Comparison of Acute Swelling and Function in Subjects with Lateral Ankle Injury

Capt. Maria L. Pugia, MPT
1st Lt Cory J. Middel, MPT
1st Lt Steve W. Seward, MPT
Lt/G Jacqueline L. Pollock, MPT
Maj Robert C. Hall, MS, PT, SCS, ATC
Maj Lynne Lowe, MPT, OCS
Maj Leo Mahony, MPT
Col Nancy E. Henderson, PhD, PT, OCS
Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2001;31(7):384-388.

נקע בקרסול הוא אחת הפציעות הנפוצות ביותר מבין המקרים הפונים לחדר מיון. נפיחות היא אחת הסימפטומים של נקע ומדידות של מידת הנפיחות משמשות קנה מידה להתקדמות ואפקטיביות הטיפול ותהליך השיקום. חוקרים שונים מצאו שמדידת היקף הקרסול בשיטת "השמינית" היא שיטה מהימנה, יעילה ובעלת עלות כספית נמוכה.

מטרת המחקר
לבדוק האם קיים קשר בין מידת הנפיחות במפרק הקרסול ורמת התפקוד (הנמדדת באמצעות נשיאת משקל בעת הליכה ותפיסת היכולת התפקודית על ידי החולה) לאחר נקע חריף בקרסול.

אוכלוסית המחקר
20 גברים ו- 9 נשים בגיל 59-18 שנים הסובלים מנקע חריף של מפרק הקרסול. משך הזמן שעבר מאז הפציעה לא עלה על 10 ימים.

קריטריונים להוצאה מהמחקר
·פציעה דו-צדדית בקרסוליים
·שבר בגפה התחתונה
·Syndesmosis sprains

כל הנבדקים נכללו במחקר.

כלי מדידה
1. בדיקה של מידת נשיאת המשקל בהליכה: ללא נשיאת משקל, נשיאה חלקית או נשיאת משקל מלאה.
2. מדידת היקף מפרק הקרסול בשיטת ה"שמינית" לפי Esterson and Tatro-Adams.
*נקודות ההתייחסות האנטומיות במדידה: האחז של גיד tibialis anterior, בסיס המטטרסל החמישי, navicular tuberosity, מליאולוס החיצוני והפנימי.
3. Ankle Osteoarthritis Scale AOS (שאלון סובייקטיבי למילוי עצמי).
4. Foot and Ankle Ability Index FAAI כולל תת-מבחן ה- FAAI Sport Scale (שאלון סובייקטיבי למילוי עצמי).

מהלך המחקר
עבור כל נבדק, כל המדידות התבצעו במפגש אחד. בדיקת מידת נשיאת המשקל הוערכה על ידי הסתכלות הבודק ולאחר מכן נמדד היקף מפרק הקרסול. בגמר המדידה כל נבדק התבקש למלא את שני סולמות מדידת התפקוד.

תוצאות
לא נמצא מתאם בעל משמעות בין תוצאות ה- FAAI, FAAI Sport, AOS ומידת נשיאת המשקל למדידת הנפיחות בשיטת ה"שמינית".
נמצאו מתאמים בעלי משמעות בין FAAI ל- FAAI Sport, בין FAAI למידת נשיאת המשקל, בין FAAI ל- AOS, בין FAAI Sport ל- AOS ובין מידת נשיאת המשקל ל- AOS.

מהימנות בין הבודקים במדידת היקף הקרסול בשיטת ה"שמינית":
0.93, 0.97, 0.98=ICC.

סיכום ומסקנות
למרות העובדה שמדידת היקף מפרק הקרסול בשיטת ה"שמינית" הינה הערכה מהימנה של מידת הנפיחות, לא נמצא מתאם בין מידת הנפיחות לרמה התפקודית של הנבדקים. מדידת מידת הנפיחות יכולה לשמש מדד לאפקטיביות של שיטות טיפול המיועדות להוריד נפיחות אבל לא כהערכה של שיטות שמטרתן לשפר תפקוד.
הורדת נפיחות לאחר נקע חריף במפרק הקרסול מהווה מטרת טיפול חשובה. חולים לרוב פונים לטיפול פזיותרפי בגלל כאב והגבלה בתפקוד. שאלונים סובייקטיבים בדומה ל- FAAI ו- AOS מהווים כלי הערכה מוצלחים יותר בעת הערכת המוגבלות ותוצאות טיפול לעומת מדידת היקף מפרק הקרסול.
חשוב לקחת בחשבון שאוכלוסיית המחקר היא אוכלוסייה צעירה ובריאה יחסית בעת הסקת מסקנות לגבי תוצאות המחקר.

הערת העורכת
חשוב מאד להמשיך את המחקר באוכלוסייה מבוגרת שאצלה שינויים קטנים יחסית יכולים להביא לערעור של רמת התפקוד. מעניין גם לבדוק האם גם במקרים של נפיחות על רקע פתולוגי אחר מתקבלים אותן תוצאות.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים