משפחה

השוואה בין חמישה קריטריונים להערכת שדות ראייה גלאוקומטים/ פרופ’ מרדכי רוזנר

איבוד שדה ראייה בגלאוקומה מתואר בדרך כלל באמצעות סוגים שונים של סף רגישות לאור, סטיות deviations ואחוזונים המחושבים מפרימטריה אוטומטית סטטית. הקלינאים מסתמכים במקרים רבים על הערכה סובייקטיבית שלהם כדי להגיע למסקנה אם קיים נזק גלאוקומטי לשדה הראייה, אולם בצורה כזו יש הבדלים משמעותיים בהערכות הקלינאים. אי לכך יש חשיבות למדדים אובייקטיביים שיגדירו נזק גלאוקומטי לשדה הראייה ויעזרו לקלינאים להגיע למסקנות הדירות, דבר שחשוב במיוחד במסגרות מחקריות.
פורסמו מדדים אובייקטיביים רבים לשדות ראייה, אך רק מעט מחקרים בעבר השוו ביניהם. נמצא שביצועי הממדים משתנים מאד בגלל גורמים כמו מספר הנקודות הלא תקינות בשדה הראייה שנדרשות, רמת האבנורמליות הסטטיסטית, מפת הסטייה בה משתמשים ומספר הבדיקות הנדרשות לאימות הממצאים. אין כיום הסכמה על עדיפות של מדד אחר על האחרים, ולא בוצעה השוואה של המדדים המקובלים במספר גדול של חולים. במחקר הנוכחי נבדקו חמישה מדדים לקביעת אבחנה של גלאוקומה מבדיקה אחת של שדה ראייה. בוצעה השוואה של שיעור המקרים החיוביים, החפיפה, ועקביות בדרגות שונות של נזק גלאוקומטי פונקציונלי ומבני. לאחר מכן הוסקו מסקנות בנוגע לספציפיות ולרגישות של חמשת המדדים. המטרה הייתה להבין לעומק את ביצועי המדדים השונים, כדי להנחות בנוגע לבחירת המדד המתאים בעת ביצוע מחקר כמו גם בעת אבחנה קלינית של גלאוקומה.
החוקרים היו מהפקולטה לרפואה של אוניברסיטת Dalhousie בהליפקס שבנובה סקוטיה בקנדה. חמשת המדדים שנבדקו היו: Glaucoma Hemifield Test GHT, Hoddap-Anderson-Parrish 2 HAP2, Foster, United Kingdom Glaucoma Treatment Study UKGTS, and Low-pressure Glaucoma Treatment Study LoGTS. חמשת המדדים נבדקו כנגד רמות שונות של נזק גלאוקומטי תפקודי ומבני. נכללו חולים ממרכז רפואי אחד עם גלאוקומה או חשד לגלאוקומה עם שדה ראייה אמין ובדיקת OCT בתקופה של 4 חודשים. במחקר נכללה עין אחת של כל משתתף. רמת הנזק התפקודי הוגדרה באמצעות ממוצע סטייה mean deviation MD והנזק המבני הוגדר באמצעות תוצאת המדדים של ה- OCT. המדדים של ה- OCT שנכללו היו ממוצע MRW של ראש עצב הראיה, עובי circumpapillary RNFL ועובי GCL מקולרי. החוקרים הסיקו בנוגע לספציפיות לפי מידת השיעורים החיוביים של המדדים בחולים עם נזק גלאוקומטי מועט, ובנוגע לרגישות הסיקו לפי מידת השיעורים החיוביים של המדדים בחולים עם נזק גלאוקומטי רב.
במחקר נכללו 1230 חולים. בחולים עם נזק גלאוקומטי מועט HAP2 ו- UKGTS היו עם שיעורים חיוביים גבוהים יותר, שמעידים על ספציפיות נמוכה יותר, בעוד ש- GHT, Foster ו- LoGTS היו עם שיעורים חיוביים נמוכים יותר, שמצביעים על ספציפיות גבוהה יותר. בחולים עם נזק גלאוקומטי רב, ל- HAP2 ו- UKGTS היו שיעורים חיוביים גבוהים יותר שמעידים על רגישות רבה יותר, בעוד ש- GHT, Foster ו- LoGTS היו עם שיעורים חיוביים נמוכים יותר שמצביעים על רגישות נמוכה יותר. המסקנה הייתה שלאף אחד מהמדדים הייתה עדיפות מלאה. יש לבחור את המדדים בהתאם לחשיבות של הספציפיות או של הרגישות הדרושים.

Stubeda H, Quach J, Gao J, Shuba LM, Nicolela MT, Chauhan BC, Vianna JR
Comparing Five Criteria for Evaluating Glaucomatous Visual Fields
Am J Ophthalmol 2022;237: 154163

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים