Radiofrequency Facet Joint Denervation in the Treatment of LBP

R.Leclaire
Spine 2001;26[13]:1411-1417

מטרת המחקר
לבדוק יעילותו של הטיפול המילעורי בגלי-רדיו לשם דנרבציה של המפרקים הבין חולייתיים מתניים במקרים של כג"ת.

אוכלוסית המחקר
נבדקו 70 חולים עם כג"ת בן יותר מ- 3 חדשים ולאחר תגובה טובה להזרקה תוך מפרקית. בחלק מהחולים נעשתה דנרבציה מילעורית של המפרק ע"י גלי הרדיו ובחלקם הטיפול ע"י גלי הרדיו היה ללא דנרבציה.

תוצאות
התוצאות הראשוניות נבדקו ע"י שאלוני תיפקוד וכאב והתוצאות המאוחרות ע"י יכולת התנועה בע"ש מתני והכח הגס של זוקפי ע"ש. לאחר 4 שבועות היתה הטבה מסוימת [6%] בחולים שעברו דנרבציה אך לאחר 12 שבועות לא נצפה כל הבדל בין הקבוצה שעברה דנרבציה וקבוצת הביקורת.

הערה
הסיבה העיקרית לכאבי גב הינה שינויים במיכלול המרכיבים הבין חולייתיים קרי דיסקות ומפרקים בין חולייתיים. פגיעה מכוונת בעיצבוב התחושתי של המפרק הינה אחת הטכניקות המנוצלות כטיפול בכאב הנובע ממפרק חולה זה. התוצאות טובות בעת טיפול במפרקים הבין חולייתיים הצוואריים אך אינן מבטיחות בעת טיפול במפרק הבין חולייתי המתני[מבנה המפרק ,אנטומיה של העיצבוב, קושי בבידודו של המיפרק הגורם לכאב מסך כל המפרקים הבין חולייתיים.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים