Effects of backpacks on students: Measurement of cervical and shoulder posture

למאמר הבא עניין רב לכל מי שעוסק בקידום בריאות בקרב ילדי ביה"ס. אמנם זהו מחקר חלוץ אבל בהחלט נותן חומר למחשבה לעבודות אפשריות בהיקף גדול יותר.

Chansirinukor,W., Wilson,D., Grimmer,K., Dansie,B. Australian Journal of Physiotherapy 2001; 47:110-116.

תרמילי גב נמצאים בשימוש בקרב מטיילים, חיילים ותלמידי בית ספר היות והתרמיל מאפשר פיזור סמטרי של העומס צמוד לעמוד השדרה תוך יציבות מקסימלית. בשנים האחרונות הועלו שאלות בקשר לבעיות שלד-שריר הקשורות בשימוש בתרמיל בקרב ילדים. ילדים נמצאים בתקופה של גדילה והתפתחות רקמת השלד ורקמות רכות. כוחות חיצוניים כגון נשיאת משאות עלולים להשפיע על היציבה ולהעמיד את הילדים בסיכון לנזקים. מבין העבודות אשר בדקו את ההשפעה של נשיאת משאות בתרמיל גב אין התייחסות לתנוחה של הראש ביחס לצוואר או תנוחת הצוואר ביחס לבית החזה. ישנה חשיבות לבדיקת יחסים אלו היות ושינויים במנח הצוואר יכולים ליצור מתח על המפרקים של עמוד השדרה הצווארי וברקמות הרכות וחוסר איזון של פעולת השרירים אשר יוצרים כאבים בצוואר, בעמוד השדרה הטורקלי ואזור הכתף.
מחקר חלוץ זה בודק את ההשפעה של נשיאת משא בתרמיל גב על היציבה.

מטרות המחקר:
1. לקבוע האם חל שינוי ביציבה של עמוד השדרה הצווארי ושל הכתפיים אצל קבוצה של תלמידי תיכון שנשאו תרמיל גב, בהשוואה ליציבה ללא נשיאת תרמיל גב.
2. לקבוע האם נשיאת 15% ממשקל הגוף על שתי הכתפיים גרם לשינוי ביציבה של עמוד השדרה הצווארי ושל הכתפיים בהשוואה ליציבה ללא נשיאת משקל.
3. לקבוע האם נשיאת תרמיל גב רק על כתף אחת (כתף ימין) שינה את היציבה של עמוד השדרה הצווארי ושל הכתפיים.
4. לקבוע האם חלו שינויים ביציבה של עמוד השדרה הצווארי והכתפיים כתוצאה של משך הזמן של נשיאת המשקל.

אוכלוסיית המחקר
שלשה עשר תלמידי תיכון מתנדבים, 6 בנות 7 בנים בגיל 13 עד 16 שנים.

מהלך המחקר
הנבדקים צולמו בעמידה ולאחר הליכה עם התרמיל על גופם בקצב נח במשך חמש דקות (מקביל לזמן ההליכה במסדרונות ביה"ס בין שיעור לשיעור). נמדדו שינויים במנח הצוואר והכתפיים כתוצאה מנשיאת תרמיל גב על שתי הכתפיים, נשיאת תרמיל גב על כתף ימין, לאחר הליכה של חמש דקות ונשיאת תרמיל גב שמשקלו שווה ל-15% ממשקל הגוף בהשוואה למצב ללא נשיאת תרמיל. השינויים ביציבה נמדדו לפי נקודות התייחסות על הגוף:
·הזווית החיצונית של עין ימין
·מבנה סחוסי באמצע אוזן ימין (Tragus)
·השפה התחתונה של שתי האוזניים
·נקודת האמצע בין greater tuberosity of humerus לחלק האחורי של acromion process של כתף ימין
·spinous process של חוליה צוארית מספר 7

נקודות ההתייחסות יצרו זוויות שמדדו:
1. מנח הראש ביחס לעמוד השדרה הצווארי העליון.
2. הטיה קדימה של הראש.
3. הטיה קדימה של הכתף ביחס לחוליה צווארית 7.
4. הטיה של הראש לאחד הצדדים.

משמעות סטטיסטית נקבעה ל- 0.05 >P.

תוצאות:
נמצאו שינויים בעלי משמעות בהטיה קדימה של הראש בזמן נשיאת תרמיל בעל משקל של 15% ממשקל הגוף לעומת מצב ללא נשיאת תרמיל 0.04=P .
נמצאו שינויים בעלי משמעות בהטיה קדימה של הראש לאחר הליכה של חמש דקות עם ובלי נשיאת תרמיל 0.001=P.
נמצאו שינויים בעלי משמעות בהטיה הצידה של הראש בזמן נשיאת תרמיל בעל משקל 15% ממשקל הגוף בהשוואה למצב ללא נשיאת תרמיל 0.03=P
נמצאו שינויים בעלי משמעות במנח הראש יחסית לעמוד השדרה הצווארי העליון בנשיאת תרמיל הגב על כתף ימין לעומת ללא נשיאת תרמיל 0.04=P.

סיכום ומסקנות:
נמצאו שינויים יציבתיים קטנים בעלי משמעות בעת נשיאת תרמיל גב בתנאים שונים. השינויים חלו בהטיה קדימה של הראש יחסית לחוליות הצוואר העליונות, בהטיה קדימה של הכתפיים ובהטיה של הראש לצד. נמצאה הטיה קדימה של הראש בעלת משמעות בעת נשיאת תרמיל שמשקלו 15% ממשקל הגוף על גבי שתי הכתפיים. ממצא זה מצביע על כך שלמשקל התרמיל השפעה על שינויים במנח הצוואר והכתפיים. מומלץ שתלמידי תיכון בגיל 16-13 שנים ישאו משקל שהוא פחות מ 15% ממשקל גופם.

הערת העורכת:
חוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 1994 ממליץ שמשקל הילקוט לא יעלה על 10% ממשקל התלמיד. המשך המחקר בנושא הכרחי על מנת להביא להפיכת ההמלצה להנחיה.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים