Perinatal risk for mortality and mental retardation associated with

McDermott, S, Daguise, V, Mann, H, Swzwejbka, L, Callaghan, W
J Fam Pract, 2001 May;50(5):433-7

מטרה
החוקרים בדקו את הקשר בין חשיפה לדלקות בדרכי השתן אצל נשים הרות לבין פיגור שכלי, פיגור התפתחותי או תמותה אצל ילודים.
תיאור המחקר: מתוך אוכלוסיית מחקר של ה-NCPP (פרויקט לאיתור בעיות הריון ולידה במדינת דרום קרוליינה שבארה"ב) נבחרו זוגות תואמים של נשים וילודים. החוקרים השוו בין ילודים בשנות ה60- וה70- לבין ילודים מהשנים 1995-96 בקובץ Medicaid -שתי אוכלוסיות מאופיינות ע"י נשים ברמה סוציו-אקונומית נמוכה. החוקרים השוו בין המקרים של פיגור שכלי או התפתחותי או תמותה אצל ילודים חיים בין נשים שדווחו או אובחנו בדלקת בדרכי השתן בזמן ההריון.

ממצאים
המחקר הראה שקיים קשר מובהק בין פיגור שכלי והתפתחותי לבין דלקת בדרכי השתן בטרימסטר האחרון להריון ) 1.4=RR, 1.01-1.95=CI95%). כמו כן קיים קשר מובהק בין מוות של הילוד לבין דלקת בדרכי השתן בטרימסטר האחרון של ההריון ) 2.23=RR, 1.40-3.55=CI95%).

מסקנות.
ממצאים אלו מבליטים את הצורך בגילוי מוקדם וטיפול בדלקות בדרכי השתן בזמן ההריון.

הערות.
מחקר זה נערך בארה"ב, מדינה בה רוב האחריות על הטיפול באשה ההרה היא של רופאי המשפחה ורופאי הנשים. בארץ היום המצב הוא שונה- כשעדיין הרבה נשים מבקרות בתחנות לבריאות המשפחה בזמן ההריון. לכן חשוב להיות מודעים לנושא של השפעת דלקות בדרכי השתן על בריאות העובר. הגישה במאמר היא גישה של טיפול מהיר, שהוא אכן חיוני, אך גם הנושא של מניעה חיוני לא פחות- הדרכה נכונה ונבונה של נשים בגיל הפוריות על דרכים למנוע דלקות, והדרכה על סימני דלקת הם כלים חשובים בידינו בעבודה היומיומית.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים