Effectiveness of a High School Smoking Cessation Program

יעילות של תוכנית הפסקת עישון בבתי הספר תיכון
William P. Adelman, MD*, Anne K. Duggan, ScD*, Patricia Hauptman MS, CPNP, and Alain Joffe, MD, MPH*
PEDIATRICS Vol. 107 No. 4 April 2001, p. e50

מטרה:
לבדוק את יעילותה של תוכנית הפסקת עישון בבת ספר תיכון, תוכנית המכוונת למתבגרים המעונינים בהפסקת עישון.

שיטות:
ניסוי קליני רנדומלי במשך שנת לימוד אחת, שהתקיים בבי"ס תיכון גדול. 74 תלמידים שהתענינו בהפסקת עישון הוגרלו ל-1) תכנית ל- 6 שבועות ובה 8 פגישות בכיתה (35=N).
2) מתן חוברת הסבר על הפסקת עישון עם הבטחה לתוכנית פגישות, בדומה לקבוצה הראשונה, לאחר 3 חודשים (N=39).
התוצאות נבדקו על שינויים בהתנהגות, הקשורים בעישון, שנמדדו ע"י:
1) הצהרת הפסקת עישון ע"י התלמיד ומדידת כמות CO פחות מ – 6 חלקיקים למליון באויר ננשף.
2) הצהרת הפסקת עישון ע"י התלמיד.
3) שינוי בכמות הסיגריות ליום לאחר 6 שבועות של תוכנית ולאחר מכן כעבור 4, 10, ו- 20 שבועות לאחר מכן. כמות קוטינין ברוק נמדדה גם כן באותם הזמנים.

תוצאות:
תלמידים בתוכנית הפגישות נפגשו 4.4 פגישות בממוצע. בסוף התוכנית בקבוצת תלמידים זו הפסיקו לעשן יותר (52%) מאשר קבוצת החוברת (17%). לאחר 4 שבועות ההבדלים הללו נמשכו כמעט ללא שינוי, עם בקרת קוטינין ברוק. כשקבוצת החוברת קיבלה את התוכנית בכיתה אחוזי הפסקת העישון הגיעו למספרים דומים לאלו שהתחילו עם התוכנית בכיתה.

מסקנות:
תוכנית הפסקת עישון בביה"ס יותר יעילה מאשר חוברות במתבגרים עם מוטיבציה להפסקת עישון.

הערת העורך:
למה אנו מחכים בארץ? הגיע הזמן שאנחנו, רופאי הילדים, נפעל יחד עם משרד החינוך באופן דומה.

למאמר המקורי

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים