The evidence base for the treatment of lupus nephritis in the new millennium

Nephrol Dial Transplant (2001) 16: 1536-1538
Dwomoa Adu
Department of Nephrology, Queen Elizabeth Hospital, Birmingham, UK

העדות הבסיסית עבור הטיפול בזאבת דלקת הכליות Lupus nephritis באלף החדש

מבוא:
בתחילת האלף החדש, חשוב להעריך מחדש את ההתקדמות בטיפול ב- lupus nephritis. מטרות הטיפול ב- lupus nephritisהם לגרום ולשמור על הפוגה ובכך להפחית את הסיכונים של התקדמות לכשל כלייתי ומוות. באותו זמן, מטופלים עם lupus nephritis אפשר ויהיו להם מחלות נוספות, שהחמורה בהן היא מחלת מערכת העצבים המרכזית הדורשת טיפול. מטרה נוספת וחשובה היא להקטין עד כמה שאפשר את הרעילות הקשורה לטיפול. הPrednisolon- והCyclophosphamide- מקובלים כטיפול הטוב ביותר עבור Proliferative Lupus Nephritis אך קיימת בהם רעילות ניכרת. מה אם כך העדות בסיסית עבור הטיפול ב- lupus nephritis ומדוע הטיפול ב- lupus nephritis עדיין יוצר דעות חזקות השונות כל כך?
טיפול חדש:
הגיל- והרעילות הקשורה למינון של Cyclophosphamide עם מיעוט זרע אצל גברים וכשל מוקדם של השחלות אצל נשים, יחד עם הoncogenicity- הניעה את החיפוש עבור טיפול ב- lupus nephritis שיהיה יעיל באותה מידה אך פחות רעיל. תרופה כזו אולי יכולה להיות Mycophenolate mofetil (או MMF), העוצרת את מעבר de novo של ייצור או סינתזת ה-purine ולפיכך את ריבוי הלימפוציטים Lymphocyte proliferation. MMF הינה תרופה המדכאת את המערכת החיסונית immunosuppressive שיעילותה כבר בוססה בהשתלות כליה.

ניסוי אקראי ומבוקר של MMF.

צ'אן וחבריו דיווחו על ניסוי אקראי ומבוקר עם 42 מטופלים עם
עם WHO lupus nephritis בדרגה 4 שהשווה את ההשפעה של MMF
1 גר' פעמיים ביום במשך 6 חודשים, ולאחר מכן 0.5 גר' פעמיים ביום במשך 6 חודשים, ו-Prednisolone עם מתן דרך הפה של Cyclophosphamide בכמות של 2.5 מג'/קג' כל יום במשך 6 חודשים ואחר Azathioprine בכמות של 1.5 מג'/קג' ביום ו-Prednisolon.

שתי התרופות הביאו לשיעורים הניתנים להשוואה של הפוגה מלאה
(MMF 81%: Cyclophosphamide 76%), הפוגה חלקית (MMF 14%: Cyclophosphamide 14%), מקרי מוות (MMF 0%: Cyclophosphamide 10%), ולהישנות המחלה (MMF 15%: Cyclophosphamide 11%), זיהומים היו שכיחים יותר אצל המטופלים ב cyclophosphamide-
(ב 33% לעומת 19%) ואל ווסת (23%), נשירת שיער (19%) ומיעוט כדוריות לבנות Leukopenia (אצל 10%) קרתה רק אצל מטופלים שטופלו עם Cyclophosphamide. מספר המטופלים שנבדקו היה קטן והיה להם נזק כלייתי קל. לכן יש צורך במחקר נרחב יותר כיאות, למטופלים עם Proliferative Lupus Nephritis כדי ללמוד את התועלת והרעילות של Prednisolone עם MMF כפי שהושווה עם Prednisolone ו-Cyclophosphamide.

סיכום
שיפור ממשי חל בצפי או בפרוגנוסה אצל מטופלים עם Lupus Nephritis עם עליה בהישרדותם מ60%- לערך ב 3 שנים ל80%- או אף יותר ב 10 שנים. אף על פי כן, העדות הבסיסית כפי שהובא כאן לגבי הטיפולים שהשתמשו בהם בטיפול Lupus Nephritis הינו קטן ביותר באופן מדאיג. יש צורך דחוף לתכנן ולבצע ניסויים המבוקרים בזהירות לשם השוואת כל הטיפולים החדשים עם אלה הקיימים.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים