מאמרי מערכת

סיבוב הדיסקה כרמז לניבוי הדרדרות של שדה הראיה בחולי גלאוקומה קצרי ראיה עם לחץ נורמלי / פרופ' מרדכי רוזנר

28/07/2016

לחץ תוך עייני מוגבר נחשב לגורם הסיכון העיקרי בהתפתחות גלאוקומה, אך גם גורמים אפשריים אחרים  הוצעו, כמו גיל, היסטוריה משפחתית של גלאוקומה, מוצע אתני, קרנית מרכזית דקה, פסאודואקספוליאציה וקוצר ראייה. בין גורמים אלה, קוצר הראייה הוכר לאחרונה כבעל משמעות. מחקרים מבוססי אוכלוסייה רבים זיהו שכיחות מוגברת של גלאוקומה בקרב חולים עם קוצר ראייה בינוני או גבוה ועם עיניים מאורכות יותר, והציעו שקוצר ראייה הינו גורם סיכון להתפתחות גלאוקומה. אולם, המנגנון שנמצא בבסיס גרימת נזק גלאוקומטוטי בעיניים קצרות ראייה איננו ברור והינו נושא לויכוח. המאפיינים המורפולוגיים של העצב האופטי של עין עם קוצר ראייה עשויים להסביר את התפתחות הגלאוקומה בעיניים כאלה. דווח שנמצא קשר בין אטרופיה פריפפילרית של איזור בי b-Zone parapapillary atrophy לבין המיקום וההתקדמות של חסרים בשדות הראייה של חולים קצרי ראייה עם גלאוקומה פתוחת זווית ראשונית. דווח גם שמדידות של מידת הסיבוב הוורטיקלי של הדיסקה סיפקה מידה בעל חשיבות לפגיעות להתפתחות נזק גלאוקומטוטי עליון או תחתון. הראו גם שסיבוב הדיסקה בעין קצרת ראייה יש תפקיד מגן בפני הדרדרות המצב בגלאוקומה. נמצאו מספר דיווחים על קשר הדוק בין הכיוון של סיבוב הדיסקה לבין המיקום של הנזק הגלאוקומטוטי בשדה הראייה של עיניים קצרות ראייה עם גלאוקומה. הציעו שסיבוב כלפי מעלה גורם לנזק לשכבת סיבי עצב הראייה בחלק העליון של העין המתבטא בנזק בשדה הראייה התחתון וההפך. פורסם גם שיש הבדלים במאפיינים בין העיניים עם סיבוב כלפי מעלה או כלפי מטה של הדיסקה, וששכבת סיבי עצב הראייה נפגעת יותר מהכוחות המכניים  בעת התפתחות סיבוב כזה של הדיסקה. למרות שהפגיעה בשדה הראייה הנובעת משינויים בדיסקה בעיניים עם קוצר ראייה נבדקו ותוארו בהרחבה, לא נבדק מספיק לעומק כיצד השינויים המורפולוגיים בדיסקה משפיעים על ההידרדרות של שדה הראייה. המחקר הנוכחי תוכנן לבדוק את המדדים הקשורים להידרדרות שדה הראייה בעיניים קצרות ראייה עם גלאוקומה בעלת לחץ נורמלי ולקבוע את הקשר בין סיבוב הדיסקה, שהינו אחד השינויים החשובים בדיסקה של עין קצרת ראייה, לבין הידרדרות שדה הראייה.

החוקרים הם מ-  Gwangju , דרום קוראה, ממחלקת העיניים ומכון המחקר של Chonnam National University Medical School and Hospital,  ומהמרכז למדעים ביו-רפואיים. המחקר היה רטרוספקטיבי. במחקר השתתפו 92 חולים עם קוצר ראייה וגלאוקומה עם לחץ נורמאלי, עם חסר בשדות הראייה בחצי שדה אחד, ואשר יש לגביהם מעקב של יותר משנתיים. עבור המשתתפים נאספו הנתונים מבדיקות סיסטמיות ועיניות. העיניים בהן היה סיבוב של הדיסקה וחסר מתאים בשדה הראייה הוגדרו ככאלה עם התאמה. הידרדרות בשדות הראייה הוגדרה על פי המדדים של EMGT . התוצא העיקרי היה הידרדרות של שדות הראייה. הגיל הממוצע של המשתתפים היה 37.83 שנים. האקויולנט הספרי הממוצע שלהם היה 5.51 דיופטר, ואורך אקסיאלי ממוצע של 26.18 מילימטר. משך המעקב הממוצע היה 55.78 חודשים. מבין 92 העיניים, ב- 37 נצפתה הידרדרות בשדה הראייה. הערכה של גורמי סיכון הראתה שמידת ההורדה של הלחץ התוך עייני מהערך הבסיסי, דימום לדיסקה, והתאמה בין סיבוב דיסקה לנזק בשדה הראייה, היו בהתאמה להידרדרות שדות הראיה בעיניים עם קוצר ראיה וגלאוקומה עם לחץ נורמאלי.

מסקנת החוקרים הייתה שבנוסף לאחוז ההורדה של הלחץ התוך עייני מהערך בבדיקת הבסיס ודימום לדיסקה, גם התאמה בין סיבוב דיסקה לנזק בשדה הראייה, הינו מדד מנבא חשוב בחולים עם קוצר ראייה וגלאוקומה עם לחץ נורמאלי.

Sung MS, Kang YS, Heo H, Park SW

Optic Disc Rotation as a Clue for Predicting Visual Field Progression in Myopic

Normal-Tension Glaucoma

Ophthalmology 2016;123:1484-1493

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני