Telemedicine in the Michigan upper Peninsula region: an evaluation of the first five

Whitten. P., Eastin. M.S., & Davis. S (2001)
Journal of Telemedicine & Telecare. 7(5), 288-299.

רשת עבודה של טלמדיסין הופעלה באזור- Upper Peninsula של מישיגן מ- 1995.
בית החולים Marquette General Health System -MGHS , סיפק שירותי טלמדיסין ל- 14 מתקנים כפרים המספקים שירותי בריאות, ול- 7 מרפאות נוספות. על מנת לאמוד את מצב הטלמדיסין באזור המדובר, ואת הפוטנציאל של המערכת להתפתח, הוערכו שלושה גורמים עיקרים. התפתחות ארגונית, פעילות הטלמדיסין, ותפיסתם של אנשי מפתח. נתונים נאספו על ידי ראיונות שבוצעו עם צוות הטלמדיסין מבית החולים שצויין לעיל, חמישה רופאים מבית החולים, וחמישה רופאים מאזורים כפרים בסביבת בית החולים. שלוש עשרה מנהלים בכירים של אתרי הטלמדיסין המרוחקים, ועשרים ואחד מתאמי אתרי טלמדיסין. המידע נותח על מנת לתאר את התפקידים, הסמכויות, והאחריות, לתעד את התהליך של ביצוע טלמדיסין, ועל מנת לקבל הבנה ביחס למדיניות עכשוית, ופרוצדורות. פעילות הטלמדיסין מ- 1995 ועד 1999 נותחה על פי מטרות המפגשים. ב – 1999, נוהלו 515 מפגשים של טלמדיסין, 323 מהם ללא כיוון חינוכי, ו- 192 עם כיוון חינוכי. רוב המנהלים הבכירים בבתי חולים כפריים היו מעוניינים בקידום השימוש שלהם בישומיי טלמדיסין בקליניקה. הנתונים מצביעים על צורך רב בחינוך, בעיקר אצל רופאי הכפר. התפיסה הכללית של הנחקרים ביחס לתוכנית הטלמדיסין בבית החולים הייתה חיובית. צוות טלמדיסין חדש הועסק, דבר המאפשר חלוקה מחדש של האחריות בצורה שתהפוך את המערכת ליעילה יותר.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים