מהם השלבים הראשונים של התפתחות היפרדות זגוגית אחורית?

Initial Stages of Posterior Vitreous Detachment in Healthy
Eyes of Older Persons Evaluated by Optical Coherence Tomography
Eisuke Uchino, Akinori Uemura, Norio Ohba
Arch Ophthalmol. 2001;119:1475-1479

היפרדות זגוגית אחורית הינה אחד השינויים הנובעים מגיל, הבולטים ביותר, בעיני אנשים. מחקרים המבוססים על אוטופסיות הראו שהיפרדות זגוגית כזו מצויה בפחות מעשרה אחוזים מאנשים הצעירים מחמשים שנה, בעשרים ושבעה אחוזים בין הגילים 60 עד 69 שנים ובששים ושלושה אחוזים מבין בני 70 שנים או זקנים יותר. חושבים שהיפרדות זגוגית אחורית מתרחשת לאחר שזגוגית נוזלית עוברת באופן מהיר לתוך החלל הסב-היאלואידית ומפרידה את הזגוגית האחורית מהרשתית. לא היה ברור עד עתה מהם השלבים הראשונים של תהליך זה בגלל הקושי לזהותם.
טומוגרפיה קוהרנטית אופטית Optical coherence tomography OCT מאפשרת כיום לצלם תמונות חדות של חתכים של חלל הזגוגית האחורית והרשתית.

מטרת המחקר
מטרת המחקר היתה להבין מהם השלבים הראשונים של התפתחות היפרדות זגוגית אחורית בעיניים בריאות בעזרת טומוגרפיה קוהרנטית אופטית.

אוכלוסיה
נבדקו 209 עיניים של 209 מתנדבים בריאים, 165 גברים, 44 נשים, בגיל ממוצע 52.3 שנים, בטווח גילים בין 31 ועד 74 שנים. בנוסף לביומיקרוסקופיה ואופתלמוסקופיה בוצעה גם בדיקת טומוגרפיה קוהרנטית אופטית של האזור הויטראו-רטינלי בקוטב האחורי.

תוצאות
כתוצאה מבדיקות אלו אפשר היה לחלק את הממצאים בקוטב האחורי לחמישה שלבים של התפתחות היפרדות זגוגית אחורית: בשלב 0 אין כל היפרדות זגוגית, כפי שנראה ב 29.2% של העיניים. בשלב 1 יש הפרדות זגוגית לא שלימה באיזור הפובאה בקוודרנט אחד עד שלושה קוודרנטים, כפי שנראה ב 47.8% מהעיניים. בשלב 2 יש הפרדות זגוגית לא שלימה באיזור הפובאה בכל הקוודרנטים עם שאריות קשרים לפובאה ולדיסקה, כפי שנראה ב 12.4% מהעיניים. בשלב 3 יש הפרדות זגוגית לא שלימה בקוטב האחורי עם שאריות קשרים לדיסקה, כפי שנראה ב 1.9% מהעיניים. בשלב 4 יש הפרדות זגוגית שלימה בקוטב האחורי המזוהה בביומיקרוסקופיה אך לא ב OCT בגלל מגבלות טכניות, כפי שנראה ב 8.6% מהעיניים. שלבים 1 עד 4 אינם סימפטומטיים ולא ניתנים לזיהוי בבדיקת ביומיקרוסקופיה.
נמצאה התקדמות משמעותית התלויה בגיל משלב 0 לשלב 4.

מסקנות
התחלת תהליך הפרדות הזגוגית האחורית נמצאה כבר בעשור הרביעי לחיים. היא מתחילה כהיפרדות פוקלית באזור הפריפובאלי בגודל של קוודרנט אחד, לרוב העליון, כאשר נשארים קשרים לפובאה ולדיסקה. בהדרגה, במשך שנים גדלה ההיפרדות עד להתפתחות היפרדות מלאה כאשר ניתק בסוף הקשר לדיסקה. בכל העיניים עם היפרדות מלאה של הזגוגית האחורית ניתן היה לזהות בביומיקרוסקופיה את הטבעת על שם וויס.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים