Home apnea monitor use in preterm infants discharged from newborn intensive care units

שימוש בניטור ביתי להפסקות נשימה בפגים ששוחררו מטיפול נמרץ.

Sandra Perfect Sychowski, MSN, ARNP, Elizabeth Dodd, Pam
Thomas, RN, Joyce Peabody, MD, Reese Clark, MD, for The Pediatrix-ObstetrixCenter for Research Education, Sunrise, Florida. (J Pediatr 2001;139:245-8)

מטרה
לזהות את הגורמים הקשורים בשימוש ב- home apnea monitor בפגים, ולהוכיח אם שימוש ב- home apnea monitor קשור לשהייה קצרה יותר בבית החולים.

שיטות
נבדקו פגים בגיל הריון של 34 שבועות שהתקבלו ל- NICU. נשללו מהמחקר תינוקות עם מומים, תינוקות שהועברו לבית חולים אחר לפני השחרור וילודים שמתו. שימוש ב- home apnea monitor ומשתנים נלווים נבדקו בעזרת מאגר נתונים ממוחשב. הבדלים בין ילודים שהשתמשו ב- home apnea monitor וילודים שלא השתמשו בכך נבדקו בעזרת stepwise logistic regression analysis .

תוצאות
14,532 ילודים נבדקו. 1,588 (11%) שוחררו עם monitor ו- 12,944בלי מוניטור. הגורמים המשמעותיים ביותר הקשורים לשימוש ב- monitor היו: המרכז הרפואי שבו הילוד טופל, והיסטוריה של הפסקות נשימה. המרכז שבו הילוד טופל נשאר משמעותי אחרי תיקון של גיל הריון, היסטוריה של הפסקות נשימה, ושימוש ב- methylxanthines. שימוש ב- monitor לא היה קשור לשהייה קצרה יותר בבית החולים.

מסקנות
שימוש ב- monitor קשור יותר לעדיפות של הרופא המטפל מאשר לסיבה רפואית ולא קשור לשהייה קצרה יותר בבית החולים.

הערת העורך
אני חייב להתוודות- הסיבה העיקרית לשימוש בניטור ביתי הוא לצערי הרב קרוב לודאי בארה"ב … כסת"ח.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים