חדשות

תכנית חיסונים כנגד נגיף HPV בבנים מפחיתה את שיעורי הנגיף בגברים המקיימים יחסי מין עם גברים (The Lancet Infectious Diseases)

26/05/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת The Lancet Infectious Diseases מדווחים חוקרים כי תכנית מתן חיסונים כנגד נגיף HPV לבנים בבתי ספר לוותה בירידה בשיעורי הופעת נגיפי HPV מהגנוטיפים הכלולים בחיסון באזור פי הטבעת, פין וחלל הפה. הירידה בשיעור הזיהומים בנגיפי HPV16 ו-HPV18 עשויה להוביל לירידה בהיארעות סרטן פי הטבעת.

 

זיהומים בפי הטבעת בגנוטיפים בסיכון גבוה של נגיף HPV, דהיינו זני HPV16 ו-HPV18 וסרטן פי הטבעת נפוצים יותר בגברים המקיימים יחסי מין עם גברים. במחקר הנוכחי ביקשו החוקרים לבחון את שיעורי הימצאות נגיפי HPV בגברים המקיימים יחסי מין עם גברים לפני ואחרי יישום תכנית חיסון ארבע-ערכי כנגד נגיף HPV בבית הספר בבנים באוסטרליה בשנת 2013.

 

מחקר החתך כלל גברים בגילאי 16-20 שנים שקיימו יחסי מין עם גברים משני מדגמים ממלבורן, אוסטרליה. המדגם הראשון כלל 200 בנים טרם יישום תכנית החיסונים בבנים והמדגם השני כלל 200 בנים לאחר יישום תכנית חיסוני בנים כנגד נגיף HPV.

 

בשני המדגמים, המספר החציוני לאורך של גברים עימם קיימו המשתתפים יחסי מין עמד על 10 גברים.

 

שיעורי הימצאות נגיפי HPV מזן שנכלל בחיסון הארבע-ערכי היו גבוהים יותר במדגם שקדם ליישום תכנית החיסונים בבנים, בהשוואה למדגם המשתתפים לאחר יישום תכנית החיסונים (28% לעומת 7%, בהתאמה). הירידה נבעה בעיקר מירידה בזיהומים בנגיפי HPV6, לאחריה ירידה בזני HPV11, HPV16 ו-HPV18.

 

עוד נרשמה ירידה משמעותית בשיעור זיהומי HPV16 ו-HPV18 בפי הטבעת במדגם שלאחר יישום תכנית החיסונים לבנים.

 

שיעור זני HPV הנכללים בחיסון הארבע-ערכי באזור הפין היה גם כן גבוה יותר במדגם המשתתפים טרם מתן החיסון, בהשוואה לשיעורים שתועדו במדגם המשתתפים לאחר יישום תכנית החיסונים (12% לעומת 6%, בהתאמה), בעיקר עקב ירידה בזני HPV6 ו-HPV11, אך ללא ירידה בזני HPV16 ו-HPV18.

 

שיעורי הימצאות נגיף HPV מזן אשר נכלל בחיסון הארבע-ערכי היו גבוהים יותר במדגם המשתתפים שלפני יישום תכנית החיסונים, בהשוואה לשיעורים לאחר התחלת תכנית החיסון (4% לעומת 1%).

 

מהשוואת גברים טרם תקופת החיסון עם 149 גברים מחוסנים ממחקר HYPER2 עלה כי חלה ירידה בכל אחד מזני HPV הנכללים בחיסון הארבע-ערכי באזור פי הטבעת והפין, אך לא נרשמה ירידה בשיעור הזיהומים בחלל הפה.

 

החוקרים מדווחים כי תכנית מתן חיסונים כנגד נגיף HPV לבנים ובנות בבתי ספר לוותה בירידה בשיעורי הופעת נגיפי HPV מהגנוטיפים הכלולים בחיסון באזור פי הטבעת, פין וחלל הפה. הירידה בשיעור הזיהומים בנגיפי HPV16 ו-HPV18 עשויה להוביל לירידה בהיארעות סרטן פי הטבעת.

 

The Lancet Infectious Diseases 2021

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<