לב הספורטאי

Pluim BM, et al. The athletes heart- a meta analysis of cardiac structure and function. Circulation 1999;100:336-44.

מבוא ושיטות
ידוע כי פעילות גופנית מאומצת גורמת לשינויים מבניים בלב, כולל עלייה בנפח החדר, בעובי הדופן ובמסת השריר. שינויים אלו זכו לכינוי "לב הספורטאי". קיימת הנחה כי לסוגי ספורט שונים, כגון פעילות סבולת (ריצה, למשל) או פעילות כנגד התנגדות (הרמת משקולות, למשל), גורמות לשינויים שונים בלב: אימון סבולת גורם לעומס נפח, ולכן לעלייה בנפח החדר ובאופן פרופורציונלי- גם בעובי הדופן, ואימון כנגד התנגדות גורם לעומס לחץ ולכן לעלייה בעובי הדופן ללא שינוי בנפח החדר. מחקר זה בא לבחון בשיטה מטה- אנאליטית את השינויים המבניים בלב אשר עומד כנגד פעילות סבולת, התנגדות או משולבת (רכיבה על אופניים או חתירה, למשל). נאספו נתונים ממחקרים אשר ציינו תוצאות בדיקת אקוקרדיוגרפיה בקרב ספורטאים. רק גברים נכללו במחקר.

תוצאות
לגבי מבנה הלב, נאספו נתונים על מעל 400 ספורטאי סבולת, כ- 550ספורטאי "התנגדות", כ- 500 ספורטאים "משולבים" וכ- 800 נבדקי ביקורת. עובי דופן חדר שמאל היה גדול יותר בקרב הספורטאים מהסוגים השונים לעומת נבדקי הביקורת. בקרב הספורטאים, הדופן היתה עבה יותר בקרב ספורטאי ההתנגדות לעומת ספורטאי הסבולת. קוטר חדר שמאל היה גבוה יותר אצל הספורטאים השונים לעומת נבדקי הביקורת. עובי המחיצה הבין חדרית היה שונה בין הביקורת (8.8 ממ'), ספורטאי הסבולת (10.5 ממ') וספורטאי ההתנגדות (11.8 ממ'). מסת חדר שמאל לא נבדלה בין הספורטאים, ובכל המקרים היתה גבוהה משמעותית מהביקורת.
לגבי תפקוד הלב, לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הספורטאים לקבוצת הביקורת לגבי פרקציית ההזרקה, פרקציית ההתקצרות, ויחס E/A.

מסקנות
מבחינה מבנית, נמצא כי ישנם הבדלים קלים בין לב הספורטאים משני הסוגים השונים, כאשר לב הספורטאים אשר פעילותם דורשת שילוב סיבולת וכח בעל מאפייני ביניים. כלומר- אין שני סוגי "לב ספורטאי", אלא קשת רחבה. בספורטאי הסבולת נמצא גם עלייה בעובי השריר המלווה את העלייה בנפח החדר, ובספורטאי הכח נמצאה גם עלייה בנפח החדר ולא רק עיבוי שריר הלב. הסיבה היא כי בפועל, אין עומס נפח בלבד או עומס לחץ בלבד. בזמן ריצה על מסילה, בה עיקר העומס על הלב הוא נפח, נמדד לחץ דם של עד 175/69 כלומר עומס לחץ בנוסף. באופן דומה, בזמן הרמת משקולות עומס הלחץ הוא אמנם גדול, אולם דופק של עד 170 אשר תואר מקנה לפעילות עומס נפח בנוסף. בספורט בו נדרש שילוב סבולת וכח, כדוגמת חתירה ורכיבה על אופניים, נמדדו לחצי דם סיסטוליים של עד 200 ממכ' ודופק של עד כ- 190. לכן, בספורטאים כאלו נמצא קוטר חדר שמאל ועובי דופן מקסימליים מבין הספורטאים.
עקב חוסר ההבדלים בתפקוד הלב בין הספורטאים לקבוצת הביקורת, הסיקו החוקרים כי אין קשר בין מבנה הלב בספורטאי לבין תפקודו בפועל (כאמור, פרקציית ההזרקה, פרקציית ההתקצרות, ויחס E/A דומים בין הספורטאים לבין קבוצת הביקורת).

לסיכום
מחקר זה מאשר כי קימים שינויים במבנה הלב כתגובה לספורט הדורש סבולת או כח. אולם, אין מדובר בשני מצבים מבודדים, כיוון שבפועל הלב עומד תחת עומס נפח ולחץ יחדיו.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים