משפחה

סרטן הקיבה והליקובקטר פילורי: מטה אנליזה של 12 מחקרים מבוקרים המבוססים על Prospective cohorts .

Gastric cancer and Helicobacter pylori: a combined analysis of 12 case control studies nested within prospective cohorts. Helicobacter and Cancer Collaborative Group. Gut 2001;49:347-353 ( September)

מבוא
הליקובקטר פילורי (ה"פ) מוכר כיום כגורם העיקרי של מחלת הכיב הפפטי וגסטריטיס כרונית. קיימות עדויות המצביעות על כך כי לחיידק יש חלק גם בגרימת סרטן הקיבה. (ראה מאמר סקירה מאת מושקוביץ וניב המתפרסם בחודש זה מעל דפי "הרפואה"). בין העבודות היותר משכנעות קיימות עבודות המבוססות על בנקי סרום של אוכלוסיות שנשמרות למשך שנים רבות. בעבודות אלו נבדקו הנסיובים לנוכחות נוגדנים כנגד ה"פ ונבדק שיעור הופעת סרטן הקיבה שנים רבות לאחר לקיחת דגימת הנסיוב.
העבודה המוצגת כאן היא ניתוח על (מטה-אנליזה) של 12 עבודות מהסוג המתואר שכללו 1228 מקרים של סרטן הקיבה.

תוצאות
נמצא קשר בין זיהום בה"פ לבין סרטן קיבה שאינו של הקרדיה עם ORבערך של 3.
כאשר נבדקו דגימות הדם שנלקחו > 10 שנים לפני אבחנת הסרטן היה הקשר חזק יותר עם ערכי OR כדי 5.9. לא נמצא קשר בין סרטן הקיבה הקריבני של הקרדיה לבין זיהום בה"פ.
התוצאות המפורטות של המחקר מובאות בתמונות 1-3 כדלקמן:

תמונה מס' 1: שיעור הסיכון להתפתחות סרטן הקיבה המבוטא על ידי OR במזוהמים על ידי ה"פ.
גרף זה מציין את הסיכון לסרטן בכל חלקי הקיבה יחד, הקריבני+הרחיקני. OR ממוצע מופיע כמעוין חלול ושווה ל- 2.5.

תמונה מס' 2: הסיכון להתפתחות סרטן הקיבה הרחיקני במזוהמים על ידי ה"פ. יש לשים לב כי לגבי סרטן הקיבה הרחיקני הסיכון גבוה ביותר ומגיע לכדי פי 8 ויותר ב- 2 מהעבודות. בממוצע :(OR = 3)

תמונה מס' 3: הסיכון להתפתחות סרטן הקיבה הקריבני (הקרדיה) במזוהמים על ידי ה"פ. כאן ניתן לראות הפחתה ניכרת בסיכון ברוב העבודות ובס"ה OR שווה ל- 1

למאמר

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים