VERTEBROPLASTY

הוויכוח בעד ונגד שיטת הורטברופלסטיה [הזרקת צמנט לגוף חוליה או הכנסת בלון ולתוכו הזרקת צמנט], כטיפול בשברים של חוליות ,מתחמם והולך.
השימוש בשיטת טיפול זאת תופס תאוצה בארה"ב למרות שההוכחה הקלינית לגבי יעילות השיטה באה מתיאור מקרים בלבד ולא מעבודה פרוספקטיבית מבוקרת [RCT].
מאמר מערכת בירחון האמריקאי של הנוירורדיולוגיה מצביע על העובדה כי תיאור מקרים יכול להטעות ואינו מספק בסיס מדעי המאפשר שימוש נרחב בשיטה. לעומת טענה זאת, מספר מומחים בתחום הרדיולוגיה הפולשנית טוענים כי אין צורך במחקר אקראי והממצאים הקיימים מספיקים להרחבת השימוש בשיטה שהינה בטוחה, זולה ויעילה לעומת שיטות טיפול אחרות.
השאלה הגדולה הנשאלת הינה האם אין כאן פגיעה אתית אם מבקשים לבצע עבודה פרוספקטיבית אקראית אשר בה מונעים מקבוצת הביקורת את שיטת הורטברופלסטיה, כיצד ניתן לבצע זאת מבלי לסכן חיי חולים אשר להם גם כך מחלה המסכנת חיים.
הוויכוחים באשר ליעילות שיטת הטיפול מזכירים לוותיקים שביננו את כל הוויכוחים שהיו סביב כל נסיון להכניס שיטת טיפול חדשה, החל משנות ה- 80 ואילך.
למרות התאוצה שתופסת שיטת הוטרברופלסטיה בעולם נשאלות מספר שאלות:
1.האם שיטה זאת יעילה לטווח קצר בלבד וזאת ע"פ שיטות טיפול אחרות.
2.האם הסיכון הקיים בביצוע הפעולה עולה על יעילות.
3.האם שיטה זאת מונעת המשך הדרדרות מבנית בע"ש (שינויים ניווניים ,עיוות מסוג קיפוזיס).

תקוותנו הינה כי בעתיד תבוצענה עבודות פרוספקיביות אקראיות אשר תיתנה תשובות מדעיות באשר ליעילות השיטה

להלן תגובתו של ד"ר דרור רובניסון לסקירה:
אין ספק כי עדיין אין הוכחות ארוכות טווח לגבי ורטברופלסטיה. מאידך גיסא הנסיון הקצר שלנו באסף הרופא (שאמור להיות מפורסם בעיתון הרפואה בעתיד הקרוב) הינו של שפור מיידי בכאבים ברוב החולים. השפור הינו בדרך כלל דרמטי.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים