Metabolic cost of walking with and without a shoe-lift on the contralateral foot of an immobilised extended knee.

Tommy Boone, Australian Journal of Physiotherapy 2001; 47:141-145.

הליכה הינה הצורה הנפוצה ביותר לעסוק בפעילות גופנית. ניתן לחשב את הדרישה האנרגתית על פי מדידת צריכת החמצן VO2 (ml/kg/min) או לפי oxygen cost (ml/kg/m) .Oxygen cost משמש חישוב להבדל בהוצאה האנרגתית בעקבות הפרעה למחזור הליכה תקין עקב הגבלה. נמצאה עלייה של 23-18 אחוז ב oxygen cost כאשר הברך מקובעת ביישור מלא בהשוואה להליכה תקינה (Abdulhadi et al 1996 Inman et al 1981, Mattsson and Brostrom 1990, Perry 1992). המחיר המוגבר לחמצן מגבילה ניידות. רופאים רבים ממליצים על הגבהה לרגל הנגדית לקיבוע על מנת להקל על הניידות אבל אין תמיכה להמלצה זו בספרות המדעית.

מטרות המחקר
·לבדוק את (oxygen cost (ml/kg/m בהליכה עם ובלי הגבהה בנעל של הרגל הנגדית לקיבוע הברך ביישור.
·לבדוק את ההשפעה של ההגבהה בנעל על מרכיבים מרכזיים (קצב לב, נפח הפעימה) ומרכיבים היקפים (a-vO2 diff ) של צריכת החמצן VO2
אוכלוסית המחקר
8 סטודנטים גברים בריאים ללא מחלה קרדיווסקולרית או לקויי במחזור ההליכה. אף אחד מהנבדקים לא נטל תרופות כלשהן.

מהלך המחקר
הנבדקים התבקשו ללכת על treadmill למשך 10 דקות במהירות של 5.63 ק"מ/שעה. כל נבדק צעד בשני מצבים שונים:
1. ברך אחת מקובעת חיצונית במצב של יישור מלא ללא הגבהה בנעל של הרגל השניה.
2. אותה ברך מקובעת חיצונית ביישור מלא בתוספת הגבהת גומי בגובה 2.5 ס"מ מתחת לנעל של הרגל השניה.

מדידת הערכים הפזיולוגים של כל נבדק התבצעה בין הדקה החמישית לתשיעית של כל אחת משתי צורות ההליכה.

תוצאות
החישובים הסטטיסטים חושבו לפי רמת מובהקות של 0.05 ורמת ביטחון של 95%.
התוצאות מוצגות בשתי הטבלאות הבאות:

טבלה 1: ההשפעה של הגבהה ברגל הנגדית לקיבוע בברך על oxygen cost ותגובות נשימתיות בזמן הליכה עם קיבוע בברך וללא קיבוע בברך. (Boone)

טבלה 2: ההשפעה על מרכיבים מרכזיים (HR, SV, Q) ומרכיבים פריפרים (a-vO2 diff) של oxygen cost של ההליכה עם קיבוע בברך וללא קיבוע בברך. (Boone)

על פי כל המדידות בשני מצבי הליכה (הברך מקובעת ביישור מלא, עם הגבהה בנעל וללא הגבהה בנעל) לא נמצאה השפעה בעלת משמעות על המשתנים הפזיולוגים השונים המוצגים בשתי הטבלאות
(0.05>P ). בנוסף, מרווח הביטחון של 95% עבור ממוצע ההפרשים של כל אחד מהמשתנים התלויים הנם צרים ואינם משאירים מקום להשפעה, אפילו קטנה, של ההגבהה בנעל.

סיכום ומסקנות
אצל נבדקים שהברך מקובעת ביישור לא נמצא הבדל ב oxygen cost בין הליכה עם הגבהה בנעל של הרגל הנגדית, להליכה ללא הגבהה. ההליכה איננה יעילה יותר אודות השימוש בהגבהה. עבודה זו איננה עורכת השוואה בין ההליכה של אדם מוגבל להליכה תקינה. ההשוואה היא בין צורות הליכה אצל אותו אדם מוגבל. חשוב לקחת בחשבון שאוכלוסיית המחקר קטנה ומנתה בסה"כ 8 נבדקים.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים