפול או מניעה של דקלת בדרכי השתן לא צפויים לגרום נזק טרטוגני מוצק אך המידע אינו מספיק כדי לקבוע בוודאות שאין חשש לנזק שכזה.

האם ידוע על טיפול תרופתי לבעיית האדנואידים והשקדים המוגדלים?
מדובר על ילד בגיל שנתיים.
תודה,
ד”ר איל

דר איל שלום,
בנוגע לשאלתך לגבי טיפול באדינואידים ושקדים מוגדלים בילד בגיל שנתיים. בסקר ספרות שערכתי מצאתי ב Martindale אזכור של שימוש ב aqueous nasal beclomethasone בטיפול ב adenoidal hypertrophy. המחקר ערך 8 שבועות ובמהלכו הגיבו הילדים אשר קיבלו מנה יומית של 336 מיקרוגרם של beclomethasone dipropionate. שיפור נוסף בחסימות האדינודיאליות ובניקוד הסימפטומים הושג במחקר נוסף (crossover) אשר המשיך את המחקר הנ”ל ונמשך לאורך 16 שבועות. במהלך מחקר ממשיך זה קיבלו הילדים הנבדקים מינון של 168 מיגקרוגרם תרופה ליום. המרטינדייל מציין כי הטיפול המקובל לבעיית אדינואידים מוגדלים חריפה הינה ניתוח ובמקרים פחות חריפים הקלה סימפטומטית. המאמר המצוטט במרטינדייל בנוגע למחקר זה הינו:
Demain JG, Goetz DW. Pediatric adenoidal hypertrophy and nasal airway obstruction: reduction with aqueous nasal beclomethasone. Pediatrics 1995; 95:355-64.

מה ידוע לגבי שימוש בפרוזאק בהריון?
ד”ר זאב

ד”ר זאב שלום,
בנוגע לשאלתך לגבי השימוש ב prozac)Fluoxetine) במהלך ההריון. המידע הבא מתייחס לתרופה משני מקורות מידע. הראשון הינו ה- 2001 drugdex drug evaluations מתוך מאגר הנתונים המיקרומדקס. במאגר נתונים זה מסווגת התרופה בקטגוריה C של ה- FDA. כלומר שקיימים מחקרים שהראו שהתרופה גורמת נזק טרטוגני לעוברי חיות אך אין מחקרים מבוקרים בנשים או שמחקרים בנשים הרות לא הראו נזק לעובר. בנוסף, סווגה התרופה בקטגוריה C על פי הועדה האוסטרלית להערכת תרופות. קטגוריה זו משמועתה שתרופות בקבוצה זו, בגלל השפעתם הפרמקולוגית, גרמו או חשודים בגרימת אפקטים מזיקים לעובר האנושי או לתינוק מבלי לגרום למומים. תופעות אלו צריכות להיות הפיכות. כמו כן יש להתייעץ בספרות נוספת.
על פי מאגר מידע זה, תינוקות אשר נחשפו לתרופה בזמן ההריון לא הראו הבדלים ב- IQ, שפה ובהתפתחות התנהגותית בהשוואה לילדים שלא נחשפו לתרופה בזמן ההריון. כמו כן המומים העיקרים אשר נצפו בתינוקות היו דומים לתינוקות שלא נחשפו לתרופה (Nulman et al, 1997.) בד בבד במחקר אחר נמצא כי ישנה עליה במומים מינורים שמצביעים על כך שלתרופה ישנה השפעה על התפתחות העובר ככלל והתפתחות מערכת העצבים המרכזית בפרט. מומים אלו עלולים שלא לבלוט בזמן הלידה. במחקר שבדק 228 נשים שנטלו fluoxetine בזמן ההריון מול 254 שהיוו קבוצת בקרה נמצא כי עיקר הבעיות קרו אצל נשים שלקחו את התרופה בטרימסטר השלישי. אצל 73 תינוקות אשר נחשפו לתרופה היה שיעור גבוהה יותר של לידה מוקדמת, משקל נמוך יותר בלידה וסיבוכים בחודש הראשון לחיים (הפרעות נשימה, כחלון ועצבנות). לא היו הבדלים בשיעורי ההפלות בין שתי הקבוצות (Chambers et al 1996).
על פי מאגר הנתונים2001 Teris לא צפויות להיות בעיות טרטוגניול בתינוק אשר נחשף במהלך ההריון לתרופה. כמו כן מציין מאגר מידע זה כי ישנו די מידע איכותי וכמותי להערכת רמת הסיכון להחשפות לתרופה. במקביל מציינים הכותבים כי אין די מידע בכדי להעריך את השיעור או הסיכון לנזק שכזה. כמו כן מוסיפים הכותבים כי הסיכון לאבנורמליות ביכולת של תינוקות להסתגל לאחר הלידה קשורות לשימוש והחשפות לתרופה סביב זמן הלידה.

tritace/ vascase/ cardoral
תרופות חדשות הניתנות בקרדיולוגיה
אשמח לדעת על דרכי פעולתן ואזורי פעולתן
תודה רחל

רחל שלום,
בנוגע לשאלתך להלן פירוט בנוגע למנגנון הפעולה והשפעתן הפרמקולוגית של התרופות אותן ציינת:

Cardoral מכילה את החומר הפעיל doxazocin, המשתייך לקבוצת התרופות אשר חוסמות קולטני אלפא. התרופה נועדה לטפל ביתר לחץ דם והגדלה שפירה של בלוטת הערמונית. התרופה פועלת ע”י חסימה של קולטני אלפא-1 אדרנרגים בצורה פריפרית. בצורה זו התרופה מורידה את לחץ הדם. אחת מתופעות הלוואי של התרופה הינה אורטוסטזיס ולכן מומלץ לתת את התרופה בפעם הראשונה בלילה. טווח המינונים של התרופה הוא בין 1 ל 16 מ”ג. המנה ההתחלתית הינה 1 מ”ג. בנוסף יש לתרופה זו גם השפעה מטיבה על פרופיל הליפידים והורדת טריגליצרידים.

Tritiace מכילה את החומר הפעיל Ramipril. התרופה משתייכת לקבוצת התרופות החוסמות את ציר הרנין-אנגיוטנסין או ACE inhibitors ואשר משמשות הן לטיפול ביתר לחץ דם והן לטיפול באי-ספיקת לב. התרופה פועלת ע”י עיכוב האנזים המהפך וע”י כך מפריעה ליצירת אנגיוטנסין II מאנגיוטנסין I. פעילות זו תורמת לירידה ביתר לחץ הדם. אנגיוטנסין II אחראי לעלייה בלחץ הדם בשלושה מנגנונים. הראשון הינו כיווץ (ואזוקונסטריקציה) ישירה של הארטריולות, השני הינו ירידה בהפרשת אלדוסטרון והשלישי הוא הגברת הטונוס הסימפתטי בצורה ישירה. כמו כן, האנזים המהפך אחראי גם לפירוק של ברדיקינין (הורמון ואזודילטורי) וע”י עיכובו ישנה רמה גבוהה יותר של ברדיקינין, עובדה אשר תורמת גם היא להורדת יתר לחץ דם. התרופה עצמה נספגת ועוברת שפעול בכבד למטבוליט פעיל, רמיפרילט. לתרופה משך פעילות ארוך המאפשרת מתן חד יומי. ייחודה של התרופה הינו “משיכה” לרנין של המיוקרד. התרופה מורידה הן afterload והן preload. במחקר ה- HOPE אשר ערך 5 שנים והשתתפו בו חולים עם יתר לחץ דם הסובלים ממחלה וסקולרית וחולים סוכרתיים עם גורם סיכון נוסף (אך ללא ספיקת לב) נמצא כי התרופה הורידה את שיעור התמותה והתחלואה כתוצאה משבץ מוחי והתקפי לב.

Vascae מכילה את החומר הפעיל Cilazapril גם היא שייכת לקבוצת ה- ACE inhibitors, ועובדת במנגנון פעולה דומה לזה של רמיפריל. התרופה יכולה להינתן גם לחולים עם אי-ספיקת כלייתית תוך התאמה של המינון לרמות הקריאטינין. גם תרופה זו משמשת לטיפול באי ספיקת לב.

מקווה שהמידע שניתן כאן היה לעזר,

המידע לתשובה לקוח מתוך ה epocrates4, BNF 4Oth edition ויתר לחץ דם אבחנה וטיפול עידכון 2000, שנערך ע”י פרופסור תלמה רוזנטל וד”ר ארי שמיס.

השפעת השימוש בתרופת רואקוטן על העובר וגרימת מומים, האם שימוש בתרופה בהריון גורם נזק?
מהי תקופת החשיפה המסוכנת? האם הפסקת השימוש לפני הריון ולמשך כמה זמן לפני ההריון – מונעת נזק לעובר?
ד”ר יובל עוז

ד”ר עוז שלום,
השימוש בתרופה רואקוטן, חומר פעיל isotretinoin, אסור בכל שלושת הטרימסטרים בהריון בשל היותו חומר טרטוגני אשר גורם מומים לעובר. יתירה מכך יש להשתמש באמצעי מניעה לפחות חודש לפני תחילת הטיפול, חודש לאחר הפסקת הטיפול בתרופה וכמובן שבמהלך הטיפול. בנוסף יש לבצע בדיקת הריון 2-3 ימים לפני תחילת המחזור החודשי המשוער ולהתחיל את הטיפול יומיים או שלושה לאחר תחילת המחזור החודשי.

מידע נוסף על הפגמים שנמצאו בעוברים אשר נחשפו לתרופה במהלך ההריון תוכל למצוא בדו”ח ה- CDC אשר נמצא באתר הבא:
http://www.google.com/search?q=cache:www.cdc.gov/
mmwr//preview
/mmwrhtml/00000310.htm
+isotretinoin+teratogenic+&hl=en

וכן באתר של ה- NIH בכתובת הבאה:

http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski
/syndromes/syndrome293.html

המידע לתשובה זו נלקח מתוך ה- BNF 40th Edition ומנוע החיפוש google, במילות המפתח isotretinoin teratogenic

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

הנך גולש/ת באתר כאורח/ת.

במידה והנך מנוי את/ה מוזמן/ת לבצע כניסה מזוהה וליהנות מגישה לכל התכנים המיועדים למנויים
להמשך גלישה כאורח סגור חלון זה